İşletmenin envanterine kayıtlı araçların çalınması durumunda Vergi İdaresi; ticari işletmelerin aktiflerine kayıtlı araçların çalınması nedeniyle bu iktisadi kıymetlerin zarar kaydı olabilmesinin hiçbir şekilde mümkün bulunmadığını görüşünde ısrarlıdır.

Yine Vergi İdaresi ticari işletmelerin aktiflerine kayıtlı araçların çalınmasını zayi kapsamında değerlendirerek çalınan araçlar nedeniyle daha önceden indirim konusu yapılan katma değer vergisi var ise bunun düzeltilerek hesaplanan KDV'ye ilave edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.