Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 08.10.2008 Referans
Bir iş merkezinde sahibi bulunduğum bağımsız bölümü 240.000 YTL yıllık olarak kiraya verdim. Aynı zamanda yine sahibi bulunduğum iki daireden birisinden aylık 2.000 YTL, diğerinden ise yine aylık 1.500 YTL kira geliri elde ediyorum. Bu iki dairem konut olarak kiraya verilmiştir. Almış olduğum kiralarımı beyan ederken götürü gider indirimi yapmayı düşünüyorum. Buna göre 2008 yılı gelirlerimin toplamından ne kadar gelir vergisi ödeyeceğim? Benim kira gelirlerim dışında başkaca gelirim bulunmamaktadır.

Gelir Vergisi Yasası'nın 86. maddesi gereği olarak bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2008 yılı için 960 YTL'yi aşmayan tevkifat ve istisna kapsamına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları beyan edilmeyecektir.
Diğer yandan söz konusu yasanın 21.maddesi uyarınca binaların mesken olarak kiraya verilmesinden 2008 yılı içinde elde edilen hasılatın 2.400 YTL'si gelir vergisinden müstesnadır.
Ayrıca 2008 yılında tevkifat suretiyle vergilendirilmiş bulunan gayrimenkul sermaye iratlarının 19.800 YTL'yi aşmaması halinde beyan edilmesi söz konusu değildir.
2008 yılında tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin, toplamaya katılmayacak gelir unsurları dışında kalan diğer gelir unsurlarıyla birlikte toplam gelirleri 19.800 YTL'yi aşması halinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iratları ilgili yıl beyannamesine dahil edilecektir.
Tüm bu açıklamalar çerçevesinde sizin 2008 yılında kiraya vermiş olduğunuz konutlardan elde etmiş bulunduğunuz gayrimenkul sermaye iradı toplamının (2.000 x 12 ) + ( 1.500 x 12 ) = 42.000 YTL olduğu, bunun dışında ayrıca yıllık 240.000 YTL işyeri kirası elde ettiğiniz, dolayısıyla toplam gayrimenkul sermaye iradınızın ( 42.000 + 240.000 ) = 282.000 YTL olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre yıllık beyannameniz düzenlenirken gayrisafi kira geliriniz 282.000 YTL olarak dikkate alınacak, bu miktardan konut kira geliriniz için 2.400 YTL istisna uygulanacaktır. Dolayısıyla;

Gayrisafi irat tutarı (282.000 YTL) ? Vergiden istisna tutar (2.400 YTL) =
Kalan miktar: 279.600 YTL

Götürü Gider (279.600 x 0.25): 69.900 YTL
279.600 YTL ? 69.900 YTL =
Vergiye Tabi Matrah: 209.700 YTL
olarak hesaplanacaktır.

2008 yılında elde etmiş bulunduğunuz safi gayrimenkul sermaye iradı toplamınız olan 209.700 YTL üzerinden hesaplanan gelir vergisi miktarı 68.043 YTL'dir. Ancak söz konusu yıl içerisinde işyeri kiranızın ödenmesi sırasında sizden toplam (240.000 x 0.20 ) = 48.000 YTL gelir vergisi tevkifatı yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumda sizin yıllık beyannamenizi düzenlerken bu miktarı, hesaplanacak gelir verginizden indirim konusu yapmanız gerekecektir. Bu durumda sizin 2008 yılı içinde elde etmiş bulunduğunuz gayrimenkul sermaye iradınız için ödeyeceğiniz gelir vergisi miktarı tevkifat indiriminden sonra (68.043 48.000 )= 20.043 YTL olarak hesaplanacaktır. Bu miktarın yarısı 2009 yılı Mart ayı, diğer yarısını da aynı yılın Temmuz ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödemeniz mümkündür.(V. Seviğ)