kamu işçi maaş

Konu: Site Yönetimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  98

  Site Yönetimi

  Arkadaşlar kolay gelsin

  benim sorum şu

  150 ye yakın dairesi olan bir sitede yöneticiler aldıkları kurul kararı gereğince
  yönetim kurulu üyelerine ve site müdürüne aidat ödetmiyorlar. Yani yönetici olduğu için aidat tan muaflar.

  Soru şu bu yapılan gvk nun 61. madde kapsamında ücret olarak değerlendiril mi
  vergilendirilir mi??

  Saygılar

  AG
  SMMM


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  153

  Ynt: Site Yönetimi

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-61-11414

  Konu: Site yöneticileri ve denetcilere
  ödenecek huzur haklarının
  vergilendirilmesi hk.

  İlgi : /2005 tarihli dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, 3 Sitesi Kat malikleri tarafından /2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; tamamı kat maliklerinden oluşan ?Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu? üyelerinin seçildiği ve bu kişilere aylık huzur hakkı ödemeleri verileceğinin karar altına alındığı belirtilerek, söz konusu ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmadığı hususunu sormaktasınız.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61.maddesinde; ?Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez?? hükmü yer almıştır.

  Öte yandan yine aynı kanunun 23/6.maddesinde ise; ?Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)?nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanun?un 94.maddesinde ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar? denilmiş, aynı maddenin 1.bendinde ise ?Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61.maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı? hükme bağlanmıştır.  Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak ?sair kurum? olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan Site Yöneticiliği?nin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94.madde içeriğinde yer alan ?sair kurum? olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 2. maddesinde,

  ?Bu kanuna göre:

  a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat Mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

  denir...? hükmü yer almıştır.

  Ayrıca, yine aynı Kanun?un 34. maddesinde yönetici tarif edilmiş, 35-38. maddelerinde yöneticinin görev ve sorumlulukları belirtilmiş, 40. maddede de ?Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

  Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

  Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

  Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.? hükmü yer almıştır.

  Bu hükümlere göre, yöneticiler ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edileceği ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 61, 94, 103 ve 104. maddelerine göre tevkifat yapılması gerekmektedir. Ancak, yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi halinde ise; bunlara sağlanan menfaatler yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle bunların vergilendirilmemesi gerekir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
 3. #3
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: Site Yönetimi

  ÜCRETİN TARİFİ
  Madde 61- [1] Ücret, işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

  Bu Kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

  1. 23. maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;

  2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

  4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;5. [2] Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

  6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.


  2 ve 4 nolu bentlere dikkatimizi odaklarsak ,ücret olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum.


 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Site Yönetimi

  Merhaba ;

  Sn NİSAN123 , verilen özelgedeki sonuç bölümüne rağmen mi ?

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  NİSAN123 Guest

  Ynt: Site Yönetimi

  Alıntı muhasebe Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba ;

  Sn NİSAN123 , verilen özelgedeki sonuç bölümüne rağmen mi ?

  vergi kanunlarına göre işlem/uygulama yaparken
  yasa maddesimi önce gelir,özelgemi ?
  başkasına verilen özelge,herkesi bağlarmı?
  başkasına verilen özelgeyi,bizde vergi kanunlarında emsal olarak gösterebilirmiyiz?
 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  98

  Ynt: Site Yönetimi

  sn. muhasebe ve sn. nisan

  yanıtlarınız için teşekkür ederim
  okuduklarımdan anladığım kadarıyla özelge vergilendirme diyor
  ama ben yine de kanunun doğruyu söylediği kanaatine vardım

  Teşekkürler;

 7. #7
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Site Yönetimi

  Tekrar merhaba ;

  Amacım konuyu uzatmak kesinlikle değil. Sizin bu forumu ne kadar dikkatli takip ettiğinizi en iyi bilenlerdenim.Ama yine de yanıt vermek istiyorum.

  1- Yasa maddesi önce gelir.
  2- Bağlamaz
  3- Gösteremeyiz.

  Yalnız bu olayda;

  Her ne kadar başkasına verilmiş bir özelge olsa da ortak bir sorunun gündeme getirilmiş olması ve verilen özelge de de sizin atıfta bulunduğunuz GVK nun 61. maddesinden de söz edilmiş ve olay 634. sayılı Kat Malikleri Kanunu da irdelenerek yanıtlanmıştır.

  Ya da en azından ben böyle düşünüyor ve özelgedeki sonuç bölümüne katılıyorum.

  Eğer siz de özelgedeki açıklamalara rağmen yine de aynı düşüncede iseniz saygı duyarım
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  153

  Ynt: Site Yönetimi

  Verdiğim özelgede olduğu gibi. Eğer kat malikleri arasından biri yönetici seçilmediyse dışarıdan bir atama söz konusu ise( Zaten denetçi dışarıdan seçilemiyor) Gelir vergisi kesintisi yapmalısınız. Aksi durumda gv kesintisi yok.
  Konuyu sadece gv kanunu açısından ela almak hatalı olur. Kat mülkiyeti kanununu es geçemeyiz.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Site Yönetimi


  Burada bir ücretin vergilendirilmesi söz konusudur. GVK?da ücret, ?işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayın ile sağlanan ve para ile temsil edilen menfaatler? olarak tanımlanmıştır.

  Bir ödemenin ücret sayılabilmesi için tarifte geçen unsurları taşıması gerekir. Anacak, tarifte genel niteliği belirtilen öyle ödemeler vardır ki, bunların ücret olup olmadıkları konusunda şüpheler ortaya çıkar. Kanun bu şüpheleri ortadan kaldırmak için bazı ödemelerin de mutlak olarak ücret sayıldığını 61. maddede hüküm altına almıştır.

  Mesela;

  61. maddenin 4. fıkrasında:

  4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;

  Denilmiştir.

  Buna göre yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler de ücret sayılıp stopaja tabi tutulacaktır. Örneğin kooperatif yönetim ve denetim kurullarına yapılan hakkı huzur gibi ödemeler bu kabildendir.

  Kat mülkiyeti yöneticisine yapılan ödemeye gelince; Kat Mülkiyeti Kanununun 40. maddesinde yöneticinin ?vekilin haklarına sahip olduğu? belirtilmiştir. Maddede yöneticinin hakları belirtilmiş ama vecibeleri sayılmamıştır. Bu itibarla örnek gösterilen özelgede geçen ?vekilin haklarına sahip olma? keyfiyeti onun vergisel vecibelerini etkilemez.

  Yine 40. maddenin 2. fıkrasında:

  ?Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.?

  denilmiştir

  Fıkrada görüldüğü gibi, ortada bir hizmet sözleşmesi ve mukabilinde bir ücret ödemesi söz konusudur.

  Diğer taraftan GVK?nun 94. maddesinin 1. fıkrasında vergi stopajı yapmak zorunda olanlar sayılırken bunlar arasında kat mülkiyeti yönetimi sayılmamıştır. Nitekim kapıcı ücretlerinden herhangi bir vergi kesilmemektedir. Bu nedenle yönetici dışarıdan atansa bile ona yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılmaz.

  Ancak, bu ücretlerin tamamen vergiden müstesna olduğu düşünülemez.Bu ücretlerin GVK?nun 64. maddesinin 1. fıkrasının 4. bendinde düzenlenen ?diğer Ücretler? kapsamında mütalaa edilmesi gerekir.

  Sonuç olarak, bu ödemeler esasen ücret mahiyetinde olmakla beraber, bunlardan vergi tevkifatı yapılmaz fakat ücret elde edenler bunu bizzat beyan ederek vergisini öderler.


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2007
  Mesajlar
  98

  Ynt: Site Yönetimi

  Tüm cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.
  Benim de yorumum stopaja tabi tutulmaması gerektiği
  yıllık beyannameyle beyan edilmesi yönündedir.

  Fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim.


  AG
  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Apartman Site Yönetimi Muhasebesi
  Konu Sahibi nilcey Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Şubat.2018, 14:55
 2. Site Yönetimi Hakkında
  Konu Sahibi teknogs Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 58
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2017, 11:35
 3. Apartman Site Yönetimi ve Muhasebesi
  Konu Sahibi Ertann Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 19.Aralık.2014, 09:57
 4. Site Yönetimi ve Vergi
  Konu Sahibi auditor Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Mart.2010, 15:37
 5. Site Yönetimi
  Konu Sahibi Necdet Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2005, 17:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36