kamu işçi maaş

Konu: Yıllara Sari İnşaat

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  189

  Yıllara Sari İnşaat

  mrb arkadaşlar,
  aslında az çok cevabını bildiğim fakat tam emin olamadığım bir konu hakkında görüşlerinizi ve mümkünse konu ile ilgili mevzuatları soracağım?

  inşaat işi ile uğraşan bir firma taşeron firmaya 2008 yılında iş veriyor ve aralarında sözleşme yapıyorlar fakat işin 2008 yılında bitmesi mümkün değil iş bitiş tarihine 2009 diye yazarlarsa yıllara sari inşaat işi olacak ve kesilen her faturada stopaj olacağı için sözleşmenin bitişini 2008 yılının sonu yazıyorlar daha sonra 2009 yılının başında aynı sözleşmeyi yeni tarihli olarak yeniden yapıyorlar bu şekilde yıllara sari inşaat işi olmaktan çıkarmayı ve stopaj ödememeyi düşünüyorlar bunun aslında usulen yanlış olduğunu sadece bir aldatmaca için yapıldığı ortada çünkü taşeron firma aynı, yapılacak işin mahiyeti aynı fakat firma sahiplerine bunu kabul ettiremiyorum illa bizim dediğimiz olacak diyorlar ve stopaj kesilmeyecek diyorlar

  sizce yapılan bu uygulama ne kadar sağlıklıdır? görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2006
  Mesajlar
  189

  Ynt: Yıllara sari inşaat

  arkadaşlar az çok fikri olan veya bilgisi olan hiç kimse yok mu???

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  109

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat

  süleyman bey merhaba,şimdi bu durumunuz temin etmiş olduğum bir mukteza örneği işinize yarayacaktır.
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-42-13092
  Konu : Süre uzatımı nedeniyle inşaat taahhüt işinin yıllara yaygın hale gelmesi durumunda,

  önceden sehven verilen geçici vergi beyannamesinde tahakkuk eden geçici verginin

  terkin edilip edilmeyeceği hk.  ?????????

  Kadıköy / İSTANBUL

  İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde, 29.04.2005 tarihinde ???????Ltd.Şti. Ortak Girişimi müteahhit firma olarak ??????? ihale makamıyla ?????..,??????.. işi ile ilgili 150 gün süreli sözleşme imzalamış bulunduğu, şirketiniz ile müteahhit firmanın işin % 98?ini yaptırmak için alt yüklenici olarak yine aynı iş için 29.04.2005 tarihinde 150 gün süreli sözleşme yaptığı, daha sonra bu sözleşmelerin ihale makamından işin bitmemesi üzerine süre uzatımıyla 30.12.2005 tarihine ve daha sonra da yine aynı iş için 10.02.2006 ve 10.04.2006 tarihine kadar uzatıldığı, bu süre uzatımının alt yüklenici firma olan şirketinize de uygulandığı, alt yüklenici firma olarak 2006/2 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin geçici kabulün yapılmış gibi sehven beyan edildiği ve geçici verginin düzeltilmesi için düzeltme beyannamesinin kanuni süresi içinde ilgili vergi dairesine verildiği belirtilerek, sehven beyan edilen geçici verginin terkin edilip edilmeyeceği hususu sorulmaktadır.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesinde ?Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.  Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar vermeye mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiştir.  Aynı Kanunun 44. maddesinde; ?İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir?? hükmü bulunmaktadır.

  İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulü Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkında kanunlar uyarınca bu Bakanlığın kontrol ve idamesi altında yapılan inşaat işleridir.  Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42?nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;  a) Faaliyet konusu inşaat ve onarım işi olmalı,

  b) İnşaat ve onarım işi birden fazla yıla sirayet etmeli,

  c) İnşaat ve onarım işi resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılmalıdır.  Yukarıda yer verilen Kanun hükmü çerçevesinde, 42 nci madde kapsamında inşaat ve onarım işleri, resmi ve özel taahhütler gereğince başkasının hesabına yapılan işlerden ibarettir. Söz konusu işin taahhüde bağlı olarak yapılması, inşaat ve onarım işinin başkasının nam ve hesabına yapılması ve karşılığında hak edişe bağlı bir istihkak ödemesinin ortaya çıkması ile mümkündür.  Aynı Kanunun mükerrer 120. maddesine göre, ?Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.? hükmü yer almıştır.  Öte yandan, 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği?nin 3. bölümünde;  ?3. Gelir ve Kurumlar Vergisi ile İlgili Vergi Hatalarından Kaynaklanan İade İşlemleri  3.1. Yasal Düzenlemeler  Vergi Usul Kanununun 120 nci maddesinde, 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz olarak tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iade ve mahsup işlemlerinde, düzeltmeye dayanak teşkil edecek belgeler ile bu işlemlere ait usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hataları nedeniyle fazla tahsil edilen vergilerin diğer vergi borçlarına mahsup ve iadesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.  3.2. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade  Fazla veya yersiz olarak vergi tahakkuk ettirilmesine neden olan vergi hatasının düzeltilmesi halinde, vergi hatası nedeniyle fazla olarak tahakkuk ettirilmiş verginin ödenmiş olması şartıyla, verginin mükellefe iadesi gerekmektedir.  Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Düzeltme işlemi ile iade işleminin aynı vergi dairesi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda iade işlemi için dilekçe dışında ayrıca bir belge ibrazına gerek yoktur. Vergi dairelerinin farklı olması halinde hata nedeniyle fazladan tahakkuk etmiş olan verginin ödendiğini gösteren belgenin ibrazı gereklidir.  Mahsubu talep edilen vergi borçları için, mükellefin vergi hatasının düzeltilmesini ilgili vergi dairesine dilekçe ile haber verdiği tarih itibariyle mahsup işlemi yapılmış sayılır ve mahsubu talep edilen vergi borçları için bu tarihten itibaren gecikme zammı hesaplanmaz.? açıklamaları yer almıştır.  Bu hüküm ve açıklamalara göre, 29.04.2005 tarihinde inşaat işine başlanan ancak işin tamamlanamayarak 10.04.2006 tarihine kadar uzatılması nedeniyle, yapım işi yıllara sari inşaat ve onarım işi kapsamında değerlendirilecek olup, bu işten elde ettiğiniz kazancınız için Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesi hükmü gereğince geçici vergi ödemenize gerek yoktur. Dolayısıyla, 2006/Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak verilen geçici kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen geçici verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip maddeleri uyarınca düzeltme işleminin yapılması mümkündür.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Başkan a.
  Grup Müdür V.

  sizin yaptığınız işlemde her sene yeniden sözleşme yapılması, durumu değiştirmeyecek yapılan iş GVK 42 nci maddeye girecektir.
  saygılarımla.
  Sular yükseldiğinde balıklar karıncaları yer,<br />Sular çekildiğinde ise karıncalar balıkları.<br />Gerçek üstünlük suyun hareketinde

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi MUFZO1907 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 05.Haziran.2017, 17:49
 2. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi asuri33 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2016, 16:13
 3. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi SEVKETKARTAL Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 13.Mart.2012, 20:28
 4. Yıllara Sari İnşaat mı?
  Konu Sahibi attuda Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Şubat.2009, 13:31
 5. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
  Konu Sahibi sinerji Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Kasım.2005, 08:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36