kamu işçi maaş

Konu: SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  9

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  SSK Primlerinin geç ödenmesinden dolayı ödenen faizler, SSK cezaları ve gecikme zamları KKEG niteğinde midir? Yeminli M.Müşavirimiz bunların 6183 Sayılı Amme Alacağı olarak düzenlenmediğinin bu nedenle KVK kanunun 15/6 maddesindeki ibareye;

  ''Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler''

  girmediğini belirtmekde bu nedenle yasal gider olarak kayıt etmekteyiz. Ancak bu uygulama bana çelişkili gelmektedir.

  -SSK Primlerinin geç ödenmesinden dolayı ödenen faizler, cezalar ve gecikme zamları 6183 sayılı kanun kapsamındaki amme alacaklarına girer mi?
  -Bu durumu net olarak belirten bir kanun maddesi, tebliğ,mukteza vb. var mı?
  -Sizlerin konu ile ilgili uygulamalarınız ,fikirleriniz ve yorumlarınız nasıl?


 2. #2
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  Merhaba,
  506 sayılı yasanın 80. maddesinden bir alıntı;

  Kod:
  *****Primlerin Ödenmesi
   ****Madde 80 - İşveren......
  .........
  .........
    ** Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, diğer maddeleri uygulanır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  21

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  SELAM
  Sayın RAYDIN,

  Son değişikliğiyle,zamanında ödenmeyen SSK primleri,6183 Sayılı Amme Alacklarının Tahsil Usulu Kanununa göre tahsil edilecektir,ayrıca tecil fazizi uygulanmayacaktır.
  Zamanında ödenmeyen ssk primlerine uygulanan gecikme zamı ve SSK cezaları KKEG niteliğindedir.Ödenmeyen SSK Primi İşveren payı da ödenmedikçe gider yazılmayacaktır.

  SAYGILARIMLA
  SMMM H CENGİZ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  Sayın RAYDIN,

  6183 Sayılı Kanun Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur.

  Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.
  6183 sayılı Amme Alacaklıları Kanunun 1. maddesinde, SSK primleri kamu alacakları kapsamına girmemektedir kanaatindeyim.

  Gerçi SSK'nun 80. maddesinde SSK primlerine ait gecikme zamlarının 6183 sayılı kanun çerçevesinde alınacağı belirtilsede, ancak bu hüküm SSK primlerinin kamu alacağı olduğu anlamına gelmemelidir. Bu sadece prim ve alacaklarının tahsil esaslarını düzenlemektir.

  GELELİM MALİYENİN GÖRÜŞÜNE

  Maliyenin görüşü, "SSK primlerine ait gecikme zamlarının gider olarak kabul edilip kurum ve gelir vergisi matrahından indirilmesi mümkün değildir. Bu tür giderlerin KKEG kapsamında değerlendirilmesi gerekir" şeklindedir.

  - SSK primlerine ait gecikme zamları 6183 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle göre gider olarak kaydedilemez.

  - SSK primlerine ait gecikme zamları mükellefin kusurundan dolayı oluşmuş olup, GVK'nun 41/5. maddesine göre gider olarak kaydedilemez.

  şeklinde iki farklı görüşün bildirildiği muktezalar mevcuttur.

  DANIŞTAY'IN GÖRÜŞÜ

  Danıştayın "SSK primlerine ait gecikme zamlarının gider olarak kabul edilip kurum ve gelir vergisi matrahından indirilmesi gerekir." şeklinde görüşlerinin yanında ters i yönünde kararları da mevcuttur.


  Saygılar.

 5. #5
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  ...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  Alıntı SMMM Kenan GÜMÜŞ Nickli Üyeden Alıntı
  Sevgili arkadaşlar,

  GVK 41/5. maddesinde,

  "Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.),

  KVK 15/6. maddesinde,

  "Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler." hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde, şu durum ortaya çıkmaktadır:

  1. Yasa maddesinde "her türlü para cezaları" hükmüne göre, para cezaları için SSK, Maliye veya diğer kamu kurumları ayrımı yapılmadığından, para cezalarının tamamı hangi kuruma ait olduğuna bakılmaksızın gider olarak kabul edilmeyecektir. ((Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar hariç),

  2. Gecikme zammı, gecikme faizi de GVK açısından bir para cezası, KVK açısından ise yasada açık olarak belirtildiğinden gider olarak kayda alınması mümkün gözükmemektedir.

  Yine 6183 sayılı yasadaki "akitden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan" hükmünü bu açıdan değerlendirdiğimizde, ssk para ceası veya gecikme zammını, akitten (sözleşme) idarenin haksız fiil (hukuka aykırı fiil), haksız iktisap (sebepsiz zenginleşme), kapsamında değerlendirmemiz de doğru olmayacaktır.
  .................................
  Sayın GÜMÜŞ,

  SSK primlerine ödenen Gecikme zamlarını, sizin dediğiniz gibi mi değerlendirmek gerekir. Yoksa mükellefin kusurundan değil de içinde bulunduğu finansman sıkıntısından ödemediği, bunun mükellefin şahsi kusuru olmadığı yönünde mi değerlendirmek gerekir ?

  Saygılar.

 7. #7
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  ...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  sayın kenan gümüş bey

  ssk primlerinin gider yazılmamasının yasal dayanağı ssk 80 maddesidir.sizin bahsettiniz içtihat birleştirme kurulu kararından sonra ssk kanunu 80 mad.3917 nolu kanunla değiştirilmiştir. bu durumda kurulun kararı hükümsüz kalmıştır.


  celal elibüyük
  smmm-ist

  not:

  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

  SIRA NO: 174

  (19.2.1994 tarih ve 21854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır


  SSK PRİMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILMASI

  8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.

  506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80. maddesinin birinci fıkrasında, “İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da “Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz.” hükmü yer almıştır.

  Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerinin gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre, SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

  Ancak, 506 sayılı Kanunun 80. maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.

  Tebliğ olunur.

 9. #9
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  ...

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  SSK Primi Gecikme Zamları ve KKEG Olma Olasığılı

  Tekrar merhaba,

  Sayın ELİBÜYÜK'e katılıyorum.

  SSK.'nun 80. maddesi hükmü gereği ve 174 seri nolu KDV genel tebliği açıklamalarına istinaden;

  "Ödenmeyen SSK primlerinin vergi matrahından indirilmesi mümkün değildir. Ancak ödendiği dönemde vergi matrahından indirilebilir."

  Aralık ayında tahakkuku yapılan (giderleştirilen) SSK primleri ertesi yılın Ocak ayında ödenmesi gerekmektedir. Ödemenin Ocak ayında gerçekleşmesi durumunda önceki yılın aralık ayında giderleştirilen SSK primleri geçerliliğini korur.
  Ödenmemesi durumunda ise, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG olarak beyan edilmesi gerekir.

  Ödendiği yılda ise, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde "Diğer İndirimler" kısmında vergi matrahından indirilir.

  Saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Teminat Mektubu Komisyonlarının Gecikme Zamları
  Konu Sahibi figo Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 11.Mayıs.2010, 16:54
 2. Gecikme cezası, gecikme faizi, vb. hesaplaması hakkında.
  Konu Sahibi denetçi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Aralık.2009, 15:19
 3. Bağkur Primi ve Gecikme Zammı Niye Ayrı Değil
  Konu Sahibi sultan Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Eylül.2008, 13:00
 4. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
  Konu Sahibi cumbaba Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ağustos.2006, 23:38
 5. gecikme zammı ve gecikme faiz hesabı
  Konu Sahibi cumbaba Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Mayıs.2006, 18:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36