miras olarak kalmış bir arsanın kat karşılığı bir koperatife verilmesi ve ardından satışı durumunda gelir vergisi nasıl hesaplanır. tapu üzerinde herhangi bir bedel belirtilmemekte K.M.Ç. ibaresi geçmektedir. gelir vergisi muafiyet süresi 2007 yılında önceki satınalımlarda 4 yıl, bu süre limitinin başlangıç tarihi tapu tahakkuk tarihimidir.. internette bir yazıda koperatif kura çekimi şeklinde okudum. yardımınızı rica ederim...