Alıntı Şükrü KIZILOT [email Nickli Üyeden Alıntı
skizilot@yaklasim.com[/email] 10 Eylül 2008 Hürriyet]SON birkaç haftadır, gazetelerde arsa alıp yüksek fiyata satanlarla ilgili haberler yayınlanıyor.


Okurlarımız da merakla "Arsa alım-satımında milyon dolar hatta milyonlarca dolar kazananlar, vergi ödemiyor mu?" diye soruyorlar.

Hemen açıklayalım, bu alım-satımdan doğan kazanç, yüzde 35 civarında gelir vergisine tabi.

BEŞ YILLIK SÜRE

Satın aldığı arsayı, 5 yıl içinde (1 Ocak 2007?den önce satın alanlar 4 yıl içinde), elden çıkardıklarında, "değer artışı kazancı" olarak gelir vergisi ödeyecekler.

Olay yalnızca arsa satışı ile sınırlı değil. Ev, dükkan, büro, mağaza, yazlık ya da arazi gibi gayrimenkulleri, satın alındıkları tarihten itibaren 5 yıl içinde satanlar da bu satıştan doğan kazanç nedeniyle, gelir vergisi ödeyecekler.

SATIŞ KAZANCI

Gayrimenkulün satış kazancının hesaplanmasında, edinme bedeli ile satış bedeli arasındaki fark esas alınıyor. Ancak, hesaplama sırasında;

Gayrimenkulün edinme bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, alındığı tarihten itibaren, Türkiye İstatistik Kurumu?nca (TÜİK) belirlenen TEFE (1 Ocak 2006?dan itibaren ÜFE) artış oranına göre yükseltilir.

Yükseltilmiş (endekslenmiş) maliyet bedeli ile satış dolayısıyla yapılan masraflar, satış bedelinden çıkarılacak.

Ortaya çıkan kazanca 2008 yılı için belirlenen 6 bin 800 YTL istisna uygulanacak.

İstisna düşüldükten sonra kalan tutar, gelir vergisine tabi olacak ve 1-25 Mart 2009 tarihleri arasında verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

Beyanname üzerinden, Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinde yer alan ve yüzde 15-35 oranları arasında değişen gelir vergisi tarifesine göre hesaplanacak gelir vergisinin; birinci taksiti Mart, ikinci taksiti ise Temmuz 2009 aylarında ödenecek.

Maliye, gayrimenkul satışlarını, tapu kayıtlarından kontrol ettiği ve zamanaşımı süresi de 5 yıl olduğu için, bu tür gelir elde edenlerin, beyanda bulunmalarında yarar var.

MİRAS KALANDA YOK

Miras ya da bağışlama yolu ile edinilen gayrimenkullerin satışında, özellik taşıyan bir durum var. Bu gayrimenkuller, ne zaman ve kaç bin YTL?ye satılırsa satılsın, elde edilen kazanç, gelir vergisine tabi olmayacak (GVK.Mük.Md.80/6).

Buna göre, örneğin 16 Şubat 2008 tarihinde miras kalan ve değeri veraset ve intikal vergisi beyannamesinde, 500 bin YTL olarak beyan edilen bir arsa, Eylül 2008 tarihinde 2 milyon YTL?ye satıldığında, aradaki fark nedeniyle, Gelir Vergisi ödenmeyecek.