Maliyeden konut sahiplerine sıkı takipGelir idaresi mükellefin beyanlarının doğruluğunu polisiye tedbirlerle kontrol edecek. Kiracılardan ifade tutanakları alınacak, banka hesapları da incelemeye alınıyor.KİRA GELİRLERİNE GÖZALTI
Gelir İdaresi Başkanlığının kira gelirlerindeki vergi kaçağını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Bursa?da kiracılar aracılığıyla ev sahiplerine ulaşmayı hedefleyen yeni bir uygulama başlatıldı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca merkez Nilüfer ilçesinde başlatılan ve kısa sürede diğer ilçelere de yayılacak uygulamayla, semt semt dolaşan vergi denetmenlerince kirada olduğu tespit edilen konutlarda oturan kişilere kiracı olduğuna ilişkin "ifade tutanağı" doldurtuluyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmenleri Büro Başkanlığı Yaygın Yoğun Denetim Koordinatörlüğü ekipleri, ilçede öncelikle tek tek ziyaret ettikleri site yöneticileri, muhtarlar ya da çevre sakinleri aracılığıyla kiradaki konutları öğreniyor. Vergi denetmenleri, daha sonra kirada olduğu belirlenen konutlarda oturanlara, "ifade tutanağı" doldurtup, kiralık konutla ilgili bilgilere ulaşıyor.

Kiracının ve ev sahibinin kimlik bilgileri, kimlik numaraları, adres ve telefon numaralarının istendiği tutanakta, kiracının belirtilen adreste hangi tarihten beri ikamet ettiği, yıllar itibariyle ödediği kira miktarlarının miktarı soruluyor. Tutanakta ayrıca, kiranın banka ya da posta yoluyla ödenmesi halinde banka şubesinin adı ve hesap numarasının belirtilmesi talep ediliyor. Yetkililer, uygulamanın sadece konutlarla sınırlı olmadığını, kayıt altına girmeyen tüm gayrimenkul sahiplerine yönelik bir çalışma olduğunu bildirdiler. Bu tutanakları doldurup kuruma iletmeyen kişilerden bilgilerin bu kez resmi yazıyla talep edileceğine işaret eden yetkililer, uyarıları dikkate almayarak beyanda bulunmayan kişilerin para cezasına çarptırılacaklarını söylediler.

Banka hesapları da inceleniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, Antalya?da serbest meslek sahibi vergi mükelleflerinin banka hesaplarında yaptıkları incelemeleri sonucunda, beyan ettikleri vergi miktarları ile banka hesaplarındaki bilgiler arasında derin farklılıkların bulunması üzerine 686 vergi mükellefini uyardı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya?da, bankalarda 2006 yılında 100 bin YTL ve üzeri hesapları olanlar ile geçen yıl 100, 250, 500 bin ve 1 milyon YTL hesabı olan serbest meslek sahibi vergi mükelleflerinin banka hesapları, harcamaları ve kazançları incelendi.

İnceleme sonucunda 686 vergi mükellefinin banka hesapları ve harcamaları ile kazançları arasında toplam 343 bin 900 YTL matrah farkı bulundu. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı, Antalya ve ilçelerinde 2006 ve 2007 yılı dönemleri için verdikleri vergi beyanları arasında derin uçurum farklı bulunan 686 vergi mükellefine uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, "Gelir İdaresi Başkanlığı?nın belirtilen esaslar doğrultusunda periyotlar halinde ve sektörel bazda, mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, uyum bozukluklarını tespit ve analiz ederek, çözümler üretmek suretiyle, mükelleflerin vergi kanunlarına gönüllü uyumunu temin ederek, devletimizin temel hak ve vazgeçilmez gelir kaynağı olan vergilerin tahsilini sağlamak yönünde çalışmalar yapmaktadır" denildi.

Bu çerçevede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi işlem Merkezinde mevcut bilgilerden hareketle yapılan veri analizi sonucunda 2006 takvim yılına ilişkin bankalardan temin edilen mevduat hesaplarına yatırılan nakit tutarları, senet-çek suretiyle yapılan tahsilat tutarları ve hesaba gelen havale tutarları toplamı ile 2007 yılı Mart ayında verilen, 2006 takvim yılı gelir vergisi beyannamesindeki hasılat tutarları arasında fark bulunan vergi grubu içerisinde yer alındığının tespit edildiği vurgulanan yazıda, şunlar kaydedildi: "Ayrıca tarafınıza ait 2007 takvim yılı KDV beyannamelerinizde yer alan teslim ve hizmet bedelleri ile 2007 yılına ilişkin banka bilgileriniz arasında da bu defa 500 bin YTL ve üzerinde fark bulunduğu ve diğer kurumlardan alınan bilgilerden 2007 yılında motorlu taşıt ve veya gayrimenkul alımlarınız olduğu anlaşılmıştır.
Buna göre, yukarıda belirtilen tespitlerin tarafınızca ?Vergilemede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olması prensibi? çerçevesinde değerlendirilerek, 2008 yılı gelir vergisi beyannamenizi vermeden önce vergilemeye esas teşkil edecek hususların bir kez daha gözden geçirilmesi ve doğabilecek uyumsuzluğun en aza indirilmesi yönünde azami özen göstermeniz beklenmektedir.

Tarafınızca yeniden yapılacak değerlendirme sonucunda bu ay vereceğiniz 2007 yılı gelir vergisi beyannamenizdeki bilgileriniz "Mükellefin Gönüllü Uyumu" projemiz kapsamında bilinçli birey, güçlü devlet ilişkisinin oluşmasının teminine yardımcı olacak ve ayrıca beyanname verme döneminden sonra Başkanlığımızca gerçekleştirilecek denetim ve inceleme çalışmalarına veri teşkil edecektir." Antalya Gelir İdaresi Başkanlığı uzmanları da, bunun normal bir çalışma olduğunu belirterek, "Vergi mükelleflerine yanlışınız varsa, düzeltin" denildiğini kaydettiler.

A.A.

21.03.2008