kamu işçi maaş

Konu: Huzur Hakkı Bordrosu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  7

  Huzur Hakkı Bordrosu

  Huzur hakkında bilgisi olan arkadaşlar bana biraz mantığını anlatır mısınız. muhtasar beyannamede nasıl gösteriliyor.
  kolay gelsin herkese


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  33

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosu

  Huzur hakkı bordrosunu düzenleyeceksin ve aynı normal çalışan bordrosunda olduğu gibi gelir vergisini ve damga vergisini muhtasar beyannamede göstereceksin.(İşçi+huzur hakkı)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  411

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosu

  Konu: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Hukuki
  Statüleri ve Bunlara Yapılan Ödemelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Açısından Durumu
  Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin hukuki statüleri ve bu
  kişilere yapılan ödemelerin vergi ve sosyal güvenlik hukuku açısından durumu bu
  sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
  1. Hukuki Statüler
  Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 317. maddesine göre, anonim şirketin idaresi ve
  temsili idare meclisine (yönetim kuruluna) aittir. Yönetim kurulu, pay sahibi aza
  ortaklardan teşekkül etmekte ancak pay sahibi olmayan kimseler aza seçildikleri
  takdirde bunlar, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilmektedirler. Bu
  durumda şirketin tüzel kişiliği ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki hukuki ilişki
  hizmet akdine değil vekalet ve şirket akdine dayanmaktadır. Bu nedenle kanundan
  doğan görevlerini yerine getirmekte olan yönetim kurulu üyeleri, hizmet erbabı
  olmadıkları için sigortalı sayılmazlar. Bu görevler nedeniyle huzur hakkı veya sair
  şekilde ücret alınmış olması vekalet akdi ilişkisini ortadan kaldırmamaktadır.
  Denetçiler (murakıplar) için de aynı durum geçerlidir. Şirket ortağı olan
  denetçilerin yanı sıra ortak olmayanlar arasından seçilen denetçiler ve denetçilik
  görevini yerine getirecek olan tüzel kişileri temsilen denetçi seçilenler şirkete
  vekalet sözleşmesi ile bağlı bulundukları için sigortalı sayılmamaktadırlar. Anonim
  şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere bir veya daha çok denetçi seçilebilir.
  Denetçi bir kişi ise, onun, birden çok ise, yarısından bir fazlasının Türkiye
  Cumhuriyeti vatandaşı olması lazımdır. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu
  üyeliğine seçilemeyecekleri gibi şirketin memuru da olamazlar.
  - 2 -
  2. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere Hizmetleri Karşılığında Yapılan
  Ödemeler
  Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere hizmetleri karşılığında yapılabilecek
  ödemeler şu şekildedir:
  ? Huzur Hakkı: TTK?nın 333. maddesinde tanımı yapılmıştır. Buna göre
  aksi ana sözleşmede öngörülmedikçe, her toplantı günü için yönetim
  kurulu üyelerine verilen ücrettir. Ücret miktarı ana sözleşmede tespit
  edilmemişse genel kurulca tespit edilir.
  ? Zaman Esasına Göre (Günlük, aylık, yıllık) Ücret: TTK?nın 369 / 3.
  maddesi, ana sözleşmede bir hüküm yoksa, yönetim kurulu üyelerine ve
  denetçilere verilecek ücretlerin genel kurul tarafından belirleneceğini
  hükme bağlamıştır. Ancak TTK?nın 333. maddesinden hareketle yönetim
  kurulu üyelerine ve denetçilere zaman esasına göre ücret verilebilmesi için
  mutlaka ana sözleşmede buna izin veren bir hükmün gerekli olduğunu
  savunan görüşler çoğunluktadır. Başka bir deyişle yönetim kurulu
  üyelerine ve denetçilere zaman esasına göre ücret ödenebilmesi için ana
  sözleşmede buna ilişkin bir hüküm bulunması ve ödenecek miktarın ana
  sözleşmede belirtilmemiş olması halinde, ödenecek ücretin genel kurul
  tarafından belirlenmesi şeklinde yorumlanmaktadır.
  ? Kazanç Payı: Yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere ana
  sözleşmede buna olanak tanıyan bir hüküm bulunmak şartı ile kazanç payı
  verilebilmektedir. (TTK Md. 279 / 5) Kazanç payı oranı ana sözleşme ile
  belirlenmemişse, genel kurul tarafından kararlaştırılır.
  ? Prim ve İkramiye: Ana sözleşmede aksine bir hüküm olmadıkça genel
  kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine prim ve ikramiye adı altında
  ödeme yapılabilir.
  ? Yerine Getirilen Başka Görevler Nedeniyle Ücret: Yönetim kurulu
  üyelerine üyelikten ayrı olarak yaptıkları hizmetler karşılığında ayrıca
  ücret ödenmesi mümkündür.
  Bu ücretlere ek olarak yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmak için
  yaptıkları ulaşım, konaklama, vb. harcamaları ile ilgili gerçek giderlerini ya da
  bunlara ilişkin gider karşılıklarını alma hakları da vardır.
  Hukuki statüsü yönetim kurulu üyeleriyle aynı olan denetçilere de yukarıda sayılan
  ödemeler yapılabilir. Ancak yönetim kurulu üyelerinin aksine denetçilerin, huzur
  hakkı ücreti ve denetçisi oldukları şirkette başka bir görev alarak şirketten ücret
  almaları söz konusu değildir.
  - 3 -
  3. Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi
  Murakıplara ödenen denetçi ücretleri ve yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur
  hakları, kazanç payları, prim, ikramiye ve benzeri diğer ödemeler GVK uyarınca
  ücret sayılan ödemeler olduğundan gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine
  tabidir.
  Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen kar payları diğer hissedarlara
  ödenen kar paylarında olduğu gibi vergi hukuku açısından menkul sermaye iradı
  sayılır. Bu paylar GVK?nın 94 / 6 b hükmüne göre % 10 oranında gelir vergisi
  tevkifatına tabi tutulur. Tevkif suretiyle vergilenen bu kazançlar, GVK?nın 103.
  maddesinde yer alan yıllık gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan
  tutarı (2006 yılında 18.000 YTL) aşmadığı takdirde, yıllık beyan esasında vergiye
  tabi değildir.
  4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Sosyal Güvenlik Açısından
  Durumu
  Şirket ortağı olsun ya da olmasın bütün yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasındaki
  ilişki, şirket ve / veya vekalet sözleşmesine dayandığı için bu kişilerin tamamının
  Bağ-Kur?a bağlı sigortalı sayılmaları gerekmektedir. Yargı kararları ve 16 - 60
  sayılı SSK ek genelgesi de bu yöndedir.
  Bilindiği üzere bir kimsenin aynı anda iki sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında
  bulunması sosyal güvenlik sistemimiz tarafından yasaklanmıştır. Bu nedenle
  önceden başlayıp devam eden sigortalılık döneminde başka sigortalılık geçerli
  değildir. Bu nedenle yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Bağ-Kur sigortalısı olanlar bu
  statüleri devam ettiği sürece aynı şirkette veya başka bir kuruluşta hizmet
  sözleşmesine dayalı olarak çalışmaya başlasalar bile bu durumları kesintiye
  uğrayıncaya kadar Bağ-Kur dışında bir sigortaya tabi olamazlar.
  Bazı hallerde yukarıda bahsedilen durumun tersi de söz konusu olabilmektedir.
  Başka bir deyişle yönetim kurulu üyesi sıfatını kazanmadan önce SSK?lı olanlar bu
  sigortalılıkları devam ettiği sürece yönetim kurulu üyesi olsalar dahi bu durumları
  kesintiye uğrayıncaya kadar SSK dışında bir sigortaya tabi olamazlar.
  TTK?nın 347. maddesinin 2. fıkrasına göre şirket ortakları arasından seçilen
  denetçilerin şirketle ilişkilerinin akdi bir nitelik taşımayıp TTK?ya dayalı olduğu
  kabul edilerek bu kişiler sigortalı sayılmıyorlardı. Ortak olmayan denetçilerin ise
  şirketle aralarındaki ilişkinin hizmet sözleşmesine dayandığı kabul edilerek bu
  kişiler sosyal sigortaya tabi tutuluyorlardı. Ancak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E.
  1973/654 K. 1973/882 tarafından verilen kararla denetçilerin işlerini işverenin
  sürekli denetim ve gözetimi altında yapmamaları nedeniyle şirket ile denetçiler
  arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesi niteliği taşıdığı ve bu nedenle SSK?ya tabi
  sigortalı sayılmamaları gerektiği belirtilmiştir. Bu karar üzerine SSK tarafından
  yayınlanan bir genelge ile denetçilerin, şirket ile olan hukuki ilişkilerinin vekalet
  - 4 -
  akdine dayanması sebebiyle, şirket ortağı olup olmamalarına bakılmaksızın, Sosyal
  Sigortalar Kanuna tabi sigortaları sayılmamaları gerektiği açıklanmıştır.
  Bilgi edinilmesini rica ederiz.
  Saygılarımızla,
  Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Huzur Hakkı Ödemesi Alan Şirket Ortağının Yıllık İzin Hakkı.
  Konu Sahibi yollabana Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2017, 00:25
 2. Huzur Hakkı
  Konu Sahibi fugenc Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 29.Nisan.2014, 16:14
 3. Huzur hakkı
  Konu Sahibi bozaslan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 19.Ocak.2012, 14:00
 4. Huzur hakkı.
  Konu Sahibi duygukorkmaz Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 05.Ocak.2011, 13:00
 5. Huzur Hakkı
  Konu Sahibi selamiunal Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2010, 10:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36