2007 Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Ekler Bölümünde Transfer Fiyatlanadırmasına İlişkin Bilgiler Doldurulmadan Gönderilebilir. 7.1- Yıllık Belgelendirme" bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Seri No :2 ile


"Söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmaktadır."

Dolayısıyla Kurumlar Vergisi Beyannamesini gönderip göndermeme hususunda tedirgin olan meslekdaşlar yoğun ve stresli geçirdiğimiz bu günlerde düzenledikleri beyannameleri gönül rahatlığıyla gönderebilirler. Ancak söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

İyi Çalışmalar.