3.2.2009 da resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararlarına göre Mevduat faizi stopajı ile ilgili Vergi Muafiyeti tanınan
Vakıfların durumu ne olacak . acaba stopaj devam edecek mi kalkacak mı .

Konuyu bilen varsa yardımcı olabilir mi ?