kamu işçi maaş

Konu: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  108

  Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  03/08/2007 tarihinde kurulan bir işletme demirbaş alımını 6. ve 7. aylar da yapmış. Faturalarda bu aylarda işletme adına düzenlenmiş. Bu faturalar kayıt altına alınırsa sorun olur mu? Kayda almazsak hiç demirbaş görünmüyor ve bütün demirbaşların faturaları kuruluş tarihinden önce. Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Sayın nihaldn,

  Kayıtlara alabilirsiniz.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  140

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Alıntı GMANCE Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın nihaldn,

  Kayıtlara alabilirsiniz.
  bende benzer durumu yaşıyorum. şirket 8.ayda kurulmuş. demırbaş faturları 2.aydan. kayıtlara almıyorum. gider pusulası ile alış yapıyorum.

  Bilgili, birikimli ve mesleki etik değerlere saygılı meslek mensubu emeğini ucuza pazarlamayandır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  460

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Sayın nihaldn,

  Bu konuyu bir bütün olarak inceleyelim:

  Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri :

  İlk tesis ve taazzuv giderleri VUK?nun 282 nci maddesine göre, kurumun kurulması, yeni bir şube açılması veya işlerin devamlı olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir kıymet iktisap edilmeyen giderler olarak tanımlanmıştır. Bu giderlerin başlıcaları şunlardır;

  - İş ve piyasa etüdü, proje ve fizibilite raporunun hazırlanması giderleri,

  - Şirket esas sözleşmesinin hazırlanması için yapılan giderler,

  - Kuruluşla ilgili seyahat giderleri,

  - Ayni sermaye konulması halinde ekspertiz ve bilirkişi ücretleri,

  - Hisse senedi ihraç giderleri,

  - Esas sermayenin artırılması için yapılan giderler,,

  - Tahvil çıkarma giderleri,

  - Genel kurul kararları tescil ve tasdik giderleri,

  - Başabaşın altında satış halinde verilen primler,

  - Yeni şube açılması için yapılan giderler,

  - Faaliyetin genişletilmesi veya değiştirilmesi için yapılan giderler,

  - İşletmenin kuruluşundan normal faaliyete başladığı ana kadar yapılan giderler,

  - İşçi ve personelin tedarik ve eğitim giderleri,

  - Tecrübe imalatı giderleri v.b.  T.T.K.
  A KURULUŞTAN ÖNCEKİ MUAMELELER:

  Madde 301 - Şirket ticaret siciline tescil ile hükmi şahsiyet kazanır.

  Tescilden önce şirket namına muamele yapanlar bu muamelelerden şahsan ve müteselsilen mesuldürler. Ancak, bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline kaydından sonra üç aylık bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket mesul olur.

  Kurucular şirketi kurmak için yaptıkları muamele ve giriştikleri taahhütlerden üçüncü şahıslara karşı mesuldürler. Şirket hükmi şahsiyet kazandıkdan sonra, kurucular kuruluş masraflarından dolayı şirkete rücu edebilirler. Şirketin kurulması her hangi bir sebepten dolayı kabil olmadığı takdirde bu masraflar kuruculara ait olup pay sahiplerine rücu hakları yoktur. Masrafların şirketten alınabilmesi, bunların kuruluş umumi heyetince tasdik edilmesine bağlıdır.


  V.U.K.
  İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİNİN VE PEŞTEMALLIKLARIN İTFASI:


  Madde 326 - Kurumların aktifleştirdikleri ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştemallıklar mukayyet değerleri üzerinden eşit miktarlarda ve beş yıl içinde itfa olunur.

  Madde 320 - Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. .............

  K.D.V.
  VERGİ İNDİRİMİ:

  Madde 29
  - 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

  a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,

  b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

  c) (Ek alt bent: 03/06/1986 - 3297/9 md.) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
  .................................


  Şirketin mükellefiyetinin tescilinden önce yapılan harcamalar, T.T.K.'na ve V.U.K.' na göre aktifleştirilir, yada K.V.K.'nun 14/2. maddesine göre tamamı giderleştirilebilir. Amortismana tabi iktisadi kıymetler ise aktife alındığı tarihten itibaren V.U.K.'na belirlenen faydalı ömre göre tabi amortisman ayrılabilir.

  Bu nedenle kuruluştan önce aldığınız faturayı aktife aldığınız tarihten itibaren amortisman ayırabilirsiniz.

  Maliyenin görüşüş: "Mükellefiyet tesis ettirilmeden önce yapılan mal ve hizmet alımları nedeniyle ödenen KDV indirilemez. Çünkü, mal ve hizmet alımının yapıldığı dönemde şirketin mükellefiyeti bulunmamaktadır."

  Ancak; gerek T.T.K. gerekse V.U.K. kuruluş masraflarını gider yazmamıza olanak tanıyorsa, KDV.ni de indirim konusu yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

  Saygılar.
 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  183

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Sn.nihaldn.
  Hayırlı günler.
  Bilanço esasına tabi defter tutuyor iseniz açılış tarihinde veya sonraki bir tarihte aktife alıp,İşletme hesabı defterinde ise (aktife alma mevzuatı) 47.sayfaya veya bilgisayarla işletme defteri ise (Mesela bir proğramda gider kısmına ve demirbaş tablosuna )gider kısmına kayıt yaparak aktife alabilirsiniz.
  KDVsini de yıl atlamamak şartı ile kayıt yaptığın (Aktife aldığın) ayda indirim konusu yapabilirsiniz.

  Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
  Madde No 29
  Kapsam
  1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

  a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,
  ............,

  3. (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen fıkra) İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

  Sn.Ergül,Maliyenin görüşü olarak belirttiği hususu açarsa sevinirim.

  Sakarya dan selam ve saygılar.


 6. #6
  Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Türk_bey Guest

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Konu ile ilgili bir bakanlık müktezası var. Bu müktezada mükellefiyet tescil ettirilmeden önce alınan mallara ait faturanın, işe başlanılmasının müteakip 10 gün içinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu faturada gösterilen KDV indirilebileceği şeklindedir. İlgili müktezayı eklemeye çalışacağım.


 7. #7
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  benim anlamadığım firma/şirket kurulmadan, henüz hükmi şahıs oluşmamışken 1-2 ay önce nasıl fatura kestirilebilir. ft kesen naylon ft kesmiş durumuna düşmüyor mu?

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.413

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Kuruluş halinde diye fatura kesiliyordu eskiden. Şimdi pek olmaz gibi geliyor.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Firma kurulmadan önce alınan faturalar firma adına alınmış sayılmaz. Eğer sermaye şirketi kuruluyorsa tescilden önce alınan faturalar bu faturaları alanlar adına kesilir. Eğer şirket kuruluşu gerçekleşmezse yapılan işlemler şirketin kurucu ortaklarının oluşturduğu adi şirket adına yapılmış sayılır. Şirket kuruluşu gerçekleştiği andan itibaren yapılan harcamalar ilk tesis ve taazzuv giderleri olarak şirket kayıtlarına girer.

  Kurulan işletme sermaye şirketi değil de şahıs işletmesi ise, alınan faturalar işletme adına değil, şahıs adına düzenlenir. Bu durumda faturanın kayıtlara geçirilebilmesi için VUK. 267. maddesi (üçüncü sıra) gereği fatura içeriği değerlerinin taktir komisyonu marifeti ile tespiti gerekir.

  İşletmeye konacak demirbaş gibi iktisadi kıymetler faturalı olmasa da bu şekilde değer tespiti yapılarak kayıtlara alınır.

  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin, "a" bendinde; "Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, 1. derecede usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Soruda bahsi geçen faturalar en az iki aylık. Bu durumda mükellef adına vergi zıyaı cezası uygulanması gerekir. Tabii bu mümkün değil de bunu faturadaki KDV indirimi düşüncesinin ne kadar mesnetsiz olduğunu vurgulamak için söylüyorum. Kısacası faturadaki KDV de taktir komisyonun taktirinde dayanak olur. başka bir kıymeti harbiyesi yoktur.
  ..................................

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Kuruluş Tarihinden 1-2 Ay Önce Alınan Faturaların Kaydı

  Mehmet MAÇ
  KDV 34. madde ilgili bölüm;

  2 .15 . Şirketlerin Kuruluşundan Önce Yapılan Masraflara İlişkin KDV nin İndirilmesi :

  Vergi Dünyası dergisinin 124 . ( Aralık 1991 ) sayısında ( sahife 68 ) şu görüşlere yer verilmiştir :

  "Şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluşundan önce bir takım gider yapılması , hatta emtia ve sabit kıymet satın alınması mümkündür . Kuruluştan önce yapılacak giderler , kuruluş işlemleri ile ilgili olabileceği gibi ( mukavele hazırlama masrafları , kuruluşla ilgili seyahat giderleri vb . ) başlanacak faaliyete hazırlık mahiyetinde giderler de ( üretim tesisi veya iş yeri kiralama , iş ve piyasa etüt giderleri vb . ) olabilir . Gerek bu tür giderlerin , gerekse satın alınmış olan mal ve sabit kıymetlerin , kuruluştan sonra , yasal defterlere usulüne uygun olarak kaydedilmesi mümkündür . Söz konusu gider ve mallara ilişkin faturaların , şirket kurucuları veya ortakları adına alınmış olması , söz konusu gider ve mal alımlarını , defterlere kaydetmeye mani değildir . Ancak bu kişiler adına alınmış belgelerde yer alan gider ve mallar gerçekten kurulacak şirket adına yapılmış veya alınmış olmalıdır . Aynı şekilde demirbaşların da aktife kaydedilip , amortismana tabi tutulması mümkündür .

  Yine söz konusu harcamalara , mal ve demirbaş alımlarına ilişkin olarak defterlere kaydedilecek faturalarda yer alan KDV lerinde Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 3 . bölümünde yer alan esaslara uygun olarak indirilmesi mümkündür ."

  Bu görüşlere aynen katılıyoruz .

  Nitekim Türk Ticaret Kanunu'nun 301 nci maddesinde ;

  "Şirket ticaret siciline tescil ile hükmi şahsiyet kazanır . Tescilden önce şirket namına muamele yapanlar bu muamelelerden şahsen ve müteselsilen mesuldürler . Ancak bu gibi taahhütlerin ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline kaydından sonra üç aylık bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa , yalnız şirket mesul olur .

  Kurucular şirketi kurmak için yaptıkları muamele ve giriştikleri taahhütlerden üçüncü şahıslara karşı mesuldürler . Şirket hükmi şahsiyet kazandıktan sonra , kurucular , kuruluş masraflarından dolayı şirkete rücu edebilirler .

  Şirketin kurulması herhangi bir sebepten dolayı kabil olmadığı takdirde bu masraflar kuruculara ait olup , pay sahiplerine rücu hakları yoktur . Masrafların şirketten alınabilmesi bunların , kuruluş umumi heyetince tasdik edilmesine bağlıdır ."

  hükmüne yer verilmiştir .

  Görüldüğü gibi , kuruluş öncesinde , kurulacak şirket namına kurucular tarafından yapılan masraf ve işlemler kuruluş umumi heyetinin kabulü şartına bağlı olarak tescili sağlanan şirkete mal edilebilmektedir .

  Bu konudaki tavsiyemiz , kuruluş öncesindeki masraf ve işlemlere ait faturanın , hem ilgili kurucunun , hem de kurulacak şirketin ünvanı yazdırılmak suretiyle alınması , kuruluşun tescil edildiği ayda veya kuruluş umumi heyet toplantısında alınan kabul kararı akabinde şirket yasal defterlerine kaydedilip KDV lerinin , indirime ilişkin esaslar uyarınca ( Md 29-36 ) indirilmesidir . Şirket henüz kurulmadığı ve bu nedenle vergi hesap numarası almadığı için söz konusu faturalarda , vergi dairesi ve hesap numarası zikredilmeyeceği tabiidir . Öte yandan , perakende satış vesikalarına dayalı KDV indirimi yapılabilecektir . ( Yukarıdaki 2 .5 no .lu bölüme bakınız . )

  KDV indiriminde yıl aşılmama prensibinin , şirket kuruluşlarında katı şekilde uygulanmaması gerekir . Mesela kuruluş çalışmaları Kasım 2004 de başlayan bir şirket Şubat 2005 ayında tescil edilip kayıt yapabilir hale geldiğinde , 2004 e ait olanlar da dahil olmak üzere , kuruluş aşamasındaki tüm alış ve giderlere ait KDV ler indirilebilmelidir . Nitekim , İstanbul Defterdarlığı?nca verilen ve Mali Mevzuat Platformu?nun Haziran 2005 sayısında yayınlanan bir muktezada kuruluş aşamasında ( 31 .12 .2004 tarihinde ) alınan demirbaşlara ait KDV?nin şirketin kurulup faaliyete geçtiği 2005 yılında indirilebileceği belirtilmiştir .

  Kuruluş öncesinde alınan mallara ve yapılan masraflara ilişkin olarak , Sayın Mustafa KOÇ'un Yaklaşım Dergisinin Temmuz 1997 sayısında yayınlanan yazısına bakınız .Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ruhsat almadan önce satın alınan mal ve hizmetlerin gider kaydı...
  Konu Sahibi taner.. Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Ocak.2012, 10:28
 2. Açılış Tarihinden Önce Yapılan Giderler?
  Konu Sahibi dnyn Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Kasım.2011, 09:46
 3. İşletme kuruluş tarihinden önce alınan ticari araç kaydı
  Konu Sahibi TEBUL Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Kasım.2010, 23:12
 4. Açılış Tarihinden Önce Alınan Faturalar
  Konu Sahibi flash-aa Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 22.Haziran.2007, 17:22
 5. Mükellefiyet Tarihinden Önce Alınan Taşıtların Durumu
  Konu Sahibi Mustafa Baskaya Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Haziran.2006, 22:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36