% 50 paylı adi ortaklıkta ortaklardan birinin işi terki dolayısıyla diğer ortak tek başına yeni yılda işe devam ediyor. 100.000YTL olumlu fark var. Olumlu farkların 2007 yılı gelirine etkisi ne olur?