kamu işçi maaş

Konu: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  15

  Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  Tüm forum arkadaşlarıma selamlar


  yapı kooperatifi olan kooperatifimiz yönetim kurulundaki üyelere 400,00YTL net aylık üzerinden maaş bağlamış bulunmaktadır.Huzur hakkı bordrosunda AGİ hesaplaması yapacakmıyız.Verilen ücretin asgari ücret altında kaldığını dikkate alırsak durum ne olacak yardımlarınızı rica ediyorum saygılar,selamlar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  56

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü



  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-85
  Konu: Serbest meslek kazancı ile tevkifat yapılmayan beyana tabi ücret gelirinin
  vergilendirilmesi hak.




  ?..

  Şişli ? İstanbul





  İlgi : a) Bila tarihli dilekçeniz

  b)...01.2008 tarihli ek dilekçeniz

  İstanbul Defterdarlığına verilen ve konusu itibarıyle Başkanlığımıza intikal ettirilen ilgi dilekçenizde,? Vergi Dairesi Müdürlüğünün? vergi numarasında kayıtlı mükellefi olarak serbest meslek geliriniz ile din görevlisi olarak Patrikhane?den makbuz karşılığı aldığınız Gelir Vergisi Kanunu?nun 95/3. maddesi kapsamında ücret gelirinizi beyanname ile beyan ettiğinizi, 01.01.2007 tarihinden itibaren vergi iadesinin kaldırılması nedeniyle vereceğiniz yıllık beyannamede indirebileceğiniz giderler ile konuya ilişkin yapılan değişiklikler hakkında yazılı görüş talep edilmektedir.



  Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nda yer alan ?Ücretlerde Vergi İndirimi? uygulamasına ilişkin Mükerrer 121. maddesi 5615 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle 01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış, Kanunun 5615 sayılı kanunun 2 nci maddesiyle değişen 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere 32. maddesinde ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılarak konuya ilişkin olarak 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;



  ?4. Uygulamanın Yürürlüğe Giriş Tarihi

  Asgari geçim indirimi uygulaması, 2008 yılından itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

  ?

  9. Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

  9.1. Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi

  Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereği ücretlerinden vergi tevkif usulü cari olmayan ve bu nedenle ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.



  Asgari geçim indiriminden faydalanmak isteyen ücretli; Tebliğ ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi"ni (EK: 1) doldurarak yıllık beyannameye ekleyecektir.



  Öte yandan, tevkifata tabi olmayan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretliler bu beyannameye diğer gelir unsurlarını da dahil etmeleri halinde asgari geçim indirimi, yıllık beyannamede beyan edilen ücret gelirlerine isabet eden vergiden mahsup edilecektir.



  Örnek 8:

  Yabancı bir ülke konsolosluğunda çalışan ve ücret istisnasından yararlanmayan Türk uyruklu bir hizmet erbabı 2008 yıllında 30.000 YTL ücret geliri elde etmektedir. Bu mükellef aynı zamanda 20.000 YTL işyeri kira geliri elde etmiştir. Hizmet erbabının eşi çalışmamakta ve bir çocuğu bulunmaktadır.



  Bu gelirleri için 2009 yılında vereceği yıllık beyannamede asgari geçim indirimi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

  2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (562,50x12=) : 6.750,00 YTL

  Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 67,5

  - Mükellefin kendisi için % 50

  - Mükellefin eşi için % 10

  - Mükellefin çocukları için % 7,5

  Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (6.750,00 x % 67,5=) : 4.556,25 YTL

  Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (4.556,25 x % 15=) : 683,44 YTL'dir.



  Ücret geliri ve işyeri kira geliri nedeniyle verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarı 9.230,00 YTL'dir. Yıllık beyannamede hesaplanan vergi toplamından ücret gelirine isabet eden vergi tutarı olan 5.811,50 YTL'den asgari geçim indirimi tutarı olan 683,44 YTL beyanname üzerinden mahsup edilecektir. Böylece yıllık beyanname ile bildirilen ücret gelirine isabet eden vergiden, asgari geçim indirimi tutarı mahsup edilerek indirim tutarı ücretliye yansıtılacaktır.



  Diğer taraftan, ücret gelirine isabet eden vergi tutarının, asgari geçim indirimi tutarından az olması halinde sadece ücret gelirine isabet eden vergi kadar kısım mahsup edilecek olup, aşan kısım diğer gelirlere isabet eden vergiden mahsup edilmeyecektir.

  ?? açıklamaları yer almıştır.



  Öte yandan Gelir Vergisi Kanununda gelir unsurları maddeler halinde açıklanmış Kanunun 61. maddesinde;



  ?Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.



  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.



  ?? hükmü yer almış Kanunun 63. maddesiyle ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından maddede sayılan indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar olduğu belirtilmiş Kanunun ?tevkifata tabi olmayan ücretler? başlıklı 95. maddesinin 3. bendiyle Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemelerin Kanunun dördüncü kısmının ikinci bölümündeki hükümlere göre beyanname ile bildirecekleri hüküm altına alınmıştır.



  Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu?nun 65. maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazancın serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş Kanunun 68. maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde maddede yazılı giderler hasılattan indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.



  Ayrıca Kanunun dördüncü kısmının ikinci bölümünün 85. maddesinin birinci fıkrasıyla mükelleflerin bu Kanunun ikinci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri hüküm altına alınmış olup Kanunun 89. maddesinde Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecek diğer indirimler belirtilmiştir.



  Bu hüküm ve açıklamalara göre 2007 takvim yılında elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 85. maddesi uyarınca beyan edilecek olan serbest meslek ve ücret gelirlerinize ilişkin olarak, ücret gelirlerinizin tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun 63. maddede sayılan indirimler ile, serbest meslek kazancınızın tespitinde yine aynı Kanunun 68. maddede sayılan ödemelerin gider olarak indirim konusu yapılabileceği gibi ayrıca beyan edilen gelirlerinizden Kanunun 89. maddesinde sayılan ödemeleri indirim konusu yapmanız olanaklı bulunmaktadır.



  Öte yandan 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edeceğiniz ve 2009 yılında vereceğiniz beyannamede din görevlisi olarak Patrikhane?den makbuz karşılığı aldığınız Gelir Vergisi Kanunu?nun 95. maddesi kapsamında tevkif suretiyle vergilendirilmemiş olan beyana tabi ücret gelirlerinizin ayrıca Kanunun 32. maddesi hükmü uyarınca 265 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre asgari geçim indirimi uygulamasına tabi tutulabileceği hususu ise tabiidir.



  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  .

  Grup Müdür V.

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.768

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  İlgili tebliğde "ücretleri diğer ücretli kapsamında olanlar AGİ dışındadır" denmektedir.Bu durumda bana göre bu kişiler AGİ kapsamı dışında tutulmalı.Vergi iade fişi düzenlemesinde bunları faydalandırıyorduk ama bu düzenleme kapsam dışına çıktıklarını biliyorum..Bende de böye bir firma var,bu kişilere AGİ ödemiyorum..İnşallah doğru biliyorumdur..Saygılar..
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  56

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  diğer ücretlilerden kasıt gelir vergisi 64 deki
  1-özel hizmetle çalışan şoförler
  2-özel inşaat sahiplerinin çalıştırdığı inşaat işçileri
  3-kazançları basit usulle tespit edilen ticaret erbabının yanından çalışanlar
  4-gayrimenku sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar AGİ den yararlanamazlar.


 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  GV md 61 bakarsanız huzur hakkının da ücret sayıldığı görülüyor.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  56

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  yukarıdaki muktezanın ilgili parağrafı açık

  ... Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez....


 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.768

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  Yani AGİ hakları vardır diyorsunuz..Peki ben her ay 2000 YTL huzur hakkı ödüyorum..AGİ tutarını yine asgari ücret üzerinde mi hesap edip ödüyoruz?
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  Aylık ücret veya (huzur hakkı vb ) ne kadar olursa olursa olsun AGİ hesabı değişmez. Medeni duruma göre asgari ücrete bağlıdır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  179

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  huzur hakkı alan yönetici agi nden faydalanmak istemiyor bu seçimlilik hakkı olan bir durum mudur.yoksa yasa gereği agi uygulanmalımıdır?

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  179

  Ynt: Huzur Hakkı Bordrosunda AGİ Uygulaması

  yukarıdaki soruma cevabı olan yokmu arkadaşlar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Huzur Hakkı Ödemesi Alan Şirket Ortağının Yıllık İzin Hakkı.
  Konu Sahibi yollabana Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2017, 00:25
 2. Yıllık ücretli izin bordrosunda hafta tatili uygulaması
  Konu Sahibi melissa78 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Temmuz.2012, 16:07
 3. Huzur hakkı
  Konu Sahibi DERYA ZENGİN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 18.Kasım.2011, 12:09
 4. Huzur hakkı hk.
  Konu Sahibi MKyuk Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Şubat.2010, 09:41
 5. Huzur Hakkı
  Konu Sahibi selamiberber Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Mart.2009, 13:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36