kamu işçi maaş

Konu: Tevkifatlı Faturalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  77

  Tevkifatlı Faturalar

  belediyeye tefkifatlı hizmet faturası kesiyoruz
  matrah :4.413,00 YTL
  %18 kdv : 794,34 YTL
  %90 tefkifat : 794,34 x %10=79,44 YTL
  yevmiye kaydı ----------------/----------------
  100 4.492,44
  600 4.413,00
  391 79,44
  ----------------/---------------------
  belediye bu faturaya karşılık kesinti belğesi(hakediş belğesi) düzenliyor.

  açıklama kesinti tutarı
  ödemelere ait damga vergisi binde 7,5 33,10 ytl
  %90 oranında kdv tefkifatı 714,01 ytl
  toplam ------------
  748,01
  bu kesinti belğesine istinaden nasıl kayıt yapmalıyım veya 33,10 ytl
  damga verğisini gidermi yazmalıyım.sagılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  7

  Ynt: tefkifatlı faturalar

  Merhaba,
  Yapılan kesintiyi gider yazabilirsiniz.
  Tevkifatlı KDV tutarını başka bir 391 detay hesap açarak izlerseniz beyanname için kolay olur.
  Ayrıca, faturayı cari hesap olarak takip etmeniz daha sağlıklı olur.
  ---------------/-------------------
  120 ****** XXXX Belediyesi 4.459,34
  770 ****** Damga Vergisi 33,10
  600 ********** 4.413,00
  391 1/10 Tevkifat KDV 79,44
  ---------------/--------------------------
  Tahsilat yapılınca Belediyeyi ödeme şekline göre alacaklandırırsınız.
  İyi çalışmalar,

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: tefkifatlı faturalar


  Kayıtlar şöyle olmalı:
  ----------------------------------------- / -------------------------------------------

  100 KASA 4.492,44
  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 714,90
  193.12 Peşin Ödenen KDV
  649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.413,00
  649.40 Hizmetten Yararlandırma Gelirleri
  391 HESAPLANAN KDV 794,34

  Alacağın tahakkuku
  -------------------------------------- / -------------------------------------------

  391 HESAPLANAN KDV 714,90
  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 714,90
  193.12 Peşin Ödenen KDV

  Peşin ödenen KDV?nin mahsubu
  ----------------------------------- / --------------------------------------------
  Damga Vergisinin gider tahakkuku:

  ----------------------------------- / -------------------------------------------

  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 33,10
  100 KASA 33,10

  Hak ediş damga vergisinin gider kaydı

  ------------------------------------ / ------------------------------------------ 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  42

  Ynt: tefkifatlı faturalar

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı

  Kayıtlar şöyle olmalı:
  ----------------------------------------- / -------------------------------------------

  100 KASA 4.492,44
  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 714,90
  193.12 Peşin Ödenen KDV
  649 FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 4.413,00
  649.40 Hizmetten Yararlandırma Gelirleri
  391 HESAPLANAN KDV 794,34

  Alacağın tahakkuku
  -------------------------------------- / -------------------------------------------

  391 HESAPLANAN KDV 714,90
  193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 714,90
  193.12 Peşin Ödenen KDV

  Peşin ödenen KDV?nin mahsubu
  ----------------------------------- / --------------------------------------------
  Damga Vergisinin gider tahakkuku:

  ----------------------------------- / -------------------------------------------

  622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 33,10
  100 KASA 33,10

  Hak ediş damga vergisinin gider kaydı

  ------------------------------------ / ------------------------------------------


  sayın erol
  bu işlemde kasadan bir çıkış sözkonusu değildir. kasaya henüz bir girişte söz konusu değildir. cari hesap kullanmak gereklidir fatura kapalı kesilse dahi. 193 hesap kdv için kullanılmaz.
  zaten yeterince karmaşık mevzuatımız var ve bizlerde kayıtlarımızı daha karmaşık hale getiriyoruz.

  fatura düzenlendiğinde kdv tevkifatı biliniyor. belediyenin yapacağı kesintilerde aşağı yukarı bellidir. fatura mukabili düzenlenen hakediş raporu faturaya eklenip kaydımızı yapar isek;

  -------------/----------------------------------------------------------
  120 x belediyesi 5.207,34
  7xx gider veya işin maliyetine 33,10
  600 taahhüt/ hizmet geliri 4.413,00
  391 kdv 79,44
  120 x belediyesi 714,90 (9/10 kdv)
  120 x belediyesi 33,10 (damga vergisi)
  satış kaydı
  -------------/------------------------------------------------------------

  şeklinde olması daha uygundur.
  Nihat Meral<br />SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: tefkifatlı faturalar


  Sayın Meral

  193 hesabın KDV için kullanılmayacağı nerede yazıyor? Stopaja tabi tutulan KDV yi Bir gelir unsuru gibi 120 hesapla belediyeye devrettiniz sonra? Sen sağ ben selamet.
  Böyle kolay oluyor da çarşı ağası buna he demiyor.

  Evet. Önce Belediyeyi borçlandırmak, sonra da kasa hesabını çalıştırmak da mümkün. Damga Vergisi için kasa hesabı yerine alacaktan mahsup da yapılabilir. Ancak, önce KDV?nin tam olarak tahakkuk ettirilmesi, böylece verginin satıcının mükellefiyeti sahasına girmesi gerekir. ?fatura düzenlendiğinde KDV tevkifatı biliniyor? olması muhasebe düzeni açısından karine teşkil etmez. Bu nedenle bu kaydı yapmadan KDV?nin stopaja tabi tutulan kısmını 120 hesabı alacalandırılarak alacaktan mahsup etmek yanlış olur. Aksi halde indirim yapmak da mümkün olmaz.

  Damga vergisini 7xx hesaba almak da yanlış olur. Çünkü 7 ile başlayan hesaplar maliyet muhasebesi bağlantı hesaplarıdır. Firmanın içsel bir hesabıdır. Burada ödenen damga vergisi ise tıpkı nakliye ücreti gibi malın veya hizmetin maliyetine dahil edilmesi gereken bir giderdir.

  Diğer taraftan karışık olmak yanlış olmaktan iyidir.
  ....................


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2007
  Mesajlar
  42

  Ynt: tefkifatlı faturalar

  Sayın Erol,

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  193 hesabın KDV için kullanılmayacağı nerede yazıyor?
  193 hesabın KDV için kullanılacağı nerde yazıyor peki?

  2 sıra nolu msugt RG.Sa.21790, ta.12.12.1993

  C _ 1 SIRA NUMARALI MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER
  "193- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR" hesabına ilişkin açıklama aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir :
  "Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonların kayıt ve takip edildiği hesaptır."
  İşleyişi :
  Peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurumlar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi teminen "37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI" grubunda bulunan "371- DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ" hesabının borcuna aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI" hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dönem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır."


  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  Stopaja tabi tutulan KDV yi Bir gelir unsuru gibi 120 hesapla belediyeye devrettiniz sonra?
  Evet. Önce Belediyeyi borçlandırmak, sonra da kasa hesabını çalıştırmak da mümkün. Damga Vergisi için kasa hesabı yerine alacaktan mahsup da yapılabilir. Ancak, önce KDV?nin tam olarak tahakkuk ettirilmesi, böylece verginin satıcının mükellefiyeti sahasına girmesi gerekir.
  Normal şartlarda matrah + kdv bizim alacağımızdır. Tevkifat ise bir vergi güvencesidir hazine açısından. Madem sistememiz tahakkuk esasına dayalıdır, o zaman ben 120 borcuna tahakkuk yapar, ardından faturama istinaden tevkift kısmını alacaklandırırım. çünkü o kdv nin ödenmesinden belediye sorumludur.
  Dolayısı ile ben tahakkukumu böyle yaparım. Cari hesap açısındanda kolaylık sağlar, ne kesildi ne tevkif edildi diye.

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  Damga vergisini 7xx hesaba almak da yanlış olur. Çünkü 7 ile başlayan hesaplar maliyet muhasebesi bağlantı hesaplarıdır.
  7 ile başlayan hesapların ne olduğunu nasıl kullanıldığını ben çok iyi bilirim, siz merak etmeyin.

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  Diğer taraftan karışık olmak yanlış olmaktan iyidir.
  VUK 353
  6. (4108 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen bent) Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 250.000.000 lira (378 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2008'den itibaren 3.200 -YTL) özel usulsüzlük cezası kesilir.(*******)


  Hiç alakasız hesapları kullanarak asıl yanlışı yapmanıza rağmen çok iddialı bir şekilde yanlış yaptığımdan bahsetmişsiniz.

  Kasa hareketi olmamasına rağmen neden kasayı kullandığınızı, ayrıca hizmet gelirini 600 hesaba kaydetmeniz gerekirken neden 649 hesaba kaydettiğinizi lütfen yasal dayanaklarıyla açıklayınız.

  Lütfen yaptığım muhasebe kaydındaki yanlışı açıklayınız ve bu yanlışlığın mali tabloları, mali kar'ı ve ticari kar'ı nasıl etkilediğinide açıklamanızı rica ediyorum.

  ? Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pisman olmaktan iyidir! (Sadi)

  Nihat Meral<br />SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tevkifatlı Kesilen Faturalar için KDV İadesi Hk.
  Konu Sahibi tövbeli mali müşavir Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Ağustos.2014, 11:32
 2. Süreklilik Arz Eden Tevkifatlı Faturalar
  Konu Sahibi trej06 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2014, 12:14
 3. Kullanılmayacak Faturalar hk.
  Konu Sahibi toycan gedik Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Ocak.2013, 15:03
 4. Geç gelen faturalar
  Konu Sahibi meduzam Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 11.Nisan.2011, 11:10
 5. Cevap: 6
  Son Mesaj : 29.Mart.2007, 12:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36