2. sınıf bir mükellefin 2007 yılı gelir vergisi beyannamesinde ödenmeyen geçici vergiler mahsub edilmiş.Dolayısıyla gelir vergisi beyannamesinde ödeme çıkması gerekirken çıkmamış. Bu durumda vergi dairesince geçici vergi terkin edilmeden düzeltme beyannamesi verilirse vergi ziyaı cezası kesilir mi? Vergi dairesindeki memur terkin edilmeden düzeltme verirseniz sadece 1 kat usulsüzlük kesilir dedi.Ama bana saçma geldi. Şöyleki : 2007 GV beyannamesi zamanında verilmiş.Ama hatalı.Ödeme çıkması gerekiyor.Bu durumda DZT ve PIS seçenekleri işaretlenerek pişmanlıkla düzeltme beyannamrsi verilirse mükellef de 15 gün içinde ödeme yaparsa vergi ziyaı cezası kesilmez diye biliyorum.Ama mükellef 15 gün içinde ödeyeme diyor. Yani her halikarda vergi ziyaı cezası kesilecek. Sizce düzeltme verilmeli mi? ne tavsiye ediyorsunuz.
Saygılarımla.