İhbar tazminatında vergi var, prim yok
Belirsiz süreli iş akdi işvereni tarafından feshedilen bir okuyucumuz, ihbar tazminatından gelir vergisi kesintisi yapıldığını, söz konusu kesintinin haklı olup olmadığını sormaktadır.
Okuyucumuzun sorusuna İş Kanunu ve Gelir Vergisi kanunu sınırları içinde cevap vermeye çalışalım. 4857 sayılı İş Kanununun 1?inci maddesinde süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa ne zaman ve ne kadar süre içinde bildirileceği düzenlenmiştir. Bildirim önelleri olarak bilinen bu süreler işçinin kıdemine göre değişmektedir.
Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş Kanununda bildirim süreleri şu şekilde düzenlenmiştir;
Hizmet Akdi;
İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf (işveren veya işçi) bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır.

İhbar tazminatından vergi kesilir
İş Kanununun 17?nci maddesinde ?Bildirim şartına uymayan taraf (işveren veya işçi) bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır? hükmü yer almaktadır. Kanunda açıkça ihbar tazminatının ücret olduğu belirtilmiştir. İşçiye yapılacak ödeme ?önellere ilişkin ücret tutarında? olacaktır. Yapılan ödeme önellere ilişkin ücret tutarına göre belirlenen ancak tazminat olarak nitelendirilen bir ödemedir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi ihbar tazminatı olarak işçiye yapılacak ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu?nun 94?üncü maddesine göre stopaj yapılması gerekmektedir.

Şerif Akcan