kamu işçi maaş

Konu: Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Merhabalar,

  Bu başlık altında daha önce de soru sormuş aldığım cevaplara göre de uygulamamı yapmıştım.
  Ancak mükellefim ile bugün yaptığımız görüşme neticesinde uygulamamın yanlış olduğunu kendisinin vergi dairesi ile görüştüğünü tarafıma bildirdiğinden,konuyu tekrar gündeme taşımak istiyorum.

  Mükellefim 2005 yılında gerçek usul mükellef olup şans oyunları bayiidir.
  Haftalık tahakkuk işlemlerinden anladığım üzere Sayısal toto,Şans topu vb.oyunlardan elde ettiği komisyon üzerinden %20 GV hesaplanarak komisyondan düştükten sonraki kısım mükellefimin ticari kazancı olarak hesaplanıyor.
  Yine tahakkuk işlemlerinden anladığım üzere İddaa oyunlarında elde edilen kazançtan(Komisyon/Prim)herhangi bir kesinti(GV)yapılmadan bayiye ödeme yapılıyor.
  Normal şartlarda bu elde edilen komisyonun tamamı ticari kazançtır ve vergisi de bu kazanca göre hesaplanmalıdır.Vergiden kastım gv ve ggv lerdir.ancak mükellefimin iddaasına göre(Vergi Dairesinden Bilgi aldığını söylüyor)kazanç vergilendirilirken toplam kazancın %25 i üzerinden hesaplanacağını söylemektedir.Yani;
  Komisyon:..........100,00
  Vergi Matrahı...... 25,00
  Hes.vergi............ 5,00
  bu işlem doğrumudur?
  Şans oyunlarının vergilendirilmesi ve usulü hakkında geniş bilgiye ihtiyacım var.Bilgisi olanların paylaşmalarını istirham ediyorum.
  saygılarımla.

  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  9

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  sayın başdemir şans oyunları bayisi olan mükellefinize 3 aylık dönemler sonunda milli piyango idaresinden stopaj yoluyla kesilen vergileri gösteren bir liste gelir. Bu listenin 8 numaralı satırında o dönemde kesilen gelir vergilerini gösteren tutar bulunmaktadır . Dönem sonu itibariyle elde ettitiğiniz kara %20 GGv oranını uygalyarak bulduğunuz tutardan bu miktarı mahsup edersiniz. Çünkü bayilerin gelirleri stopaj yoluyla vergilendirilmektedir....


  Taner ŞENOĞLU S.M.M.M.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  merhaba,
  sayın Taner Şenoğlu,
  Verdiğiniz cevap doğrudur,elimde 3 aylık vergi ve diğer kesintileri gösteren cetvel mevcut.Yalnız kesintiler sadece Sayısal Oyunlar ile ilgili.uygulama ise tamamen hakedilen komisyon/prim üzerinden hesaplanmış.Ancak İddaa oyunlarından böyle herhangibir kesinti olmamakla birlikte ödenecek verginin hesaplanmasında herhangibir farklılık varmıdır?Ayrıca bu işlemin usülüne ilişkin herhangibir mevzut,özelge vb.ne ihtiyaç duymaktayım.
  Bu arada özel mesaj ile konuyu telefonda görüşme talebim sanırım elinize geçmedi.Bu talebimi tekrarlıyor saygılarımı sunuyorum.
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  merhaba,
  Değerli arkadaşlar,
  konu acil ve hala açıktır.Hemşehrim sayın Şenoğlu ile iletişim kuramadığımızdan konu ile ilgili bilgisi olanlardan cevap beklemeye devam ediyorum.
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Merhaba,

  Sayın Başdemir,
  Bu konuda uygulamam olmadı....Google'da sürekli arama yapmama rağmen veriler hep aynı.....

  Yorum yaparak katkıda bulunmak isteyenler için;
  Kod:
  Şans oyunları vergisi Madde No 40 Kapsam 
  &#40;5228 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen madde. Yürürlük&#58; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün şans oyunlarına ilişkin işletme hakkını devrettiği işletici firmanın sözleşme ile belirlenen şans oyunlarını fiilen oynatmaya başladığı tarih.&#41; Aşağıda sayılan müşterek bahis ve şans oyunları, belirtilen tutar veya oranda şans oyunları vergisine tâbidir. 
  a&#41; Spor-Toto, Skor-Toto, Süper-Toto, Spor-Loto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 2 Yeni Kuruş. 
  b&#41; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından şans oyunlarıyla ilgili olarak her ne ad altında olursa olsun tahsil edilen paralardan; İdare tarafından ödenen her türlü ikramiye, işletici payı, bayi komisyonu, İdare payı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu payı düşüldükten sonra kalan tutarın % 100'ü. 
  c&#41; At yarışlarında oynanan her bir bilet için 8 Yeni Kuruştan az olmamak üzere bilet bedelinin % 10'u. 
  d&#41; Her türlü diğer müşterek bahislerde katılma bedelinin % 10'u. 
  Bakanlar Kurulu maktu tutarları on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, nispî hadleri kanunî oranın % 10' una kadar azaltmaya ve kanunî oranına kadar artırmaya yetkilidir. 
  Verginin mükellefi &#40;a&#41;, &#40;c&#41; ve &#40;d&#41; bentlerinde belirtilen oyunlar için bunları tertipleyen kişi ve kuruluşlar, &#40;b&#41; bendinde belirtilen oyunlarda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüdür. 
  &#40;a&#41;, &#40;c&#41; ve &#40;d&#41; bentlerinde belirtilen oyunlarda şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Bu müşterek bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. 
  &#40;b&#41; bendinde belirtilen oyunlarda vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir. Bu vergiye ilişkin beyanname, vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve hesaplanan vergi aynı sürede ödenir. 
  Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz. 
  Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. Tahsil edilen vergi üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez. 
  Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.&#40;*&#41;
  Yine Gider Vergileri Sirküleri/1 konuyla ilgili bölüme göre;


  Kod:
  3- Şans Oyunları Vergisine İlişkin Beyannamenin Verilmesi 
  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Şans oyunları vergisi, kolon ve bilet bedeliyle birlikte ödenir. Müşterek bahis ve talih oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 
  Buna göre, müşterek bahis ve şans oyunlarını tertipleyenler tarafından bir ay içinde tahsil edilen şans oyunları vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar Ek 2 de yer alan Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir. 
  Duyurulur.
  Sayın Başdemir, elimden gelen ancak bu kadar, hala araştırmaya devam ediyorum....

  İyi Çalışmalar dileklerimle,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Merhaba,

  Yine konuya ışık tutması açısından;

  Kod:
   21.07.2005 16&#58;58 Mesut TAŞTEKİN
    Soru &#58; Bilindiği üzre altılı ganyan,loto toto bayileri ve sigorta acenteleri kdv mükellefi değiller. Bu mükelleflerin aldıkları faturalarının genel yekünlerinimi&#40;kdv dahil&#41; giderleştireceğiz yoksa matrahı gidere yazıp kdv'yide vergi dairesinden iademi alacağız. Yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
  
  Cevap &#58; Ganyan ve loto toto bayilerinin satışlarına ilişkin KDV, milli piyango idaresi tarafından ödenmektedir. Bu mükelleflerin alış KDV’lerini indirmeleri mümkün olmadığından gider olarak muhasebeleştirilecektir.
  
  Sigorta şirketlerinde de benzeri uygulama yapılacaktır. Ancak, KDV ve BSMV mahiyet olarak aynı tip vergi olduğundan, konunun netleşmesi açısından özelge talep etmenizi öneririz. 
  
  İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ

  İyi çalışmalar dileklerimle,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  merhaba,
  Sayın Nur Arslan,çabalarınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum.Ben de soruyu foruma eklemeden önce ve hala google da değişik şekillerde hep arama ve araştırmalarla geçirdim bütün mesaimi.Karşılaştıklarım hep aynı.
  Şans (Talih)oyunları vergisi:Tertipleyenler tarafından...... devam ediyor.
  Bir de asgari vergi var ki buda talih oyunları salonları ile ilgili...

  Ben araştırmaya devam ediyorum ancak aklıma takılmıyor değil,her adım başında bir toto-loto cu bulunan çevremizde neden bunların muhasebesiyle ilgilenen kimseyle karşılaşmıyorum acaba?Neyse,Belkide buraya(Foruma) takılmıyorlardır....
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Sayın Başdemir,

  Gerçekten özellikli bir durum ......
  Evet, ya uygulayan kimse yok, ya da her neyse..... Yalnız unutulmaması gereken bir şey var ki; bugün size - yarın her birimize, hepimize.....


  Alıntı koraysngl Nickli Üyeden Alıntı
  sayın başdemir şans oyunları bayisi olan mükellefinize 3 aylık dönemler sonunda milli piyango idaresinden stopaj yoluyla kesilen vergileri gösteren bir liste gelir. Bu listenin 8 numaralı satırında o dönemde kesilen gelir vergilerini gösteren tutar bulunmaktadır . Dönem sonu itibariyle elde ettitiğiniz kara %20 GGv oranını uygalyarak bulduğunuz tutardan bu miktarı mahsup edersiniz. Çünkü bayilerin gelirleri stopaj yoluyla vergilendirilmektedir....


  Taner ŞENOĞLU S.M.M.M.

  Sayın Başdemir,

  Taner Bey'in yorumuna dayanak olan GVK Madde 94 Vergi Tevkifatı konusunun ilgili maddesi;

  Kod:
  10. &#40;4369 sayılı Kanunun 48'inci maddesiyle değiştirilen bent. Yürürlük; 29.7.1998&#41; a&#41; Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, &#40;2003/6577 sayılı B.K.K. ile %20 Yürürlük; 01.01.2004&#41;
  Tekrar iyi çalışmalar,
  ur Arslan
  <br />SMMM

 9. #9
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  Merhaba,
  Arkadaşlar, Gelir Vergisi Kanununda şans oyunlarından elde edilen kazancın %25'i üzerinden vergi hesaplanacağına dair hiç bir hüküm bulunmamaktadır. Belki vergi dairesindeki memur başından savmak için geliri 100 kabul ederek 25 vergi ödersin gibisdinden birşeyler söylemiştir. Bence kendinizi bu konuda yormayın. Söylendiği gibi kazancın %25'i vergilenririlecek diyen kanundaki yerini söylesin bizlerde bir eksiğimizi giderelim.

  Mükellef, yukarıda arkadaşların bahsettiği gibi 100 gelir elde ettiyse GVK 94. madde gereğince yapılan stopajı, hesaplayacağı vergiden mahsup ederek kalanını ödeyecektir.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Şans Oyunlarından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

  merhabalar,
  Galiba olay yavaş yavaş çözüme kavuşuyor.Mükellefim olayı yanlış anlamıştır,%25 ten kasıt 2006 yılında hesaplanacak olan GV de ortaya çıkması muhtemel farktır.Mükellefim haklıdır çünkü vergisi kesinti yoluyla zaten alınmıştır.Ben uygulamamda sayısal oyunlar da kesintiyi gördüğüm için düştüm ancak iddaa oyununda kesinti bilgisiyle karşılaşmadığım için vergi tahakkuk ettirdim.Şimdi sadece uygulamanın böyle olduğuna dair teyit edilmesine kaldı.
  Acaba GGV dönemlerinde fazla hesapladığım vergiyi terkin ve iade mümkünmüdür?

  Kafa yorup cevap yazan herkese teşekkür ediyorum.Saygılarımla...
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yurtdışından Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi Hakkında
  Konu Sahibi Selkie Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ağustos.2019, 21:44
 2. Yurtdışından Elde Edilen Ücretin Vergilendirilmesi Hk.
  Konu Sahibi ibomuh Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 05.Ocak.2017, 10:19
 3. Yurtdısında Kurulan Şirketten Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi
  Konu Sahibi IntEng Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Eylül.2015, 13:40
 4. Türkiye'de Elde Edilen Kazancın Yurtdışına Transferi Hk.
  Konu Sahibi ikafali Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Nisan.2010, 09:27
 5. Yarışma Programlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
  Konu Sahibi kemalbozkus Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Şubat.2007, 13:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36