ortaklara borcumuz dönembaşı özsermayeyi 10 kat kadar geçiyor.

faiz tahakkuk ettirmiyoruz.

örtülü sermaye tablosunu dolduracakmıyız.

doldurmayacakmıyız.