kamu işçi maaş

Konu: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.126

  Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Merhaba;

  Organizasyon işleri yapan bir firmamız var.
  Konferans düzenliyor.
  Çeşitli üniversitelerden profesörler çağırıyor konuşmacı olarak.Bunlara da önemli sayılabilecek tutarlarda ödemeler yapılıyor.
  Ancak bu kişiler üniversitede sözleşmeli yada kadrolu oldukları için Bizim sigortalı olarak göstermemiz söz konusu olmuyor.
  Gider pusulası da düzenliyemiyoruz.Meblağlar yüksek olduğu için, sınırı aşıyor.Adamların mükellefiyet açtırmasıne sebebiyet veriyor.Doğrumudur yanlışmıdır.?

  Bu durumda bu ödenen ücretleri giderleştirmek için ne gibi bir yol izlemeliyiz.


  Teşekkürler.
  Kolay gelsin.


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.949

  Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Sn ZİNDAN
  biraz araştırdığımda aynı konu değil ama benzer bir konu üzerine yapılmış bir yorum buldum.Paylaşayım belki size biraz fikir verebilir.

  ***
  Gelir vergisi Kanunu 223 ve 224 seri nolu tebliğlerine göre:
  "Bilindiği üzere, genel olarak serbest meslek kazançlarının
  vergilendirilmesine yönelik hükümler ve serbest meslek erbabının tutacağı defter ve düzenleyeceği belgeler konusunda 221 Seri No'lu
  Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(1), münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek
  erbabının defter tutma, belge düzenleme ve katma değer vergisi yükümlülüklerine ilişkin olarak da 223 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(2) açıklamalarda bulunulmuştu.
  2. Buna göre, 4369 sayılı Kanunla(3) 2007 yılında Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerden elde edilen
  hasılatın 19.000 liranın altında kalması halinde kazancın
  tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle Vergi Usul kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu mükelleflerin, hasılatları istisna tutarını aşıncaya kadar;
  -Defter tasdik ettirme ve tutma,
  -Belge düzenleme,
  zorunlulukları kaldırılmıştı. Ancak Bakanlığımıza yapılan bazı başvurularda Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunan mükelleflerin, vergiye tabi gelirlerinin tespiti sırasında gider olarak dikkate alınacak türden önemli bir harcamalarının bulunmadığı ileri sürülerek kayıt nizamı ve belge düzenine ilişkin bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda
  vergi kanunlarının tanıdığı kolaylıklardan yararlanmak istedikleri ifade edilmektedir.
  3. Bu görüşler değerlendirilerek, münhasıran Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve
  eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin,
  -Defter tasdik ettirme ve tutma,
  -Belge düzenleme,
  zorunlulukları Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hasılat tutarına bağlı olmaksızın kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler
  tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ile belgelemek zorunda
  olan mükellefler ise harcamalarını bunlara gider pusulası imzalatmak
  suretiyle tevsik edeceklerdir. Bu şekilde alınan belgeler serbest meslek erbabınca gerektiğinde ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince
  saklanacaktır.
  4. Kendi nam ve hesabına bir işyeri açmaksızın mutad meslek olarak Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanların vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca, sayılan bu tür faaliyetleri ikametgahlarının belli bir bölümünde yapmakla birlikte müşterilerine burada satış veya
  hizmet vermeyen mükellefler de vergi levhası asmayacaklardır.
  5. Yukarıda belirtilen düzenlemelere paralel olarak, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlara yapanların katma değer vergisi yükümlülükleri, hasılatlarına bağlı olmaksızın, 19 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(4) açıklandığı şekilde, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca yerine getirilecektir."
  Yine Maliye Bakanlığının
  B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-236-12183 sayılı ve 23.05.2006*3821 tarihli özelgesinde :
  (Konu : İnternet sitesi üzerinden maç yorumları yapan kişilere bu işleri dolayısıyla ödenen tutarların telif hakları kapsamında olup olmadığı, yapılan ödemelerden Gelir Vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ve belge düzeni hk.)
  Serbest meslek kazancından istisnanın uygulanabilmesi için devamlılık unsurunun olmaması gerektiği belirtilmektedir.
  Bu durumda, eğer söz konusu işi devamlı olarak yapıyor ve bir yıl içinde belli aralıklarla birden fazla gider pusulası ile ücret alıyorsanız serbest meslek kazancı ile ilgili vergi mükellefiyetinizin tesis ettirilerek serbest meslek makbuzu kesmeniz gerekir. Eğer söz konusu işi arizi olarak yapıyorsanız yani yılda bir kere gider pusulası düzenleyerek ücret alıyorsanız bunda sınır 19 000 YTL dir. Eğer bu rakamın üzerinde gider pusulası ile bir defaya mahsus olmak üzere ücret alırsanız 19 000 YTL. nı aşan kısım için beyanname vermeniz gerekir.
  AHMET KIZIL
  ******

  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Merhaba ;

  Konunuza benzer bulduğum aşağadaki özelge umarım işinize yarar.
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

  TARİH : 14.09.2006 - 17424

  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-94/2-12969

  KONU : Eğitim programlarının hazırlanmasında görev yapan öğretim üyeleri ve öğretmenlere yapılan ödemelerden yapılacak tevkifat Hk.

  ?
  Kadıköy / İSTANBUL


  İLGİ: ? .09.2006 tarih ? sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ? Vergi Dairesi?nin ? vergi numaralı mükellefi olduğunu, eğitim programları hazırladığınızı, bu programların öğrenciler tarafından eğitim amaçlı kullanıldığını, yeni geliştirilecek ve yeni müfredata göre güncellenecek programlarınızın bir proje dahilinde çalışılarak hazırlanıp tüm hakları firmanız adına tescil edildiğini, firmanızın bu proje çalışmaları dahilinde dışarıdan bağımsız olarak, bazı işleri üniversite öğretim üyelerine, Milli Eğitim Bakanlığına okullarında çalışmakta olan öğretmenlere vb. kişilere proje bazında bir tutar ödenerek yaptırıldığını belirtip arızı olarak yaptırılmakta olan proje danışmanlığı, içerik hazırlama ve seslendirme vb. işlere ait ödemeler üzerinden hangi oranda gelir vergisi tevkifatı yapmanız gerektiğini sormaktasınız.

  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ücretin Tarifi? başlıklı 61. maddesinde;

  "Ücret işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

  ?"

  Hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanun?un Serbest Meslek kazancının Tarifi? başlıklı 65. maddesinde;

  "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

  Hükmü yer almaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Arızi Kazançlar? başlıklı 82. maddesinde ise,

  "Vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır:

  ?

  4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat.

  ?

  Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticari, zirai veya mesleki bir faaliyette hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının (2004/8295 sayılı BKK ile 2005 takvim yılında uygulanmak üzere 13.000 YTL. 2005/9826 sayılı B.K.K. ile 2006 takvim yılında uygulanmak üzere) 14.000 YTL.lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

  Bu maddede geçen ?hasılat? deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.

  Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur.

  ?

  2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hasılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

  ?"

  Hükmü yer almaktadır.

  Öte yandan, aynı Kanun?un 94. maddesinde;

  "kimlerin ne şekilde tevkifat yapacakları sayılmak suretiyle belirtilmiş olup,"

  Maddenin 2. bendinde de,

  "yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);


  18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,

  Diğerlerinden % 22,
  vergi tevkifatı yapılır"

  Hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümlere göre, şirketiniz tarafından hazırlanan ve tüm hakları (telif hakkı dahil) firmanız adına tescil edilen programların hazırlanmasında (proje danışmanlığı, içerik hazırlama, seslendirme vb. işlerde) görev alan öğretim üyeleri ve öğretmenlerin bu faaliyetlerini devamlılık arz edecek şekilde kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde elde edecekleri gelirin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek, serbest meslek mükellefiyetlerinin tesisi ve serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekecek olup, yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, söz konusu kişilerin bu faaliyetleri devamlılık arzetmeyecek şekilde arızi olarak (bir takvim yılında bir defadan fazla yapılmaması halinde) kendi nam ve hesaplarına yapmaları halinde ise, elde edecekleri gelirin arızi kazanç olarak değerlendirilmesi ve tarafınızca gider pusulası düzenlenerek yapılan ödemeler üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 2/b alt bendi gereğince % 22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, bu faaliyet kapsamında elde ettikleri gelirin 2005 yılında 13.000 YTL. 2006 yılında 14.000 YTL.yi aşan kısmının ise söz konusu kişilerce yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.
  Öte yandan, ilgili kişilerin bahis konusu faaliyetlerini şirketinizin emir ve talimatları doğrultusunda bir hizmet sözleşmesine istinaden gerçekleştirmeleri durumunda ise bu kişilere yapılan ödemelerin ücretle ilgili hükümlere göre vergilendirileceği tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Başkan a.
  Grup Müdür V.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.126

  Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Arkadaşlar ilginize teşekkürler.
  Müşteriye mevzuatı anlatırken bunlar işime yarayacak.

 5. #5
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Bu mukteza güzel olmuş. Ancak o tarihte fon da olduğu için %22 yazılmış. %20 geçerlidir.


  Uygulamada ise bunun mümkün olmayacağı kanısındayım. Zaten konuşmacılar serbest meslek erbabı olsa böyle bir sorun olmaz ve makbuzlarını isteyince verirler.


  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 6. #6
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Konuşmacılara ödenen Paraların Giderleştirilmesi.?

  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
  Bu mukteza güzel olmuş. Ancak o tarihte fon da olduğu için %22 yazılmış. %20 geçerlidir.

  Merhaba ;

  Sn nguroy ; fon o tarihte zaten kaldırılmış idi.

  ( 4842 sayılı Kanunun 37?nci maddesinin 3?üncü fıkrası ile, 3824 sayılı Kanunun gelir ve kurumlar vergilerinin % 10?u oranında ayrıca fon payı ödenmesini öngören 18 inci maddesi ile aynı Kanunun 19, 20, 21 ve 22?nci maddeleri 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. )

  Evet,doğru söylüyorsunuz yine o tarihte oran % 22 idi. ( 01.01.2007 den itibaren % 20 )

  Ama ilgilenen arkadaşların bunu zaten ıskalamayacaklarını tahmin ediyorum.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bankadan ödenen bina aidatlarının giderleştirilmesi hk?
  Konu Sahibi anemus Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2012, 17:34
 2. Derneklere ödenen aidatlar giderleştirilmesi
  Konu Sahibi elasafir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Mart.2012, 16:12
 3. C2 VE K1 Kartlarına Ödenen Paraların Muhasebesi
  Konu Sahibi uludaq Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 21.Mayıs.2010, 10:20
 4. Sonradan Ödenen SSK Primlerinin Giderleştirilmesi
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Eylül.2009, 11:37
 5. Ödenen Damga Vergilerinin Giderleştirilmesi..
  Konu Sahibi acziyet Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Aralık.2006, 17:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36