İki ortaklı bir ltd.şti.nin iki ortağı da bütün hisselerini başka iki ortağa 2000 yılında devretmişlerdir. Devir tarihinden önce adı geçen şirketin vergi dairesine olan borçları ile ilgili olarak yeni ortakların sorumluluğu hakkında tereddüte düştüm.
Hisse devir senetlerinde hisse devri tarihine kadar olan tüm vergi ceza ve harçların devir edene ait bir ibare bulunması halinde yeni ortakların bu borçları devredene rücu etme hakları olabilir mi? Eğer olur ise prosüdür ne şekilde işlemelidir?
Böyle bir ibarenin bulunmaması halinde bu borcu devredene rücu edebilir mi?
Şimdiden herkese teşekkürler, hayırlı ramazanlar...