Ana faaliyet konusu Gıda toptancısı olan Şirketin belirli bir bölgesinde onun ürünlerini dağıtmak için " Acenta " sözleşmesi bir şahısla düzenlemiştir. Bu sözleşmeye göre acenta sözleşmesi düzenleyen kişiye araç verip o araç ile ürünlerini sattıracaktır.
Site üyelerine sorum şu?
1) Acenta sözleşmesi düzenleyen kişi Vergisel yönden ve işe başlamada neler yapması gerekir? Ör/ Defter tasdiki,fatura basımı,işe başlamada belgeler )