e-beyan da muhtasar beyannamesinin ekinde gelir vergisi stopaj bildirim yapılmaktadır. buna rağmen vergi dairesinin bu bildirimi dilekçe ekinde isteye bilir mi. ayrıca bu eklerin kanuni süresinde verilmemiştir diye ceza kesebilir mi. kesilen cezayı kaldırta biilir miyiz.