kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  65

  Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Arkadaşlar Merhaba
  Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine, arsa karşılığı kat verilmesi durumunda inşaat bitiminde fatura kesecekmiyiz ? Birde arsayı kayıtlarımızda göstermezsek yinede kesmemiz gerekecek mi? Bu konuda acil yardıma ihtiyacım var. İlgi alakanız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  58

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  merhaba ali erden sorduğunuz sorunu cevabı aşağıdadır.

  B? ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
  1) Vergi İdaresi Yaklaşımı
  Vergi idaresi, 30 No.lu KDV Genel Tebliği'nde, arsa karşılığı inşaat işlemini "trampa" işlemi olarak değerlendirmiştir. Tebliğde yapılan açıklamalara göre, arsa karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim vardır. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olmak üzere arsa sahibine yapılan konut veya işyeri teslimidir.
  Arsanın bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması ya da arsa sahibinin arsa alım satımım mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan arsa teslimi KDV'ye tabi olacaktır.
  Arsa sahibinin gerçek usulde vergi mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde arızi bir faaliyet olarak arsanın daire ya da işyeri karşılığında müteahhide teslimi ise KDV'nin konusuna girmediğinden, vergiyi tabi değildir.
  Müteahhitler tarafından arsa sahibine arsanın karşılığı olarak yapılan net alanı 150 m2'nin altındaki konut teslimleri geçici 8. madde gereğince KDV'den istisna, 150 m2'nin üzerindeki konutlar ile işyeri teslimleri ise KDV'ye tabidir. Bu teslimlerde vergiyi doğuran olay, yapı kullanma izninin diğer deyişle iskan raporunun alındığı tarihte gerçekleşecek, ancak yapı kullanım izninin alımından önce fiili kullanım gerçekleşirse, fiili kullanıma terk anında gerçekleşmiş sayılacaktır. KDV matrahı ise, arsanın karşılığı olarak verilen net alanı 150 m2'yi aşan konutlar ile işyerlerinin emsal bedelleridir.
  Nitekim Vergi idaresince verilen bir özelgede;
  "VUK'un 328. maddesinde devir ve trampanın satış hükmünde olduğu hüküm altına alınmış olup, arsa karşılığı inşaat işinde de iki ayrı teslim söz konusu olduğundan, müteahhitlerin arsa alımlarının, istisna kapsamına girsin girmesin konut ve işyeri satışlarının VUK'da sayılan belgelerle belgelendirilmesi gerekmektedir. Arsa karşılığı olmak üzere arsa sahibine verilen işyerlerine ait emsal bedellerinin, anılan Kanun'un 267. maddesinin üçüncü sırasına (takdir esası) göre takdir edilmesi ve bu bedel üzerinden fatura düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde tespit edilen bedellerden arsa paylarına isabet eden bedellerin düşülmesi suretiyle fatura düzenlenmesi mümkün değildir." şeklinde idari görüş bildirilmiştir (2). b) Yargı Organlarının Görüşü Yargı organlarında özellikle de Danıştay kararlarında üzerine inşaat yapılması şartıyla müteahhide bırakılan arsanın her türlü tasarruf hakkının ve mülkiyetinin devredilmeyip, yalnızca inşaat yapmak üzere müteahhidin kullanımına terk edildiği, bu durumda da müteahhidin arsa sahiplerine verdiği bağımsız bölümlerle, inşaat yapılmak üzere müteahhide bırakı¬lan arsanın trampa edildiğinin kabulüne imkan bulunmadığı belirtilmektedir. Ayrıca, konu hakkında Danıştayca verilen bir kararda özetle,
  "Arsa karşılığı konut veya işyeri teslimleri KDV'ye tabi değildir" şeklinde görüş bildirilmiştir (3).
  Diğer bir kararda ise, "Arsa teslimi karşılığında daire alınması, birbirinden ayrılması mümkün olmayan, çok işlem niteliğinde olup, bu işlemin, arsasını kat karşılığında müteahhide teslim eden arsa sahibi yönünden, ticari bir muamele olmayıp, arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik bulunduğunun kabulü gerekir. Bu muamelenin trampa niteliğinde bulunmadığı, Danıştay'ın süregelen içtihatlarmdandır.
  Bu itibarla, müteahhidin arsa karşılığı inşaa ettiği bağımsız bölümlerden bir kısmının arsa sahiplerine tesliminin katma değer vergisine tabi tutulması mümkün değildir" şeklinde görüş belirtilmiştir (4). Görüldüğü üzere, Danıştay, konutun net alanı ya da işyeri olma durumu gibi özelliklere bakmaksızın arsa karşılığı inşaat işlerinde konut veya işyeri teslimini KDV'den istisna tutmaktadır.
  Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmenin ise trampa, istisna akdi niteliğinde karma özel bir akit türü olduğu kabul edilmektedir.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  22

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Arsa Karşılığı yaptığın işte arsa sahibine fatura kesmen gerekir Yalnız Bu Fatura Sadece KDV açısından değerlendirilecektir.Faturaların üzerine Özellikle Not Düşmeniz Gerekir.KDV Beyannamesinde İlave Edilecek KDV olarak Gösterilecektir.
  hilmi1903 bunu beğendi.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  6

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Sn HbŞükür e katılıyorum.
  Saygılarımla TAŞTAN SEÇER SMMM


  Alıntı HbŞükür Nickli Üyeden Alıntı
  Arsa Karşılığı yaptığın işte arsa sahibine fatura kesmen gerekir Yalnız Bu Fatura Sadece KDV açısından değerlendirilecektir.Faturaların üzerine Özellikle Not Düşmeniz Gerekir.KDV Beyannamesinde İlave Edilecek KDV olarak Gösterilecektir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  18

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Alıntı HbŞükür Nickli Üyeden Alıntı
  Arsa Karşılığı yaptığın işte arsa sahibine fatura kesmen gerekir Yalnız Bu Fatura Sadece KDV açısından değerlendirilecektir.Faturaların üzerine Özellikle Not Düşmeniz Gerekir.KDV Beyannamesinde İlave Edilecek KDV olarak Gösterilecektir.
  Yukarıda ki görüşe katılmakla birlikte,ayrıca arsa sahibine teslim ettiğiniz daire,dükkan gibi bölümler için ayrıca gider pusulası düzenlemeniz,arsa sahibine imzalatmanız ve bu gider pusulusını kayıtlarınıza intikal ettirmenizin daha sağlıklı olacağını düşünmekteyim.Gider pusulasını faturada yazmış olduğunuz KDV matrahı üzerinden düzenlenmelisiniz.Ayrıca gider pusulası üzerinde stopaj hesabına gerek yoktur.Saygılarımla.
  (Bu uygulamayı uzun yıllardan beri yapmaktayım,Vergi Dairesi incelemelerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadım)
  Saygılar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  239

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Arsa yı kayıtlarınıza almıyor musunuz ? İlk madde malzeme olarak ?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi adına fatura düzenlenir. Matrah ve (nisbeti hangi oran ise ) Kdv hesap edilir. Ancak Faturada şu tarih ve sayılı gayrimenkul satış vaadi noter sözleşmesine istinaden arsa sahibine düzenlenmiştir ibraresi yazılır. Ayrıca Gider pusulası düzenlenmesine gerek yoktur. Arsa sözleşmesi gereği arsa sahiplerine düşen daire veya dükkan vs maliyeti mütahhitin yapmış olduğu maliyetin içindedir ve Basit bir örnek ile mütaahhit 10 arsa sahibi 12 kendine yapmış ise toplam maliyet 12 daire hesabında kullanılır.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  239

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?


  Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi adına fatura düzenlenir. Matrah ve (nisbeti hangi oran ise ) Kdv hesap edilir. Ancak Faturada şu tarih ve sayılı gayrimenkul satış vaadi noter sözleşmesine istinaden arsa sahibine düzenlenmiştir ibraresi yazılır.
  [/quote]

  Dinçer bey
  Cevabınız için teşekkür ederim fakat aklımda fişleri tam oluşturamıyorum

  bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olacak

  391 alacak diğer hesap ne olacak ?

  Teşekkür ederim


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  189

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  sayın evren1981, 391 hesabın karşı ayağı 120 olacaktır tabi burda o parayı arsa sahibinden tahsil edemeyeceğiniz için kendi bankanızda bunu çevirmeniz gerekecek, aynı zamanda vergi dairesi tarafından kat karşılığı anlaşılan daireler için arsa sahiplerine fatura kesilmesi istenmektedir fakat danıştay ise bu konuda tam aksi bir karar vermiştir.
  Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;"Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV'sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır."
  Bundan da anlaşılacağı üzere siz arsa sahibine fatura kesmediğiniz takdirde vergi dairesi tarafından incelemeye ve akabinde cezai işleme maruz kalacaksınız fakat konuyu mahkemeye taşınıdığınız zaman büyük olasılıkla durum sizin lehinize dönecektir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  239

  Ynt: Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura Kesilir mi?

  Süleyman bey
  cevabınız için teşekkür ederim

  120 hesap 689 a gidecek peki başka şekilde kapanmıyor sanırım

  İyi Çalışmalar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kat Karşılığı İnş.Toprak Sahibine Fatura Kesilir mi?
  Konu Sahibi abdullahemin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 14.Aralık.2016, 14:07
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj : 15.Nisan.2015, 10:27
 3. Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Fatura İlişkisi
  Konu Sahibi z_atropin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Mart.2015, 15:42
 4. Kat Karşılığı İnşaatta Müteahhidin Arsa Sahibine Fatura Düzenlemesi Hk.
  Konu Sahibi huseyinsisman Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Ocak.2015, 15:00
 5. Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Nisan.2012, 16:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36