kamu işçi maaş

Konu: Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  20

  Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

  mrb.arkadaşlar

  5615 sayılı teşvik yasasından faydalanmaktayız. ocak-2008 ten itibaren asgari geçim indirimi uyguladığımızda ücretlilerin gelir vergisi dolayısıyla düşecek, asgari ücretlilerinki de duruma göre hiç çıkmayacak bu durumda teşvik ten nasıl yararlanacağız yoksa direk gelir vergisi olan 74,60 rakamınımı düşeceğiz bu konuda bir açıklama yok yardımcı olursanız sevinirim.

  iyi çalışmalar,

  saygılarımla,


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  9

  Ynt: Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

  Selamlar ,
  Evet arkadaşlar Asgari Geçim İndirimi Konusunda yayınlanan tebliğde , 5615 sayılı kanundan yararlanan işyerleri ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış . Fakat Ocak / 2008 Bordrolarında uygulanacağı için o zamana kadar MB bir açıklama yapar diye düşünüyorum.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  731

  Ynt: Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

  inşallah yaparlar bir açıklama,
  çünkü bu sorun zaten önceki yıllardada vardı. yani vergi iadesi alıpta teşvikten yararlanan işyerleri için, bende böyle sadece bir kişi vardı ben sadece teşvikten sonra ödenmesi gereken kısmı düşüyordum. yani aylık 13 küsür vergi indirimi bir yıl boyunca düşüyordum, hatırladığım kadariylede bir yıl sonunda mahsup edilemeyen vergi iade alacağı kalıncada nakten iade talep edilmesi gerekiyordu.
  kimileride diğer stopajlardan düşüyordu, şuana kadar bir sorunlada karşılaşmadılar.
  en mantıklı yol, diğer stopajlardan düşmek olur bundan sonra sanırım, ancak yinede alacak kalırsa ozaman ne yapılır bilemiyorum. yani açıklama şart

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

  sayın mmturk,

  Malesef bu konuya tebliğde de değinilmemiştir. Asgari geçim indirimi uygulamasına bakıldığında yıllık hesaplamanın 12' ye bölünmesi suretiyle her ay kendi içerisinde bağımsız değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca aya isabet eden geçim indirimi mahsup edilemediği takdirde bir sonraki dönemlerde de dikkate alınamamaktadır.

  5084 sayılı kanun işverene, AGİ ise işçiye tanınmış bir teşviktir. Bu durumda hangisine öncelik verileceği konusu, bir önceki ücretlilerde vergi indiriminde ki gibi bir uygulama yapılacağı kanaatindeyim. Yani;

  Muhtasar beyannamede öncelikle 5084 sayılı Kanun gereğince yararlanılan gelir vergisi stopajı terkin edileceğinden terkin sonrası kalan tutar, hesaplanan asgari geçim indirimi tutarının o ayda mahsup edilebilecek olan kısmını karşılayamaması durumu ortaya çıkması durumunda, muhtasar beyannamede mahsup konusu yapılmayan AGİ tutarı, vergi dairesince gerekli incelemenin yapılmasından sonra işveren kanalıyla hak sahiplerine ödenmesi şeklinde bir uygulama yapılacağı görüşündeyim.
 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  76

  Ynt: Teşvik Yasasında Asgari Geçim İndirimi

  selam;
  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN 5084 SAYILI YASAYA GÖRE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNE OLUMSUZ ETKİSİ
  11 Aralık 2007
  Mustafa Bahadır ALTAŞ S.M.Mali Müşavir

  Malatya SMMMO Başkanı

  mba444@mynet.com  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN 5084 SAYILI YASAYA GÖRE UYGULANAN GELİR VERGİSİ TEŞVİKİNE OLUMSUZ ETKİSİ  1) 01.01.1984 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2978 sayılı kanunla yürürlüğe giren ve ücretlilere yönelik olarak uygulanmakta olan Vergi iadesi uygulaması 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 5615 sayılı kanunla kaldırılmıştır. 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilerek "Asgari geçim indirimi? uygulamaya konulmuştur. Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleşmesi ile çalışanlar dahil) gerçek kişiler yararlanabilecektir. Asgarî geçim indirimi; ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirinden takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına; Mükellefin kendisi için % 50 ?si Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5'i Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere uygulanacaktır. Uygulanacak asgari geçim indiriminin asgari ücretlinin bordrosuna uygulanması halinde gelir vergisi matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Ücret ? (SSK İşçi Primi + İşsizlik Primi + AGİ)
  Gelir Vergisi Matrahı = 585 ? (81,90 + 5,85 + 497,25)
  Gelir Vergisi Matrahı = 0
  Asgari geçim indirimi tutarı her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve takvim yılı içinde asgari ücrette meydana gelen değişiklikler asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının hesaplanmasında yararlanılacak tutar (Asgari Ücret Yıllık Brüt Tutarı x Asgari Geçim İndirim Oranı) x %15 /12 şeklinde hesaplanacaktır  Buna göre Asgari geçim indirimine geçilerek brüt asgari ücretin azami %85?i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Gelir vergisi matrahından düşülen sosyal sigortalar ve işsizlik sigortası işçi hissesi %15 (14+1) tutarda göz önüne alındığında asgari ücret 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren vergi dışı kalmaktadır. Yürürlükte bulunan 585,00 YTL asgari ücrete göre ücretlinin net eline geçen tutarda eş ve çocuk durumuna göre en fazla 74,59 YTL.?lık bir artış söz konusu olacaktır. (2008 takvim yılı içinde yılbaşında geçerli olacak yeni brüt asgarî ücret tutarı açıklanması ile bu tutarda artış söz konusu olabilecektir.)  2) 06 Şubat 2004 tarihinde 25365 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5084 sayılı kanunun 3. maddesi Gelir vergisi stopajı teşvikide en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin, Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz şeklinde bir uygulama yapılmaktadır.  5615 sayılı yasa ile uygulamaya giren asgari geçim indirimi uygulaması ile 49 ilde uygulanmakta olan 5084 sayılı yasa kapsamındaki işyerleri 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren asgari geçim indirimi uygulaması ile asgari ücret vergi dışı kaldığından (muhtasar beyannamede ödenecek vergi çıkmaması nedeni ile) kısmen de olsa 5084 sayılı yasanın 3. maddesinde belirtilen Gelir Vergisi Teşvikinden yararlanamayacaklardır.


  3) 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren 49 ilde 5084 sayılı yasa kapsamındaki işyerleri açısından ilk bakışta muhtasar beyannamede ödenecek vergi çıkmaması işveren adına olumsuz bir durum görünmese de çalıştırılan işçi maliyeti açısından bir fark oluşmaktadır. Çünkü bugün yürürlükte bulunan 585,00 YTL asgari ücrete göre normal bir işçinin işverene maliyeti 710,78 YTL iken,5084 sayılı yasa uygulamaları ile bir işçinin işverene maliyeti teşvikler düşüldükten sonra 522,11 YTL dir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile teşvik kapsamında çalışan bir işçinin (evli dört çocuklu) işverene maliyeti ise 596,70 YTL olmaktadır.
  ASGARİ ÜCRET (30x19,50) AYLIK
  585,00

  İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )
  5,85

  İŞÇİ SSK PAYI ( % 14)
  81,90

  GELİR VERGİSİ MATRAHI
  497,25

  GELİR VERGİSİ TUTARI
  74,59

  DAMGA VERGİSİ TUTARI
  3,51

  KESİNTİLER TOPLAMI
  165,85

  NET ELE GEÇEN TUTAR
  419,15

  BRÜT AYLIK ÜCRETİ
  585,00

  İŞVEREN SSK PAYI (% 19.5)
  114,08

  İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 )
  11,70

  İŞVERENE MALİYET TUTARI
  710,78

  GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ
  74,59

  SSK.İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ
  114.08

  TEŞVİK TOPLAMI
  188,67

  TEŞVİK SONRASI İŞVERENE MALİYET
  522,11

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ FARKI
  74,59

  ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ SONRASI MALİYET
  596,70

  5084 Sayılı Yasaya göre yatırım yaparak gelecek beş yıllık maliyet ve vergi yükümlülükleri planlaması yapan işyerleri için olumsuzluk teşkil etmektedir. Asgari geçim indirimi uygulaması ile meydana gelen bu işçilik maliyet artışının maliye bakanlığınca yapılacak bir düzenleme ile telefi edilmesi gerekmektedir.  * Hesaplamalar yürürlükte bulunan 585,00 YTL/AY Asgari ücret ve evli dört çocuklu işçi dikkate alınarak yapılmıştır.

  HAYIRLI ÇALIŞMALAR

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2018, 14:06
 2. Asgari Geçim İndirimi
  Konu Sahibi Volkan beykoz Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 24.Mart.2010, 21:32
 3. % 5 lik SGK İndirimi ve Asgari Geçim İndirimi Yevmiye Kaydı
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Şubat.2009, 15:33
 4. Teşvik Kapsamındaki illerde Asgari Geçim İndirimi...
  Konu Sahibi kalisper_a Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Şubat.2008, 15:33
 5. Asgari Geçim İndirimi ile Asgari Ücret Hesaplayan Oldu mu?
  Konu Sahibi coksen Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Nisan.2007, 12:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36