kamu işçi maaş

Konu: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

 1. #1
  smmmaslı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  smmmaslı Guest

  Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  geçici vergide bağkur prımlerını dusebılırmıyız yoksa sadece yıllık gv beyannamesındemı dusebılıyoruz.


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.118

  Ynt: bağkur primlerinin geçici ergide düşülüp düşülmeyeceği

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde düşebilirsiniz.
  G.Geçicide düşülmez.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: bağkur primlerinin geçici ergide düşülüp düşülmeyeceği

  Merhaba ;

  Bu konuda farklı görüşleri içeren özelgeler bulunmaktadır.
  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  DEFTERDARLIĞI
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.11/GVK-89
  KONU :
  İLGİ : ..................... tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep etmektesiniz.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 120?nci maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır.

  Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 217 seri no?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

  Söz konusu Tebliğin ?Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti? başlıklı 3?ncü bölümünde; ?Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar...? denilmiş, ?Özellik Gösteren Durumlar? başlıklı 4?ncü bölümünde ise; ?Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.? denilmiştir.

  Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49?ncu maddesinin 3?ncü fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Buna göre, Bağ-Kur primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  ANTALYA DEFTERDARLIĞI
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı: ???????.Tarih: 28.08.2003

  Konu: Bağ-kur prim kesintilerinin G.Gelir vergisinin beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

  İlgi: 13.08.2003 tarihli dilekçeniz Hk.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile ??.. Vergi Dairesinin ????. vergi numarasında gelir vergisi mükellefi bulunduğunuz Bağ-Kur primlerinin geçici vergi beyannamelerinde geçici verginin hesaplanmasında indirim konusu yapılıp,yapılmayacağı ve geçici verginin hesaplanmasında gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı sorulmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun safi ticari kazancının tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ıncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta primlerinin gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber,110 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile meslek erbabının,ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde, ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.

  Buna göre, Bağ-Kur primlerinin,gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun teşvik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile beyan edeceğiniz gelirden indirilmesi mümkün olup, geçici vergi beyannamesinde gösterilen gelirden indirilmesine imkan bulunmamaktadır.


  Bilgi edinilmesini rica ederim
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: bağkur primlerinin geçici ergide düşülüp düşülmeyeceği

  Merhaba ;

  YMM bir üstadın " Bağkur Primlerinin Geçici Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu " başlıklı yazısının sonuç bölümünde ;

  Geçici vergi mükellefi ticari ve mesleki kazanç sahipleri, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu?nun 49/3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükümlerine paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken Bağ-kur primlerini indirebileceklerdir.
  demektedir.

  Yine yakın tarihli ( 08.09.2008 tarih 88740 sayılı Antalya Defterdarlığı ) başka bir özelgede de indirilebilir olduğu görülmektedir.

  Özelgelerden başka tebliğlere baktığımız da da 217 sayılı GVK Tebliğinin

  4.5. Bağış, Yardım ve Sigorta Primi İndirimi

  49. Geçici vergi mükellefi gerçek kişiler, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde belirtilen bağış, yardım ve sigorta primi indiriminden, kurumlar ise Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 numaralı bendinde belirtilen bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken yararlanabileceklerdir. Bu durumda, söz konusu maddelerde yer alan oranlar, geçici vergiye esas kazanca uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabilecek tutar belirlenecektir. Yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilecek, kurumlar vergisi mükelleflerince gider olarak dikkate alınacaktır. Kalan kısım, gelir vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılamayacak, kurumlar vergisi mükelleflerince ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.
  maddesine göre de ödenmiş olmak şartı ile İNDİRİLEBİLİR diye düşünüyorum.

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  296

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  ben daha önce indirdim hiç bir sorun olmadı, sadece bağkur ödeme makbuzlarını istediler

 6. #6
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  Geçici vergi beyannamesi üzerinde bağkur indirimleri diye bir bölüm var mı? Bu indirim sadece beyan üzerinde gösterilerek matrahtan indirilir.Yorumlardan bana biraz çelişki geldi.Geçici vergide hangi ad altında indirim yapıyorsunuz,hangi satırda gösteriyorsunuz merak ettim.Beyan üzerinden indirimlerde
  * Bağış ve yardımlar
  * Şahıs ve bireysel emeklilik sigorta primleri
  * Eğitim ve sağlık harcamaları
  * Ar-GE indirimi
  * Diğer indirimler

  satırları var.Hangi gruba dahil ettiğinizi merak ediyorum.Ayrıca paylaşılan iki özelge arasında da zaten çelişki var.Saygılar.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 7. #7
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.050

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı
  ...............................Ayrıca paylaşılan iki özelge arasında da zaten çelişki var.Saygılar.
  Merhaba ;

  Sn twolf ,zaten yazımın başında " Bu konuda farklı görüşleri içeren özelgeler bulunmaktadır." var denilmektedir.

  "Diğer indirimler " bölümü kullanılabilir.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  296

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  bize vergi dairesi Diğer İndirimler'de gösterin dedi, orda gösteriyoruz.

 9. #9
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  ANTALYA DEFTERDARLIĞI
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı: ???????.Tarih: 28.08.2003
  Konu: Bağ-kur prim kesintilerinin G.Gelir vergisinin beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk
  İlgi: 13.08.2003 tarihli dilekçeniz Hk.
  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile ??.. Vergi Dairesinin ????. vergi numarasında gelir vergisi mükellefi bulunduğunuz Bağ-Kur primlerinin geçici vergi beyannamelerinde geçici verginin hesaplanmasında indirim konusu yapılıp,yapılmayacağı ve geçici verginin hesaplanmasında gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı sorulmaktadır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun safi ticari kazancının tespitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ıncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı veya sosyal sigorta primlerinin gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber,110 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile meslek erbabının,ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde, ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinin,gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun teşvik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile beyan edeceğiniz gelirden indirilmesi mümkün olup, geçici vergi beyannamesinde gösterilen gelirden indirilmesine imkan bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  T.C. MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü
  TARİH :27.03.2001
  SAYI :B.07.0.GEL.0.40/4006-579/10028
  KONU :Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp, yapılmayacağı hk.

  ... İLGİ: 26.01.2001 tarihli dilekçeniz.
  Bakanlığımıza verdiğiniz ilgi dilekçenizin incelenmesinden, Bağ-Kur primlerinin geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi isteğiniz anlaşılmıştır.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesinde ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri belirtilmiştir.
  Konuya ilişkin açıklamalar 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
  Söz konusu Tebliğin "Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti" başlıklı 3. bölümünde;
  "Mükellef, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunun'da yer alan hükümlere uymak zorundadır ..."
  denilmiş, "Özellik Gösteren Durumlar Başlıklı" 4. bölümünde ise;
  "Mükellefler geçici vergiye tabi kazançların tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir."
  denilmiştir.
  Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır..
  Buna göre, Bağ-Kur primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup ödenmiş olması şartıyla geçici vergiye ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir.
  Bağ-Kur kanununun ilgili maddesi;

  PRİM ORANLARI VE HESAPLANMASI:

  MADDE 49 ? (2423 sayılı yasayla değişik fıkra) Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının beyan ettiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 20'sidir.

  Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i oranında giriş keseneği, basamak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır.

  (2433 sayılı yasayla değişik fıkra) Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulanmasında gider olarak gösterilebilir
  Konu üzerine daha sonra;

  110 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ


  Resmi Gazete Sayısı
  Resmi Gazete Tarihi 08/03/1973
  Kapsam
  1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununun 49/3 üncü maddesi hükmünün uygulanmasında tereddüd edilmekte olduğu anlaşıldığından, bu konuda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun sâfi ticari kazancın tesbitinde indirilecek giderlere ilişkin 40 ncı maddesinde, teşebbüs sahipleri tarafından kendileri için emekli ve yardım sandıklarına veya sigorta şirketlerine ödenen emekli aidatı ve sosyal sigorta primlerinin, gider yazılmasını öngören bir hüküm yer almamakla beraber; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) Kanununun 49 uncu maddesinin 3 ncü fıkrasında, sigortalılarca ödenen giriş keseneği ve sigorta primlerinin vergi uygulamasında gider olarak yazılabileceği hükme bağlanmıştır.

  Bağ-Kur Kanununun bu hükmü karşısında, anılan kanun uyarınca ödenen giriş keseneği ve primlerin, teşebbüs sahipleri tarafından hesaplara gider olarak yazılması gerekmekte ise de, söz konusu Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerinin doğrudan doğruya kayıtlara gider olarak intikal ettirilmesi halinde, özellikle ortaklıklarda, her bir ortağın ortaklıktaki kâr payının her zaman eşit olmıyacağı; ödenecek giriş keseneği ve primlerin seçilen aylık gelir basamağına göre değişebileceği ve bu nedenlerle de safi ticari kazancın tesbitinde bazı güçlükler ve sakıncalar doğabileceği açıktır.

  Bu durumda ;

  1. Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanununun 89/1 maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydiyle, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısiyle verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi ;

  2. Adî komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukardaki esaslar dairesinde işlem yapılması;

  3. Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci maddesi hükmüne dayanarak hasılâtlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartiyle, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri,

  uygun bulunmuştur.

  Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması rica olunur.
  Daha sonra;
  217 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  ...
  16. Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar.
  ...
  34. Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir.
  ...
  Ancak şu an 1479 sayılı yasanın geçici 10. maddesi haricinde yasa 5510 sayılı yasa ile yürürlükten kalkmış durumdadır. 5510 un ilgili maddesi;


  Primlerin ödenmesi
  MADDE 88- (Değişik: 17/4/2008-5754/52 md.)
  ...
  Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.
  ...
  _________________________________________________
  Sonuç olarak yukarıdaki özelgeler, 1479 sayılı yasanın yürürlükteyken verilmiştir, yeni verilecek özelgeler 5510 sayılı yasa dikkate alınarak verilecektir ki 217 sayılı tebliğin alıntı yaptığım kısmı kanaatimce ödenmiş olması koşulu ile geçici vergi dönemlerinde primlerin indirim konusu yapılmasına izin veriyor ayrıca gelirler genel müdürlüğünün görüşüde bu yönde.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  31

  Ynt: Bağkur Primlerinin Geçici Vergide Düşülüp Düşülmeyeceği

  Emekli vergi mükelleflerinden kesilen SGDP lerini de Bağ-kur primi gibi düşebiliyor muyuz?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçici Vergi Dönemlerinde Bağkur Primlerinin Mahsup Edilmesi
  Konu Sahibi cevat kerem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 29.Aralık.2009, 15:12
 2. Bağkur primlerinin geçici vergiden indirilmesi
  Konu Sahibi stajyer2007 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 18
  Son Mesaj : 10.Aralık.2009, 17:29
 3. Bağkur primlerinin geri alınması
  Konu Sahibi joar Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 11:55
 4. Geçici Vergide Bağkur İndirimi
  Konu Sahibi conanbond Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 04.Kasım.2006, 09:57
 5. Bağkur Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı Hk.
  Konu Sahibi lafete Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2006, 12:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36