Beyanname vermeyi gerektirmeyen

gelirler hangisiOkurlarımızdan gelen sorular bu ay çok arttı. Herkes kendi durumunu öğrenmek istiyor.

Dün, beyan edilecek gelirleri ve vergi durumunu açıklamıştık.

Bugün de beyanname verilmesi gerekmeyen gelirleri açıklayacağız.

ÜCRET GELİRLERİ

Vergisi, ödenirken peşin peşin kesilen ücret gelirleri, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmiyor. Örneğin, yıllık ücret geliri 100 bin hatta 300 bin YTL dahi olsa, beyanname verilmiyor.

Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri olması halinde, durum değişiyor. Birden sonraki işverenden, 2007 yılında alınan ücretin toplamı 19 bin YTL?den (2008 ?de 19.8 bin YTL?den) fazla ise, ücret gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname ile bildirilen gelirin vergisinden de, daha önce kesilen vergiler mahsup ediliyor.

İŞYERİ KİRA GELİRLERİ

Yurt dışında oturma ya da çalışma izni olanlar, Türkiye?deki işyeri kira gelirlerinin tutarı, ne olursa olsun, bu gelirlerini Türkiye?de beyan etmek zorunda değildir. Örneğin, Almanya?da yerleşik bir vatandaşımız, Türkiye?deki dükkan ya da mağazasını, bir şirkete kiraya verse ve yıllık 300 bin YTL kira alsa dahi, bu geliri nedeniyle beyanname vermeyecek.

Türkiye?de yerleşik olanlar ise, 2007 yılındaki işyeri kira gelirleri, 19 bin YTL?yi (2008?de 19.8 bin YTL?yi) aşmıyorsa, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler.

Hemen belirtelim, her iki durumda da kiracı, kirayı öderken yüzde 20 stopaj yapmaktadır.

TELİF KAZANÇLARI

Telif kazancı elde edenlerin (yazar, heykeltıraş, bestekar, bilgisayar programcısı ve bunların mirasçılarının; şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve TV senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, TV ve videoda yayınlama ya da kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini satmak, haklarını devir veya kiralamak şeklindeki) gelirleri, tutarı ne olursa olsun, yıllık beyanname ile beyan edilmez.

FAİZ, REPO VE FON

Gerçek kişiler, 2007 yılında elde ettikleri, stopaja tabi tutulmuş banka mevduat faizi, repo ve fon gelirlerini, tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler. Bankada, döviz tevdiat hesabı bulunanlar da bunlardan elde ettikleri, stopaja tabi tutulan faiz gelirlerini beyan etmeyecekler.

BONO VE TAHVİL

1 Ocak 2006?dan önce ihraç edilen Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvillerinin (DT) 2007 yılındaki faiz geliri, 361.146 YTL?yi aşmadığı sürece, beyana tabi değil. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen, HB ve DT faizleri, stopaja tabi tutuluyor. Bu gelirler, 2007 yılı da dahil 2015 yılına kadar, tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil. Aynı şekilde, stopaja tabi diğer bono ve tahviller de beyana tabi değil.

Yabancıların, Türkiye?de elde ettikleri Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz ya da alım-satım geliri ise, hem stopaja hem de beyana tabi değil. Eurobond gelirlerini ise, ayrı bir yazı konusu yapacağız.

BORSA KAZANÇLARI

2007 yılında borsada elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Borsa dışında, hisse senedi alım satımında ise, 2006 öncesinde 1 yıl, 2006?dan itibaren edinilenlerde 2 yıl geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin kazancı, beyana tabi değil.

KÁR PAYI VE TEMETTÜ

2007 yılında, kár dağıtımı nedeniyle; limited şirket ortaklarının elde ettiği "kár payı" geliri ile anonim şirket ortaklarının elde ettikleri "temettü" gelirinin, brüt tutarı 38 bin lirayı aşmamışsa, bu gelirler, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Gayrimenkuller, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 4 yıl (1.1.2007?den itibaren edinilenler 5 yıl) geçtikten sonra, elden çıkarılmışsa, bundan doğan kazanç, beyana tabi değil. Miras kalan gayrimenkuller ise, ne zaman satılırsa satılsın, elde edilen gelir, vergi dışı olup, beyana tabi değil.Şükrü Kızılot

13.03.2008