kamu işçi maaş

Konu: Geçici Peşin Vergi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  182

  Geçici Peşin Vergi

  arkadaşlar...

  geçmiş dönem ssk ödemelerin diğer indirimler sütunundamı gösteriyoruz... peşin vergide birde ssk ödemesini diğer insdirimler kısmına yazmadan önce mahsup edilecek geçmiş yıl zararını bu ödeme kadar eksik mi yazıcaz beyanda indirime esas tutar geçmiş dönem ssk ödemesi kadar kalması gerekiyor yanlış düşünmüyorsam bu konuda bilen arkadaşlar yardımcı olabilirmi..
  .


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  Geçici vergi ile ssk ödemelerini nasıl ilişkilendirdiniz.?
  Sorunuz açık değil.?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  182

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  ticari kar: 16.319,58 tl

  k.k.e.g : 32.594,11 tl

  kar: 48.913,69 tl

  mahsup edilecek geçmiş yıl zararı: 40.364,69 tl

  indirime esas tutar : 8.549 (kar)

  diğer indirimler : - 8.549 tl (geçmiş yıl ssk ödemleri)

  geçici vergi matrahı : 0

  bu sıralama peşin vergi sıralaması diğer indirim sütunu geçmiş dönem ssk ödemelerine istinaden ..

  bir problem yoktur dimi demek istediğim indirime esas tutar kısmını geçmiş yıl ssk ödemeleri kadar bırakmam gerekiyor dimi..

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  Ssk ödemelerinin sizin bahsettiğiniz gibi, Geçici vergi Matrahından düşülmemesi gerektiğini düşünüyorum.
  Daha önceki yıllara ait Ssklar zaten o yılda giderleştirilmiştir. Bunlarda o dönemin Geçici/Kurumlarında Gelir Tablosuna yansımıştır.Bunlara ait ödemelerin bu geçici döneminde (ödediğiniz için) daha sonradan tekrar kayıtlardan direkt düşülmesi bana yanlış geldi. Ssk ödemelerinin Gelir Tablosuyla bir alakası yok yani.


 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  14

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  IV.ÖDENMEMİŞ SİGORTA PRİMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ


  Sigorta primleri ödensin veya ödenmesin ilgili olduğu dönemde gider veya maliyet hesabına borç 361 no.lu hesaba alacak kaydedilerek tahakkuk ettirilir.  Örnek: Bir hizmet erbabının ücret gideri aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir. Ücret gideri maliyet unsuru ise 720 (7/B seçeneğinde 791) no.lu hesaba borç yazılır.

  _______________________________/_____________________________

  770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  335-PERSONELE BORÇLAR/VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI

  360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

  360.01-Gelir Vergisi

  360.02-Damga Vergisi

  361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

  361.01-SSK İşveren Payı

  361.02-SSK İşçi Payı

  361.03-Tasarruf Fonu

  ______________________________/_____________________________  A. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Primlerin Muhasebeleştirilmesi  1. Zamanında Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi  Tahakkuk ettirilen ücret gideri yukarıdaki şekilde gider yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmesi gerekir. Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınacaktır.  _____________________________31/12/__________________________

  361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ

  368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ

  VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE

  DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

  _________________________________/____________________________

  950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

  950.01-Ödenmeyen SSK Primi  951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN

  GİDER KARŞILIĞI

  ________________________________/______________________________  Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır.  2. Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi

  ________________________________/_______________________________

  368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA

  TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

  YÜKÜMLÜLÜKLER  100-KASA / BANKA

  ________________________________/______________________________

  960-İNDİRİLECEK GELİRLER

  960.10-Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri  961-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI

  ________________________________/______________________________  Ödenmeyen sigorta primlerini ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde ?indirim? olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olmalıdır. Ticari kazançta dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası geçerli olduğu için ödenmeyen sigorta primleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. Bu durum Tekdüzen Muhasebe Sisteminin de bir gereğidir. Bu bakımdan mali kara ilişkin düzenlemeler beyanname üzerinde yapılmalıdır. Gider kaydedilen tutarın fiilen ödeme yapılmadığı için giderlerden çıkartılıp başka bir hesaba alınması (Gelecek Yıl Giderleri veya Ortaklardan Alacaklar gibi?) mümkünse de, bu tür kayıtlar işletmecilik prensiplerine, Tekdüzen Muhasebe Sistemine ve uluslar arası muhasebe standartlarına uygun değildir. [10]  B. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi  1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler  Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde, kurumlar vergisi beyannamelerinde olduğu şekilde ?Diğer İndirimler? adı altında bir satır yoktur. Ancak bu mükelleflerin 4 no.lu MSU Genel Tebliği uyarınca Ticari Kardan Mali Kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirimin doldurup beyanname ekinde vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ödenmeyen sigorta primleri bu bildirimi 2. bölümdeki Faaliyet Giderleri grubundaki ilgili satıra kaydedilerek beyan edilecek mali karın hesabında dikkate alınacaktır.  Sigorta priminin ödendiği yılda gider kaydedilmesi gerekeceğinden, bir önceki yıl tahakkuk eden primin ertesi yıl ödenmesi halinde ise bu defa aynı bildirimde (-) işaretli olarak kaydedilerek, ödemenin yapıldığı yılın gideri bu miktar kadar azaltılarak beyan edilecek mali kara ulaşacaktır. İndirimin gelirler arasında gösterilmesi gerekmekteyse de, bu bölümde uygun bir satır bulunmadığından, indirimin önceki dönem giderleri satırında (-) işaretli olarak gösterilebileceği görüşündeyiz. Muhasebe tekniğine uymayan bütün bu zorlamaların tahakkuk esasının ödeme esasına dönüştürülmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır.  2. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler  İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler dönem sonunda ödenmeyen sigorta primlerini defterlerinin giderler toplamından indirmek suretiyle ödenmeyen sigorta primlerini ticari ve mali karın tespitinde dikkate almayıp, ileriki yıllarda ödemeyi yapınca tekrar gider kaydetmeleri gerekmektedir.  İşletme defteri tutan mükelleflerin sigorta primi giderlerini ödeme yaptıkça gider kaydetmeleri mümkün olmakla birlikte, işçiye ait prim esas ücretin içinde yer aldığından, ayırmakta güçlük bulunmaktadır.Bu nedenle cari yıla ait olup ödenmeyen sigorta primlerinin dönem sonunda giderler toplamından çıkartılarak hesap özeti çıkartılması daha pratik olacaktır.Gelecek yıllarda kuruma fiilen ödeme yapılınca, ödenen tutar tekrar gider olarak kayıtlara alınmalıdır.  V.SONUÇ  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu?nun 80. maddesi ve 5510 sayılı Kanun?un 88?inci maddesinde kuruma ödenen primlerin gelir veya kurumlar vergisinin hesabında gider olarak dikkate alınabilmesi için ödenmiş olması gerektiği hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Bundan hareketle Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi halinde bu primlerin de Aralık ayında gider hesaplarına intikal ettirilmesi mümkündür. Bu konuda verilen Danıştay kararları da mevcuttur.  2006 yılının son ayı içinde bulunduğumuz bu günlerde mükelleflerin SSK primlerinin giderleştirilmesi hususunda aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

  Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerinin gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.
  506 sayılı Kanunu?nun 80?inci ve 5510 sayılı Kanun?un 88?inci maddesinde Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı belirtilmiştir.
  Ancak, 506 Sayılı Kanun?un 80?inci ve 5510 sayılı Kanun?un 88?inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.

 6. #6
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  Diğer indirimler

  Kanun Ad KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
  Madde No 10
  Kapsam
  (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:
  a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik (5746 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen bent) araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak(*) "Ar-Ge indirimi".

  Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

  c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.

  ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

  d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;

  1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

  2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

  3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

  4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

  5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

  6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına,

  7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,

  8 ) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

  9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,

  10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

  ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100'ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.

  e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.

  (2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

  (3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  182

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  şunda hem fikir olduğumuz kanaatindeyim.. ödenmeyen ssk primleri kesinlikle giderden çekilmelidir .. kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterilmelidir.. sadece aralık ssk primi haricinde...

  normalde gider için tahakkuk esastır ama ssk bunun dışına ayrılmış durumdadır ödenmesi gerekmektedir..

  ödenmeyenler o yıl kanunen kabul edilmeye gider olarak eklenir ve kara ilave edilir..

  bir sonraki yıl ödendi ise geçmiş yılk ssk prim ödemeleri olarak beyandan düşer..

  ama benim karıştırdığım diğer indirim kısmındamı yoksa

  zarar olsa dahi indirilecek istisnaların diğer indirim kısmındamı problemim sadece...

  teşekür ederim...


 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: Geçici Peşin Vergi

  Alıntı duygukorkmaz Nickli Üyeden Alıntı
  şunda hem fikir olduğumuz kanaatindeyim.. ödenmeyen ssk primleri kesinlikle giderden çekilmelidir .. kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterilmelidir.. sadece aralık ssk primi haricinde...

  normalde gider için tahakkuk esastır ama ssk bunun dışına ayrılmış durumdadır ödenmesi gerekmektedir..

  ödenmeyenler o yıl kanunen kabul edilmeye gider olarak eklenir ve kara ilave edilir..

  bir sonraki yıl ödendi ise geçmiş yılk ssk prim ödemeleri olarak beyandan düşer..

  ama benim karıştırdığım diğer indirim kısmındamı yoksa

  zarar olsa dahi indirilecek istisnaların diğer indirim kısmındamı problemim sadece...

  teşekür ederim...

  Duygu hanım, gecmis yılların sgkları ödendigi yılda zarar olsa dahi indirilecek istisnalar kısmına yazılması gerekir ( tabiyki ödenmedigi yılda KKEG olarak dikkate alınmıs ise )
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici Vergi Beyannamesi Önceki Dönem Hesaplanan Geçici Vergi
  Konu Sahibi Akrd61 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Kasım.2016, 12:12
 2. Peşin Vergi
  Konu Sahibi mehmet ali gün Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 10.Şubat.2009, 03:34
 3. Fazla Ödenen Peşin Vergi
  Konu Sahibi TAMER00 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Mart.2008, 14:29
 4. Peşin Vergi Beyanımda Hata
  Konu Sahibi marko Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2006, 13:59
 5. Peşin Vergi
  Konu Sahibi ocalp Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 20.Ağustos.2005, 11:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36