kamu işçi maaş

Konu: Kampanya Hediyeleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  3

  Kampanya Hediyeleri

  FORUMDAKİ HERKESİN RAMAZANLARI HAYIRLI OLSUN DİYORUM.ŞİRKETLERİMİZDEN BİR TANESİ M.P.İDAERİSNDE İZİN ALARAK
  ARABA,BEYAZ EŞYALAR ÇEKİLİŞLE HEDİYE EDİYOR,GSM ÜZERİNDEN
  MSJ.YOLUYLA HERKES KATILIYOR.İLĞİLİ HEDİYELERİN BÜTÜN KDV VE Ö.T.V FİRMAMIZ ÖDEDİGİNDEN FT.BİZE GELİYOR.BİZ FT.PZARLAMA GİD.OLARAK İŞLEME ALIYORZ.760 HES.AMA BEDELSİZ FT.KESİYORUZ.ACABA ALIŞ KDV İLE İLĞİLİ İLAVE KDV GİBİ GÖRCEM,
  YOKSA DEVİR KDV KALCAK MI MESLEKTAŞLARIMDAN BU KONUDA BİLĞİ İSTİYORUM.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.DERGİLERDE KONU CEVABLARI BİRBİRİNDEN FARKLI KARARSIZ KALDIM.

  Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.

  mmm kemal kodas

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  Kampanya Hediyeleri

  Sayın Kodas,


  Gerçi Admin uyarmış ama "Forum Kuralları" gereğince lütfen yazışmalarda yazının tamamında büyük harf kullanmayalım. Gerçekten okunması çok zor oluyor.

  Şimdi sorduğunuz soruyu çeşitli yönleriyle inceleyelim:

  GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN

  Çekiliş ile verdiğiniz ürünler, G.V.K.'nun 40/1. maddesine "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler" istinaden pazarlama ve satış gideri olarak değerlendirmek gerekir.

  K.D.V. AÇISINDAN

  KDV açısından 50 seri nolu KDV Genel Tebliğinde "Eşantiyon, Promosyon ve Numune Mallar" ile açıklamalar yapılmış olmasına rağmen, kampanyalar düzenlenerek dağıtılan mallar ile ilgili açıklamalar mevcut değildir.

  Bu nedenle; sizinde belirttiğiniz gibi bu konuda farklı görüşler mevcuttur. Kampanya düzenleyerek dağıttığınız malların bedeli yüksek olduğundan Maliye'den bir mukteza almanızı öneririm.

  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ AÇISINDAN

  Söz konusu malların bedelsiz teslimi veraset ve intikal vergisine tabi olacaktır.


  V.İ.V. Madde 16-NİSPET
  ..........................................
  4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değiştirilen ve 1.2.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerle gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran (4783 sayılı Kanunun 11/c maddesiyle değiştirilen ve 1.2.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) % 10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.
  1.748 YTL (2005 yılı için) istisna tutarını düştükten sonra 28 seri nolu Veraset İntikal Vergisi Genel Tebliğinin 3. bendinde yapılan açıklamalara istinaden bulacağın matrah üzerinden kampanyayı düzenlediğin ayı takip eden ayın 20. akşamına kadar bağlı bulunduğun vergi dairesine beyan etmen gerekmektedir.

  Saygılar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  3

  Kampanya Hediyeleri

  sn ergül ilğinize teşekkür ederim.veraseti ödiyeceğiz sağolun.Ben mukteza yoluna gideyim.rakamlar yüksek
  mmm kemal kodas

 4. #4
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  Kampanya Hediyeleri

  Merhaba Arkadaşlar,


  Konu ile ilgili görüşlerim şu şekildedir:


  GİDER OLUP/OLMADIĞI AÇISINDAN:

  İlgili Kanun Maddeleri:

  GVK Madde 37 “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.”,

  GVK Madde 40 “ Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
  1.Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler”,

  KVK Madde 13 “(199 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen şekli) Kurumlar Vergisi, birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.”,
  (2362 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen fıkra) Safi kurum kazancının tesbitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.” ,

  VUK Madde 229 “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”.

  YORUM:

  GVK’nda; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim olarak kabul edileceği,
  VUK’nda vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerinin gerçek mahiyetinin esas alınacağı, “İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa” ait olacağı,
  Öte yandan KVK’nda; safi kurum kazancının tespitinde GVK’ndaki ticari kazanç ile ilgili hükümlerin de dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

  Bu bağlamda, ticari kazancın en önemli unsurlarının 'devamlılık ve kazanç elde etmek' olduğunu söyleyebiliriz.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesinde her türlü ticari ve sınai ... faaliyetlerinden doğan kazançlar ticari kazanç olarak nitelendirildikten sonra maddede bentler halinde sayılan faaliyetlerden elde edilen kazancın ticari kazanç kabul edileceği belirtilmiştir.

  Çekiliş sonucunda, çeşitli hediyeler verilmesi işlemi de, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacıyla yapılan ve ticari örf ve adetlere göre normal kabul edilen bir uygulamadır. Amaç, firmanın satışlarının/talebinin arttırılması, müşteri portföyünün genişletilmesi, mevcut müşterilerin başka firmalara kaptırılmaması ve firmanın tanıtım ve reklamına katkıda bulunulmasıdır. Yani, bu tip organizasyonlarda amaç, GVK’nda da belirtildiği gibi ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yöneliktir.

  Dolayısıyla, bu tip çekilişlerde hediye dağıtılması olayı, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir faaliyet/organizasyon olduğundan, Vergi Kanunları açısından gider olarak kaydedilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.  VİVK AÇISINDAN:

  Sayın Şükrü ERGÜL gayet güzel açıklamış, yoruma gerek yok.

  KDV MEVZUATI AÇISINDAN:

  İlgili Kanun Maddeleri:

  KDVK Madde 1/1 “Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: …
  1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler”,

  KDVK Madde 2/1 “Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.”,

  KDVK Madde 3 “Aşağıdaki haller teslim sayılır:
  a) Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi".

  YORUM:


  KDVK’nun 1/1. maddesinde, “ticari ... faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler”in KDV’ne tabi olduğu, 2/1. maddesinde, teslim “bir mal üzerindeki tasarruf hakkının … alıcıya … devredilmesi” şeklinde tanımlanmış olup, 3/a maddesinde vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye teberru gibi namlarla verilmesinin de teslim olduğu belirtilmiştir.

  Esas özelliği itibariyle dolaylı bir vergi türü olan KDV'si; üretilen her bir katma değer bedeli üzerinden hesaplanmakta olup, vergi yükü, nihai tüketici konumundaki yani ilave bir katma değer üretmeyen kimsede kalmaktadır.

  KDVK’nun ilgili madde hükümlerine baktığımızda, bir teslimin KDV’ne tabi olabilmesi için ticari faaliyet çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğim gibi ticari faaliyetin en önemli özellikleri kazanç sağlama ve devamlılıktır. Ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslimlerde KDV’nin asıl yüklenicisi nihai tüketicilerdir. Bu tip organizasyonlarda dağıtıma konu olan hediyelerin KDV yükü nihai tüketici konumunda olan ve bu organizasyonu düzenleyen firma üzerinde kalmaktadır. Aksi olsa idi, hediyeleri kazanan kişilere fatura düzenleyip, bu kişilerden KDV’si tahsil edilmesi gerekmektedir. Burada verginin nihai yükü, yüklenicisi bu organizasyonu düzenleyen firmadır.

  Dolayısıyla, Ticari hayatta bir örf ve adet halini alan, ‘Çekiliş düzenleyerek, hediye verme işlemi’nde, hediyeler üzerinden belirli bir kazanç elde etme amacı olmadığından, bu vb. hediyelik eşyaların/malların tesliminin KDV’sinin konusuna girmediğini ve bu malların alımında yüklenilen KDV’sinin, KDVK’nun ilgili hükümlerine göre indirilmesi gerektiğini, bu malların tesliminin KDV'sinin konusuna girmediğini ve VUK’nun faturanın tanımıyla ilgili maddesi gereği, bu tip işlemlere fatura kesilmesinin zorunlu olmadığını, Milli Piyango idaresinden alınan izin belgelerinin, hediyelerin teslim edildiği kişilere ait bilgilerine ve bu işlemle ilgili diğer tüm belgelerin ileride ispat niteliği amacıyla iyi muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  3

  Kampanya Hediyeleri

  Sayın Gümüş teşekkür ederim.aslında istedigim cevabları yazdınız ama gider açısından problem yok ama Kdv açısından gerçekten farklı herkesin kendine göre yorum farklı ft.Kdv li kesmem gerektiği,kdv i maliyete atmam gerektiği gibi yorumlar var.Ben daha öncekiler bu kadar yüksek rakamlar degildi.Garanti olsun diye KDV li ft.kesiyordum.KDVtahsil etmesem de,muktezalara bakıp aynı duruma yakınlar var mı ordan haraket etme yoluna gidecem.Çok teşekkür ederim.Zaten benim yorumunda sizin gibi.
  mmm kemal kodas

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kampanya İle Alınan Cihazların Muhasebe Kayıtları Hk.
  Konu Sahibi skarsel Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 22.Ekim.2014, 17:28
 2. Kampanya- 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Kaldırılsın
  Konu Sahibi ibalcim Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2013, 12:17
 3. Kampanya
  Konu Sahibi Ant Z Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Haziran.2012, 09:55
 4. Akaryakıt istasyonlarına verilen kampanya ürünleri
  Konu Sahibi caneraslan Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Mart.2012, 00:38
 5. Kampanya Hediyeleri İçin Fatura
  Konu Sahibi reward Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Şubat.2007, 17:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36