(502) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının VergilendirilmesiBilindiği üzere, 2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon
düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) sonucunda oluşan ve ( 502) kod ile bilançolarda yer
alan ?502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları? işletmeden çekilmesi halinde
vergilendirilecektir.

Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkları, değer artışından kaynaklanan faaliyet geliri
niteliğinde olup, öz sermayenin unsurlarından biridir. Bilançonun pasifinde ?502
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları? hesabında muhafaza edildiği müddetçe
vergilendirilmesi söz konusu değildir.
Ancak, VUK 298. maddesinin A/5 fıkrasının beş ve altıncı paragraflarındaki
hükümlerine göre başka hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi hallerinde
vergilendirilmesi söz konusudur.


Sermaye Düzeltmesi Olumlu farkları;