Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) iller arasında haksız rekabete neden olduğunu ileri sürerek 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın uygulanmasını sağlayan genelge ve tebliğ için açtığı dava hakkında Danıştay 10'uncu Dairesi'nin ''yürütmeyi durdurma'' kararı aldığı bildirildi.

ADASO'dan alınan bilgiye göre, Danıştay 10'uncu Dairesinin kararında 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın uygulanmasını sağlayan, 15 Haziran 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ''sigorta primlerinin işverene düşen bölümünün devletçe finanse edilmesini öngören ''450501 sayılı 2007/48 No'lu genelge'' ile Hazine Müsteşarlığı'nca 4 Temmuz 2007'de Resmi Gazetede yayımlanan ''enerji harcamaları''nın devletçe finansmanını kapsayan Tebliğin 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

-ADASO BAŞKANI ÖZGÜMÜŞ-

ADASO Başkanı Ümit Özgümüş, Teşvik Yasası'nın ''düşünülmeden, tartışılmadan, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan popülist bir yaklaşımla alelacele çıkartıldığını'' savundu.

Yasayla iller arasında devlet eliyle haksız rekabet yaratıldığını öne süren Özgümüş, şunları söyledi:

''Ayrıca, üretkenliği ve verimliliği olmadığından, ihracatı hedeflemediğinden, ithalatı ikame etmek gibi bir hedefi olmadığından kaynak israfından başka hiçbir işe yaramadı. Sadece 4-5 kentte yeni yatırımlar olurken, aynı iş kolunda diğer illerde firmalar kapandı veya küçüldü.Danıştay'ın yürütmeyi durdurmasıyla söz konusu yasanın hukuki temelinin de zayıf olduğu görüldü.''02 Nisan 2008, Çarşamba