kamu işçi maaş

Konu: Apartman Yöneticiliği.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Apartman Yöneticiliği.?

  Apartman yönetimlerinin vergi mükellefiyetlikleri olması gerekiyormu.?
  Bunlara vergi numarası veriliyormu.?
  Vergi mükellefiyeti açılıyormu.?
  Bilgisi olan arkadaşlar varmı acaba.?

  Teşekkürler.
  Kolay gelsin.


 2. #2
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Apartman yöneticiliğinin vergi mükellefi olması gerekmez.
  Çalışan işçi olsa bile,onlar vergiden muaftır.(mesken olan yerlerde )
  işyerlerinin bulunduğu bir yer ise, çalışan işçinin/işçilerin olması durumunda maaştan g.v.kesintisi yapılır.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Alıntı Serpil YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  Apartman yöneticiliğinin vergi mükellefi olması gerekmez.
  Çalışan işçi olsa bile,onlar vergiden muaftır.(mesken olan yerlerde )
  işyerlerinin bulunduğu bir yer ise, çalışan işçinin/işçilerin olması durumunda maaştan g.v.kesintisi yapılır.
  Merhaba ;

  İlave olarak vergi mükellefi olmaması vergi numarası almasına engel değildir.

  1.soruya yanıt olarak da " vergi numarası alabilir " i eklemek istiyorum.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Bu arada vergi dairesinede telefon ile sordum.
  Evet.Dediğiniz gibi vergi mükellefiyeti açılmıyor ancak vergi dairesi vergi numarası veriyormuş.
  Karar defterinin noter onaylı ilk sayfasının fotokopisi ve dilekçe ile vergi dairesine müracat ediliyormuş.
  Ayrıca gelir getirici icraatlar yapıyor ise vergi mükellefiyeti de açılabiliyormuş pek tabi...  İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.
  Kolay gelsin.

 5. #5
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Yanlış hatırlamıyor isem bahçıvan çalıştırıldığında tüm kesintiler yapılıp beyan edilmesi gerekiyordu.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  17

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  sayın nane özel mülkte bahçıvan çalıştırma ile ilgili vergi dairesinden muhtasar açılışmı yapmamız gerekiyor konuyu açabilirmisiniz.
  teşekkürler

 7. #7
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Alıntı nane Nickli Üyeden Alıntı
  Yanlış hatırlamıyor isem bahçıvan çalıştırıldığında tüm kesintiler yapılıp beyan edilmesi gerekiyordu.
  Merhaba ;

  Bahçıvan olarak çalıştırılan personelden GV kesintisi olmayacak.

  GVK madde 23 / 6


  6- Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);
  Ve bu konuya ilişkin özelgelerden biri
  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  TARİH : 09.09.2004
  SAYI : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-23/6
  KONU : Sitede çalışacak kişilere ödenecek ücretlerin gelir vergisine tabi olup, olmadığı Hk.

  ... GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE
  İLGİ: ...

  ... tarafından Müdürlüğümüze verilen ve bir örneği ilişikte gönderilen ... 09.2003 tarihli dilekçesinde Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesinde ;

  "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez ..."

  hükmü yer almıştır.

  Öte yandan yine aynı kanunun 23/6. maddesinde ise;

  "Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir)nin gelir vergisinden istisna edileceği"

  hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanun?un 94. maddesinde ;

  "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar"

  denilmiş, aynı maddenin 1. bendinde ise

  "Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup, ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103. ve 104. maddelere göre tevkifat yapılacağı"

  hükme bağlanmıştır.

  Öte yandan, kişilerin bazı amaçlarla birleşerek meydana getirdikleri ve kendilerinden ayrı bağımsız bir şahsiyeti olan teşekküller genel olarak ?sair kurum? olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan söz konusu Site Yöneticiliği?nin vergi tevkifatı yapma zorunluluğu bulunan kişi ve kurumların belirtildiği 94. madde içeriğinde yer alan ?sair kurum? olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 2. maddesinde ,

  "Bu kanuna göre:

  Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul); yalnız esas yapı kısmına (Anayapı); anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına (Kat Mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);

  denir ..."

  hükmü yer almıştır.

  Ayrıca, yine aynı Kanun?un 34. maddesinde yönetici tarif edilmiş, 35 - 38. maddelerinde yöneticinin görev ve sorumlulukları belirtilmiş, 40. maddede de

  "Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.

  Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri, yönetici tarafından noterlikçe yapılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.

  Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.

  Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz."

  hükmü yer almıştır.

  Bu hükümlere göre, site müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesinin, gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. Ancak, site müdürünün kat malikleri arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, bunların vergilendirilmemesi gerekir.

  Ayrıca, söz konusu sitede çalıştırılan ve sitenin güvenliğini sağlamakla görevli kılınan ?güvenlik görevlilerinin? ve bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse olarak tanımlanan ?bekçilik? görevini yapan kişilerin kapıcılık görevini yürüten kimselerle aynı nitelikte görevli olduğuna karar verilmiş olup, site yönetimine bağlı olarak çalıştırılan güvenlik elemanlarının (bekçi, kapıcı gibi) Gelir Vergisi Kanunu?nun 23/6. maddesinde belirtilen ?hizmetçi? kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kişiler ile temizlik görevlisi, bahçıvan, tesisatçı ve elektrikçilere yapılan ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesiyle tanımı yapılan ücret ödemeleri dışında tutularak gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Ancak, muhasebeci ve spor yetkilisi ünvanlı personelin 23/6. maddede belirtilen ?hizmetçi? kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu kişilere yapılan ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesi ile mükellef dilekçesinde Müdüriyetinizi ilgilendiren hususların cevaplandırılarak görüşümüzle birlikte mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Demekki yanlış hatırlıyormuşum.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  17

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  biranda korktum.paylaşımınız için teşekkürler

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  6

  Ynt: Apartman Yöneticiliği.?

  Arkadaşlar benimde bir sorum olacak.
  Apartman Yönetimi SGK dosyası açtırdık 1 sigortalı çalışanı var.
  Bu konuyla ilgili SGK da bir muafiyet varmıdır. Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim.
  Teşekkürler,
  İyi Çalışmalar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Site Yöneticiliği
  Konu Sahibi pardon1986 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2015, 09:39
 2. Apartman Yöneticiliği
  Konu Sahibi cemoja Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2007, 09:36
 3. askeriyeye ait apartman yöneticiliği
  Konu Sahibi g.günal Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ocak.2007, 11:04
 4. İş Merkezi Yöneticiliği Hk.
  Konu Sahibi aliguler Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Eylül.2006, 12:02
 5. Apartman Yönetimince Apartman Görevlilerine Yapılan Ücret Öd
  Konu Sahibi K O N Y A L I Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 17.Ağustos.2005, 16:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36