cfo-bmi

Konu: E-Ticarette Muhasebe Kaydı Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  108

  E-Ticarette Muhasebe Kaydı Hk.

  İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlerin satıcı firmalar tarafından müşterilere gönderilip fatura edilmesi,

  ürün bedelinin alıcı tarafından e ticaret yapan aracı firma hesabına yatırılması ,

  aracı firmanın da komisyon faturası kesip komisyon bedeli sonrası kalan parayı (yani ürün bedelini) satıcı firma hesabına aktarması durumunda muhasebe kaydı nasıl yapılır?


 2. #2
  SİBEL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SİBEL Guest

  Ynt: e-Ticarette Muhasebe Kaydı

  KREDİ KARTIYLA VE İNTERNET (SANAL) ORTAMDA SATIŞLAR VE MUHASEBESİ

  Hazırlayan:ALİ ŞANLI MERSİN SMMM ODASI VERGİ MEVZUATI KOMİTESİ
  GİRİŞ
  Gelişen iletişim teknolojisine pareler olarak ticaretin de yol ve yöntemleri değişmekte ve gelişmektedir. Bilişim alanındaki bu hızlı gelişmeler ve bilgisayar ağlarının etkin kullanımı ile bireyler, artık nakit parayı taşımanın zorluğu ve riskini de göz önüne alarak, alışverişlerini kartlar ile yapma yolunu tercih etmektedirler. Yine, kartlar sayesinde istenildiği anda herhangi bir banka ATM?sinden kolaylıkla nakit para çekilebiliyor olması kart kullanımının her geçen gün yaygınlaşmasına ve ticaret ile bankacılık hizmetleri kolaylaşmasına, gelişmesine neden olduğu da açıktır.
  Bugün gelinen noktada kartlar (halk arasında yaygın deyişle POS?lar) İşletmelerin, satış hasılatlarının önemli bir kısmını oluşturur hale gelmiştir. Özellikle taksitli satışlarda sağladığı kolaylık ve güvence ile birçok işletme için nerdeyse satışlarının tamamına yakınının kartlı satış olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle gerek işletmeler (üye işyerleri) arasında, gerekse finansman ayağında bulunan bankalar arasında sıkı bir rekabet ortamı yaratmıştır. Makro ekonomik açıdan ise kartlı satışlar, kaçınılmaz belgeye dayalı oluşu kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkin bir araç olmuştur. Günümüz ticari hayatının önemli bir aracı haline gelen kartlar (POS) veya e-ticaret, şüphesiz büyük bir kolaylık olarak insan hayatında ve kamu denetiminde önemli yer almıştır.
  Bu kısa açıklamadan sonra yine gelişen iletişimle birlikte, yangınlaşan Internet kullanımı ile ortaya çıkan ve kredi kartlı satışların diğer bir şekli olan sanal POS (VPOS) satış şeklini kısaca anımsayacak olursak;Günlük yaşamda kredi kartlı alışverişlerde kullandığımız POS (Point of sale- ödeme noktası) cihazlarının, e-ticarete ve dolayısı ile Internet?e uyarlanmış şekline VPOS (Virtual point of sale- sanal ödeme noktası) denir. Bu sistem sayesinde müşteri-firma arasındaki alışverişler Internet üzerinden, elektronik ortamda on-line olarak yapılabilmektedir. Bu şekilde müşterinin yaptığı ödemeler, üye işyeri hizmetlerinden ve VPOS sisteminden yararlanılan bankadaki firma hesabına aktarılmaktadır. VPOS sisteminden yararlanmak isteyen Şirket, şahıs ya da adi ortaklık, POS kullanımında olduğu gibi vergi levhası ve nüfus cüzdanı örneği, imza sirküleri, ortaklık sözleşmesi veya bağlı bulunan esnaf odalarından verilecek faaliyet belgesi veya firma kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile Üye İşyeri Başvuru Formunu doldurarak POS hizmetinden yararlanmak istediği ilgili bankaya müracaat ederek Üye İşyeri Sözleşmesi?ni imzalar.( onayla POS makinesini alır ve kullanıma ilgili banka tarafından açılır). Üye işyeri ayrıca elektronik ticaret yapıcağına dair talebi olursa da ?VPOS kullanım sözleşmesi? ni imzalar. Onaylanma sonucu VPOS yazılımının firmanın web sitesine kurulur. Banka ve firma tarafından sistemin test edilmesi ile Internet (sanal) ortamda satışa başlanır. İşletmeler yaptıkları üye işyeri sözleşmelerinde SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN GENELLİKLE BANKANIN BELİRLEDİĞİ PİYASA FAİZ ORANINA PARELER BİR FAİZ ORANINDA KOMİSYON KESİLMEK SURETİYLE AYNI GÜN HESABINA AKTARILMASINI veya SATIŞ BEDELİ ÜZERİNDEN HİÇBİR KESİNTİ YAPILMADAN BELİRLİ BİR SÜRE (28 ila 45 gün) SONUNDA HESABINA AKTARILMASINI İSTEYEBİLİRLER.
  Kartlardan alacakların her ne sebeple olursa olsun şüpheli hale gelmesi mümkün olmaması, alacağın Hazine garantisi altında bulunan banka ile kartta kullanılan logo sahibi uluslar arası şirketlerin güvenceleri altında olması ayrı bir güven ve tahsil garantisini yaratması bu tip satışların yayılmasında önemli başka bir neden olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kredi kartı kullanımının yaygınlaşması ve işletmelerde nakit yerine kredi kartı ile yapılan satışların artış göstermesi üzerine, söz konusu satış şeklinin muhasebeleştirilmesi ilgi konusu olmuştur. Diğer taraftan,kredi kartı kullanımındaki artışa paralel olarak satıcı ile alıcı arasındaki ticari ilişkinin yanında satıcı-banka ve alıcı-banka arasında da yeni ticari ilişkiler ortaya çıkmıştır. Daha önce de değindiğimiz gibi gün geçtikçe önemi artan ve daha sık olarak gündeme gelen kredi kartları ile yapılan satışların tekdüzen hesap planı çerçevesinde hangi hesapta izlenmesi gerektiğine bugün ki söyleşimizin diğer bir ana konusudur.
  Kredi Kartları ile Yapılan Satışların Tekdüzen Hesap Planındaki Yeri
  Bildiğiniz gibi 1 No lu Maliye Sistemi Uygulama Genel Tebliği?nde (MSUGT) temel mali tablolardan biri olarak ifade edilen ve açıklama konusu edilen bilanço, aktif ve pasif hesaplara, aktif hesaplar da ?I. DÖNEN VARLIKLAR? ve ?II. DURAN VARLIKLAR? hesap sınıflarına ayrılmıştır.Dönen varlıklar hesap sınıfı; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarından oluşur. Dönen varlıklar;hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar,stoklar, gelecek döneme ait giderler ve gelir tahakkukları ile diğer dönen varlıklar şeklinde bölümlenir. DÖNEN VARLIKLAR hesap sınıfında yer alan ?10 HAZIR DEĞERLER?,Kredi Kartları ile Yapılan Satışların Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilme imkanı bulunan varlıkları (menkul kıymetler hariç)kapsar. Dolayısıyla hazır değerlerin en büyük özelliği, nakit olarak elde veya bankada bulunması ve istenildiği zaman değer kaybına uğramadan paraya dönüştürülme imkanının bulunmasıdır. 10-HAZIR DEĞERLER hesap grubunda yer alan ?108 DİĞER HAZIR DEĞERLER? ana hesabı ise, nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar,tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar) gibi değerleri kapsar.Ticari işletmeler tarafından bir satış yapıldığı zaman satılan malın bedeli satış fiyatı üzerinden ?600 YURTİÇİ SATIŞLAR? hesabının alacağına kaydedilir. Buna karşılık satış anlaşmasının şekline göre bir veya daha fazla sayıda değişik hesaplar, ayrı ayrı, yada bir arada borçlandırılır. Örneğin satış işleminin peşin olması durumunda ?100 Kasa?, müşteriden çek/senet alındığında ?101 Alınan Çekler / 121Alacak Senetleri?, kredili satışlarda ?120 ALICILAR?, kredi kartı karşılığında yapılan satışlarda ise ?108 DİĞER HAZIR DEĞERLER? veya ?127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR? hesabı kullanılabilir. Bilindiği üzere tekdüzen hesap planında aktifte yer alan hesap sınıf ve grupları muhasebedeki ?Tam Açıklama? kavramı çerçevesinde değerlerin likit olma özelliğine göre, pasifte yer alan hesap sınıf ve grupları ise en kısa vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru ödenme çabukluğuna göre sıralanmıştır. Örneğin ?10 HAZIR DEĞERLER? hesap grubunda yer alan ana hesaplar paraya dönüşme hızlarına göre (likit olma özelliğine göre) ?100 Kasa? hesabından başlanarak en az likit değere doğru sıralanmıştır. Bu doğrultuda işletmelerin kredi kartı karşılığında yapmış oldukları satışlarını ?100 Kasa? ya da ?102 BANKALAR? hesabında izlememeleri uygun olmayacağı görülmemektedir. Çünkü, işletme kredi kartı ile yapmış olduğu satışların bedelini banka ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilen bloke süresinin sonunda alabilmektedir. Bu bloke süreleri satıcı firma (üye işyeri) ile banka arasında yapılan sözleşmede 1 ila 28 veya 45 gün arasında değişen süreler olarak kararlaştırılabilmektedir. 28 veya 45 günün üstünde bloke süresi bulunmamakta ve gün sayısı kredi kartını çıkaran bankaya göre değişmekte, bloke süresi ne kadar azalırsa faiz oranı da o kadar yükselmektedir. Bloke süresi arttıkça bu oran düşmekte olup 28 veya 45. gün sonrasında komisyon oranı yüzde 0 olmaktadır.Bu çerçevede, kredi kartları ile yapılan satışlar neticesinde banka tarafından komisyon kesilmeden 28 veya 45. günün sonundan itibaren işletmenin hesabına aktarılan satış bedellerinin hazır değer olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır. Ancak satış bedellerinin banka ile yapılan anlaşma çerçevesinde satış tarihinden itibaren 28 veya 45 gün içinde yani vade tarihinden önce firmanın hesabına aktarılması durumunda banka tarafından komisyon kesilmesi gündeme gelecek ve firma açısından söz konusu satış bedellerinin değer kaybına uğraması nedeniyle hazır değer olarak nitelendirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu doğrultuda satış bedellerinin ?108 DİĞER HAZIR DEĞERLER? hesabı yerine ?127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR? hesabına kaydının uygun olacağını savunan diğer görüşü de ileri sürenler bulunmaktadır. Buna karşılık kredi kartları ile yapılan satışlarda banka tarafından satış bedelleri üzerinden kesilen komisyon tutarlarının üye işyerine uygulanan ticari hizmetin bir karşılığı, bedeli olduğu; dolayısıyla da satış bedellerinin ?108 Diğer Hazır Değerler? hesabında izlenmesinin gerekliliğini savunanlar da bulunmaktadır. Fakat, söz konusu hizmetten alınan komisyon tutarı, satış bedelinin değer kaybına uğradığını ?108 Diğer Hazır Değerler? hesabına kaydının yapılmaması gerektiğini göstermektedir. Kısacası, işletmeler tarafından kredi kartları ile yapılan satışlar karşılığında, satış bedellerinin bankalar tarafından yapılan anlaşma çerçevesinde 28 veya 45 nci günün sonundan itibaren hesaba geçirilmesi ve dolayısıyla üzerinden komisyon alınmaması durumunda satış tutarlarını hazır değer olarak kabul edilerek ?108 Diğer Hazır Değerler? hesabına, 28 veya 45 nci günden önce hesaba yatırılması ve üzerinden komisyon alınması durumunda ise satış tutarının değer kaybına uğraması nedeniyle satış tutarlarının alacak kabul edilerek ?127 Diğer Ticari Alacaklar? hesabına kayıt yapılması gerekmektedir. Şu ana kadar kredi kartlarıyla yapılan satışların muhasebesini özetleyecek olursak İşletmenin yaptığı POS veya VPOS sözleşmede belirlenen vade beklenecek ise 108 -DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI, vade beklenmeyecek ise 127- DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI kullanılmasını gerektiği görüşündeyiz. Ancak İşletmelerin kredi kartlı satış tutarlarının vadesinden önce hesaplarına aktarıp aktarmama öngörürsünde bulunma zorlukları göz önüne alındığından genel olarak 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI öncelikle/özellikle kullanıldığını belirtmeden de geçemeyeceğim.
  Konuya İlişkin Muhasebe Kayıtları
  Banka Tarafından Komisyon Kesilmemesi Durumunda:
  MSMMO Anonim Şirketi, 05.02.2006 tarihinde kredi kartı karşılığında yüzde 18 KDV hariç 500.- YTL ye ticari mal satmıştır. Bu durumda MSMMO AŞ tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
  ___________________ 05.02.2006 __________________
  108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 590
  108.01 Kredi Kartı
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500
  600.01 Kredi Kartlı Satışlar
  391 HESAPLANAN KDV 90
  391.01 % 18 KDV
  ___________________ __________________
  Satış bedeli, banka ile yapılan sözleşme gereği 28. günün sonunda banka tarafında şirket hesabına aktarıldığında ise aşağıdaki muhasebe kaydı yapılarak satış tutarları bir taraftan ?102 Bankalar? hesabına aktarılacak, diğer taraftan ?108 Diğer Hazır Değerler? hesabı kapatılacaktır.
  _______________ ___________________
  102 BANKALAR 590
  102.01 ....Bankası
  108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 590
  108.01 Kredi Kartlı Satışlar
  _______________ ___________________
  Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere şirket tarafından kredi kartı karşılığında yapılan satış sonrasında satış tutarı, banka ile yapılan anlaşma uyarınca 28 nci günün sonundan şirket hesabına aktarılmış olması dolayısıyla banka tarafından komisyon uygulaması söz konusu olmamış, satış tutarı şirket açısından değer kaybına uğramamıştır. BU nedenle ?108 Diğer Hazır Değerler? hesabında izlenebilecektir
  Banka Tarafından Komisyon Kesilmesi Durumunda
  MSMMO AŞ yine 05,02,2006 tarihinde 100.- YTL si peşin, kalanı kredi kartı karşılığında yüzde 18 KDV hariç 500.- YTL ye ticari mal satmıştır. Banka ile yapılan anlaşma gereği satış bedelleri banka tarafından üye işyerine 1 gün sonra yatırılacaktır. Bu durumda MSMMO A.Ş. tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
  ___________________ 05.02.2006 __________________
  100 KASA 100
  127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 490
  127.01 Kredi Kartı
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500
  600.01 Kredi Kartlı Satışlar
  391 HESAPLANAN KDV 90
  391.01 % 18 KDV
  ___________________ __________________
  Banka tarafından satış bedeli üzerinden yüzde 3,15 oranında komisyon kesildiği ve kalan tutarın üye işyerinin hesabına bir gün sonra aktarıldığı varsayılırsa, söz konusu komisyon üye işyeri tarafından gider olarak dikkate alınacak ve aşağıdaki şekilde muhasebeleştirilecektir. (İşletme 7 / A maliyet hesap seçeneğini kullanmaktadır.)
  ________________ 06.02.2006 ___________________
  102 BANKALAR 474.56
  102.01 ? Bankası
  780 FİNANSMAN GİDERLERİ 15.44
  780.01 Kredi Kartı Komisyon Giderleri
  127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 490
  127.01 Kredi Kartı Slipleri
  _______________ ___________________
  Yukarıda işletmenin 7 / A maliyet hesap seçeneğini kullanması varsayımına göre ?780 Finansman Giderleri? hesabında muhasebeleştirilen komisyon tutarları, 7 / B maliyet hesap seçeneğini kullanan işletmelerde ?797 Finansman Giderleri? hesabında izlenecektir. Bununla birlikte maliyet hesaplarının kullanılması yerine doğrudan ?653 Komisyon Giderleri? hesabının kullanılması da mümkündür.
  Taksitli mal ve hizmet satış bedellerinin kredi kartı ile tahsil edilmesi durumunda muhasebe kaydı
  Yine MSMMO AŞ 05,02,2006 tarihinde 90.- YTL si peşin, kalanı 5 aylık taksitle yüzde 18 KDV hariç 500.- YTL ye ticari mal satmış olsun. Müşteri 1. taksit ödemesini 06.03.2006 tarihinde kredi kartı ile yapsın. Bankada sözleşme gereği 28 gün sonra taksit tutarını hesabımıza aktardığını var sayarsak muhasebe kaydı sırayla şöyle olacaktır.
  _______________05,02.2006 _____________________
  100 KASA HESABI 90
  120 ALICILAR HESABI 500
  600 YURT İÇİ SATIŞLAR 500
  391 HESAPLANAN KDV 90
  Mal satış kaydı
  _____________ ______________________
  Taksit kredi kartı ile tahsil edildiğindeki kaydımız
  ________________ 06,03,2006 _______________________
  108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 100
  108.02 Kredi Kartlı Alacak Tahsilatları
  120 ALICILAR HESABI 100
  Alacağın kredi kartı ile tahsili
  ________________ _______________________
  Önemli uyarı taksit tahsili kredi kartı ile yapılmışsa mutlaka slip üzerine satışa konu olan belgenin tarih ve numarası mutlaka yazılmalıdır ki o ayki kredi kartlı satışlardan ayırt edebilelim
  Kredi kartı ile tahsil edilen bu taksit tutarı vade sonunda Banka tarafından hesabına aktarıldığında ise kayıt
  ________________ _____________________
  102 BANKA 100
  102.01 ? Bankası
  108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 100
  108.02 Kredi Kartlı Alacak Tahsilatları
  ________________ ______________________
  Bu taksit tutarı vade sonunda değil de ertesi gün Banka tarafından hesaba aktarıldığında ise kayıt
  _________________ 06,03,2006 _______________________
  127 DİĞER HAZIR DEĞERLER 100
  127.02 Kredi Kartlı Alacak Tahsilatları
  120 ALICILAR HESABI 100
  Alacağın kredi kartı ile tahsili
  ________________ 07.03.2006 _______________________
  102 BANKALAR 96,85
  102.01 ? Bankası
  780 FİNANSMAN GİDERLERİ 3,15
  780.01 Kredi Kartı Komisyon Giderleri
  127 DİĞER TİC. ALACAKLAR 100
  127.02 Kredi Kartlı Alacak Tahsilatları
  Kredi kartlı satışın erken tahsili
  _________________ __________________
  İşletmemiz satışlarını INTERNET (SANAL) ORTAMINDA da yapsa muhasebe kayıtları yukarıda anlatıldığı şekilde yapılacaktır.
  Bankalar tarafından vadesinde önce firma hesabına aktarımlardan dolayı alınacak faiz veya komisyon dışında her hangi masraf (kira, bakım vs) alınması halinde 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABINA kaydedilmesi gerekir.
  Bazı bankalar gönderdikleri hesap vaziyetlerinde vadesinden önce hesaba aktarılan kredili satışları net olarak göstermekte aldığı faiz veya komisyonları göstermemektedir. Eğer muhasebe kayıtlarımızı banka hesap vaziyetine göre yapıyorsak bu durum dikkat etmemiz gereken, vadesinden önce hesaba aktarılan kredili satışın tamamını(brüt) veya hesaba aktarılan taksitin tamamını(brüt) bulup/hesaplayıp, aradaki farkı 780 FİNANSMAN GİDERLERİHESABINA yazmalıyız. Aksi halde 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI ile 127 DİĞER TİC. ALACAKLAR HESABI doğru sonuç vermez. Bu da Bilanço ve diğer mali tabloların doğruluğunu tartışmalı duruma sokar.
  Kartlı işlemlerim muhasebeleştirilmesinde çeşitli kaynaklarda ve raporlarda 102 BANKALAR,
  104 KRDİ KARTI SLİPLER, 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER, 120 ALICILAR, 123 KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR ,127 DİĞER TİCARİ ALCAKLAR hesaplarının kullanıldığıda gözlenmektedir.
  Kredi kartlı satışlarda konuşacağımız diğer bir konu da; ?? ?. Kartla yapacağınız ?.. üstü alışlarınızda +3, +5 ? taksit imkanı?? şeklindeki duyuruları reklamlarda okumuş veya görmüşsünüzdür. Bu tip imkanlar Bankalar tarafından kart hamili müşterilerine tanınan kolaylıklar olup satıcıyı ilgilendiren bir konu değildir. Satıcı firmanın banka ile yaptığı işyeri sözleşmesi gereği yaptığı taksit işletmeyi bağlar. Üstü taksitler kart hamiline tanınan kolaylık olduğunu düşünüyorum. Yani işletme yaptığı sözleşme gereği alacağını belirtilen taksitlerle alacaktır. Ancak kart hamili borcunu ek taksilerle bankaya ödeyecektir.
  KAZANILAN PUANLARIN VERGİSEL DURUMU VE MUHASEBESİ
  Kredi kartlarında tartışacağımız diğer bir konu da işletme sahibinin kendi kredi kartıyla satın alacağı ticari mal ve hizmetler karşılığında ilgili banka tarafından verilen hediye, bonus, world vs gibi verilen puanlar sonucu oluşan gelirlerin vergisel durumu ve muhasebesi olmalı.
  İşletme sahibinin kendi kredi kartıyla satın alacağı ticari mal ve hizmetler karşılığında ilgili banka tarafından verilen bonus, world vs gibi ne ad altında verilirse (hediye) verilsin verilen puanlar sonucu oluşan/biriken puanların para karşılığı olan miktar kuşkusuz işletmenin bir geliridir. İşletmeler ticari faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin yanında varsa diğer faaliyetlerinden de elde ettiği gelirlerini de muhasebeleştirip beyan etmek zorundadır. Bu tip gelirlerin vergiden istisna olduğuna dair bir hüküm vergi kanunlarımızda bulunmamaktadır. Eğer kazanılan bu gelirler muhasebeleştirilemez ise kayıt dışı tutulmuş ve vergilendirilmemiş olurlar.
  Kredi kartla ticari mal ve hizmet alınması karşılığında elde veya ilgili bankanın kampanyaları sonucunda hediye, puan/para verdiği diğer işlemlerin gerçekleşmesi sonucunda oluşan kazanımların VARLIK HESABLARI içerisinde ve bir yıl içerisinde kullanılacağını var sayarsak DÖNEN VARLIKLAR içerisinde HAZIR DEĞERLER arasında borçlandırılmalı, buna karşılık uygun GELİR HESABI içerisinde de alacaklandırılmalı ve ilgili gelir tahakkuk tarihinde muhasebeleştirilmelidir.
  Örnek verecek olursak. İlgili banka 20.02.2006 tarihinde yaptığımız ticari mal ve hizmet alışımızdan dolayı 100 YTL karşılığı puan verdiğini varsayalım. Bu 100 YTL karşılığı oluşan puanımızı 10.5.2006 tarihinde işletmemize aldığımız 500 YTL kıymetinde ki alışımızda kullanırsak muhasebe kaydı
  _____________ 20.02.06 _____________
  198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 100
  198.01 Birikmiş Krd Kartı Puanları
  679 DİĞER LOĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 100
  ?.. Bankası krd kart puanlarının kaydı
  _____________ 10/05/2006 ____________
  255 DEMİRBAŞLAR HESABI 500
  191 İNDİRİLECEK KDV HESABI 90
  198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 100
  198.01 Birikmiş Krd Kartı Puanları
  100 KASA HESABI 490
  Demirbaş alış kaydı
  ______________ ______________

  Kaynakça
  SAMİ KARACAN- KREDİ KARTLARI İLE YAPILAN SATIŞLARIN TEKDÜZEN HESAP PLANINA GÖRE MUHS.
  Z. YANIK, F.S. ÖZDEMİR- KREDİ KARTI İLE YAPILAN MAL VE HİZMETLERİN MUHABE??
  A. VECDİ CAN - BONUSLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  108

  Ynt: e-Ticarette Muhasebe Kaydı

  Yanıt verdiğiniz teşekkür ederim yalnız sorum yanlış anlaşıldı sanırım. İnternet üzerinden satışı gerçekleştiren firma kendine ait bir malı satmıyor. Başka bir firmanın malının satılmasına aracılık ediyor. Ve bu tutar üzeridnen sadece komisyon geliri elde ediyor. Satılan mal için fatura kesme işini de malı satan kişi yapıyor. Diyelimki a firması b firmasının mallarını internet üzerinden 200 ytl ye satıyıor. b firması 200 ytl yi müşteriye fatura edip malı gönderiyor. müşteri 200 ytl yi a firmasının hesabına yatırıyor. a firması da bu satış sebebiyle b firmasına 5 ytl lik komisyon faturası kesip 200-5 ytl = 195 ytl yi kendi hesabından b firmasının hesabına aktarıyor. bu arada kendi hesabıba girip çıkan 195 ytl oluyor. bu 195 ytl yi ne yapması lazım. emanete alınan paralar gibi nazım bir hesap kullanması sorun olurmu? yada yapılabilecek başka bir kayıt varmıdır?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  25

  Ynt: e-Ticarette Muhasebe Kaydı

  Alıntı nihaldn Nickli Üyeden Alıntı
  İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlerin satıcı firmalar tarafından müşterilere gönderilip fatura edilmesi,

  ürün bedelinin alıcı tarafından e ticaret yapan aracı firma hesabına yatırılması ,

  aracı firmanın da komisyon faturası kesip komisyon bedeli sonrası kalan parayı (yani ürün bedelini) satıcı firma hesabına aktarması durumunda muhasebe kaydı nasıl yapılır?
  Çok güzel bir soru sanırım cevap verilmemiş. Cevap bekleniyor arkadaşlar.
  Muhasebe benden öncede vardı, bende sonrada var olacak! SMMM, (Master)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Nisan.2012
  Mesajlar
  1

  Ynt: e-Ticarette Muhasebe Kaydı

  up

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  28

  Ynt: e-Ticarette Muhasebe Kaydı

  Herkeze merhaba.Bende hazır bu konuyu bulmuşkan şunu öğrenmek istiyorum E-Ticaret yapan gerçek kişi açılışı diğer açılışlardan farkı var mı? internet sitesini vergi dairesine bildiriyormuyuz ve fatura bastırıken sanal diye belirtmek gerekiyor mu?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  3
  Alıntı nihaldn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yanıt verdiğiniz teşekkür ederim yalnız sorum yanlış anlaşıldı sanırım. İnternet üzerinden satışı gerçekleştiren firma kendine ait bir malı satmıyor. Başka bir firmanın malının satılmasına aracılık ediyor. Ve bu tutar üzeridnen sadece komisyon geliri elde ediyor. Satılan mal için fatura kesme işini de malı satan kişi yapıyor. Diyelimki a firması b firmasının mallarını internet üzerinden 200 ytl ye satıyıor. b firması 200 ytl yi müşteriye fatura edip malı gönderiyor. müşteri 200 ytl yi a firmasının hesabına yatırıyor. a firması da bu satış sebebiyle b firmasına 5 ytl lik komisyon faturası kesip 200-5 ytl = 195 ytl yi kendi hesabından b firmasının hesabına aktarıyor. bu arada kendi hesabıba girip çıkan 195 ytl oluyor. bu 195 ytl yi ne yapması lazım. emanete alınan paralar gibi nazım bir hesap kullanması sorun olurmu? yada yapılabilecek başka bir kayıt varmıdır?

  Arkadaşımızın sorusunu cevaplayabilecek; mevcut mudur ?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457
  Alıntı nihaldn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yanıt verdiğiniz teşekkür ederim yalnız sorum yanlış anlaşıldı sanırım. İnternet üzerinden satışı gerçekleştiren firma kendine ait bir malı satmıyor. Başka bir firmanın malının satılmasına aracılık ediyor. Ve bu tutar üzeridnen sadece komisyon geliri elde ediyor. Satılan mal için fatura kesme işini de malı satan kişi yapıyor. Diyelimki a firması b firmasının mallarını internet üzerinden 200 ytl ye satıyıor. b firması 200 ytl yi müşteriye fatura edip malı gönderiyor. müşteri 200 ytl yi a firmasının hesabına yatırıyor. a firması da bu satış sebebiyle b firmasına 5 ytl lik komisyon faturası kesip 200-5 ytl = 195 ytl yi kendi hesabından b firmasının hesabına aktarıyor. bu arada kendi hesabıba girip çıkan 195 ytl oluyor. bu 195 ytl yi ne yapması lazım. emanete alınan paralar gibi nazım bir hesap kullanması sorun olurmu? yada yapılabilecek başka bir kayıt varmıdır?
  Merhaba,

  Kod:
  ---xx.xx.xxxx---
  120 MÜŞTERİLER 5,90      
     600 Y.İÇİ SATIŞLAR  5,00
     391 HESAPLANAN KDV  0,90
  Alınan komisyon
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  102 BANKALAR 200,00      
      336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 200,00
  Tahsilat
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 194,10
      102 BANKALAR    194,10
  Ödeme
  
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 5,90
     120 MÜŞTERİLER   5,90      
  Virman
  
  Konu Şükrü ERGÜL tarafından (28.Mart.2014 Saat 16:58 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2013
  Mesajlar
  18
  Merhaba,
  B firmasının muhasebe kaydı,
  ------------- / --------------
  120-ALICILAR 200
  600-YURT İÇİ SATICILAR 169,49
  391-HESAPLANAN K.D.V. 30,51
  Mal Satışı
  ------------ / ---------------
  760-P.Y.G 4,24
  191-İND.KDV. 0,76
  336-DİĞER ÇEŞ.BORÇL. 5,00
  Mal satış Komisyonu
  ------------ / ---------------
  102-BANKALAR 195,00
  336-DİĞER ÇEŞ.BORÇL. 195,00
  Komisyoncudan gelen havale
  ------------ / -------------
  336-DİĞER ÇEŞ.BORÇLAR 200,00
  120-ALICILAR HS. 200,00
  Virman
  ------------ / --------------

  Gelir Tablosu açısından baktığımızda 653-Komisyon gideri, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve zararlar altında yer alıyor, oysa ödenen bu komisyon bizim asıl faaliyetimizle ilgili olup pazarlama satış ve dağıtım gideridir.

  Hoşçakalın.

 10. #10
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  Alıntı Şükrü ERGÜL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Kod:
  ---xx.xx.xxxx---
  120 MÜŞTERİLER 5,90      
      643 KOMİSYON GELİRLERİ 5,00
     391 HESAPLANAN KDV   0,90
  Alınan komisyon
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  102 BANKALAR 200,00      
      336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 200,00
  Tahsilat
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 194,10
     102 BANKALAR    194,10
  Ödeme
  
  
  
  ---xx.xx.xxxx---
  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 5,90
     120 MÜŞTERİLER   5,90      
  Virman
  
  burda 643 değil de 600 olması gerekir diye düşünüyorum
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. E-ticarette Oda Kaydı Ve Araç Kiralamada Vergi Sorumluluğu?
  Konu Sahibi teodortolga Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Ekim.2017, 18:53
 2. KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydı ve Ödendiği Zaman Kaydı ?
  Konu Sahibi DeryaKul Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 22.Temmuz.2013, 17:29
 3. e-Ticarette Satış Faturası Kaydı...
  Konu Sahibi aşkınbulduk Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 04.Mayıs.2013, 23:34
 4. Transit Ticarette Muhasebe Kaydı.
  Konu Sahibi adamust Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 16.Eylül.2008, 10:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36