kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Olağanüstü Yedekler

 1. #1
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.413

  Olağanüstü Yedekler

  Bir konuda forumdaşların fikrine ihtiyacım var.Bir aş de önceden ayrılmış alağanüstü yedekler, daha sonra oluşan zararlara mahsup edilebilirmi?. Edilirse vergi doğar mı? Edilemez ise o zaman yedek ayırmanın anlamı nedir?

  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.903

  Ynt: Olağanüstü yedekler

  Selamlar sayın nguroy
  Sorduğunuz soruya ilişkin kısa bir araştırma yaptım.Açıkçası yedeklerin zararlara nasıl mahsup edildiğini bulamadım.Ne kadar işinize yarar bilemiyorum ama bulduğum şu:
  Maslakta bulunan Taç Yatırım ortaklığı A.Ş. nin menkul kıymetler borsasına yazdığı bir "özel durum açıklama" yzısını buldum.Bu yazının ekinde kar dağıtım tablosu koyulmuş ve altına not olarak "2008 yılı zararının geçmiş yılkarlarından ve olağanüstü yedeklerden mahsup edilmiştir" şeklinde bir not var.
  Bu durumda mahsup edilebileceğini anlıyorum ama işlemin nasıl yapıldığını bilemiyorum.Pdf formatındaki yazıyı aşağıda yükledim.İşinize yaraması umuduyla bakmanızda fayda var diye düşünüyorum.Saygılarımla

  http://s1.dosya.tc/22493.pdf.html

  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Olağanüstü yedekler

  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı
  Bir konuda forumdaşların fikrine ihtiyacım var.Bir aş de önceden ayrılmış alağanüstü yedekler, daha sonra oluşan zararlara mahsup edilebilirmi?. Edilirse vergi doğar mı? Edilemez ise o zaman yedek ayırmanın anlamı nedir?
  Sayın nguroy

  Soru çok güzel......

  Bunun için G.V 77 G.V 106 K.V 5422 ile T.T.K 457/474 ilgili kanunlara bakmak lazım burda yedek akçelerle ilgili hükümler bulunmaktadır.Benim anladığım bu mahsubu yani zararın yedek akçelerden mahsup edilemeyeceği.Yinede bu konuyu araştırıyorum.Formda görüşelim
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 4. #4
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.799

  Ynt: Olağanüstü yedekler

  Kurumlar Vergisi'nde geçmiş yıl zararları
  10.04.2008 / Bumin Doğrusöz
  Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9. maddesi ile kurumlara, geçmişte oluşan zararlarını
  izleyen yıllarda oluşacak kazançlarından düşme olanağı sağlanmıştır. Önceki Kurumlar
  Vergisi Kanunu'nda kurumların "geçmiş yılların bilançolarına göre meydana gelen zararlar"ın
  düşülmesi kabul edilmişken yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nda "geçmiş yılların
  beyannamelerinde yer alan zararlar"ın düşülebileceği hükme bağlanmıştır. Bizce bu
  değişikliğin sebebi, kurumların zararlarının genellikle mali zararlardan oluşmasına karşılık,
  ticari bilançolarının dışında ayrıca bir mali bilanço düzenlememeleri ve bu hususun da zarar
  mahsubu konusunda zaman zaman duraksamalara yol açmasıdır.
  9. maddede zarar mahsubu, kurumların kendi zararlarının mahsubu, devir veya bölünme
  halinde zarar mahsubu ve yurtdışı faaliyetlerden doğan zararların mahsubu olmak üzere üç
  ayrımda incelenmiştir. Biz bu yazımızda kurumların kendi zararlarının mahsubu konusunu ele
  alacağız.
  Maddeye göre Kurumlar Vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin zararlar ayrı ayrı
  gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer
  alan zararlar, kurum kazancında indirilebilir. Kurumların bir hesap dönemi içerisinde oluşan
  zararının, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde,
  mahsup imkânı artık ortadan kalkmaktadır.
  Geçmişte birden fazla yılın zararlı olması halinde, zarar mahsubuna en eski yıldan başlanır.
  Aksi halde 5 yıllık sürenin kullanımı mümkün olmayabilir. Buradaki beş yıllık sürenin
  hesabında, zararın oluştuğu yıl nazara alınmayarak izleyen beş yıl hesaplamaya dahil edilir.
  Örneğin 2003 yılında oluşan zarar, izleyen beş yıl, yani 2004-2008 yıllarında indirilebilir.
  Zarar mahsubu, istenilen dönem değerlendirilebilecek bir hak değildir. Yani mükellefler, kâr
  dağıtım politikaları veya başka sebeplerle belli bir dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup
  etmedikleri takdirde, bu haklarından vazgeçmiş kabul edilirler ve izleyen dönemde artık bu
  haklarını kullanamazlar.
  Geçmiş yıl zararı olan ve Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesine istinaden aynı
  zamanda yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, önce geçmiş yıl zararlarını mahsup
  etmeleri, daha sonra kalan tutardan yatırım indirimini düşmeleri gerekmektedir.
  Geçmiş yıl zararları yıllık beyannamede düşülebileceği gibi, aynı zamanda geçici vergi
  beyannamelerinde de mahsup konusu yapılabilir. Nitekim 217 sayılı Gelir Vergisi Genel
  Tebliği'nin 4.3 maddesinde, Kurumlar Vergisi beyannamesinde indirimi mümkün olan geçmiş
  yıl zararlarının geçici vergi matrahlarının tespitinde de dikkate alınacağı açıklanmıştır.
  Geçmiş yıl zararları, kanunun 10/1 c maddesinde belirtilen bağış ve yardımların
  indirilebilecek üst sınırının tespiti açısından da önem taşımaktadır. Zira üst sınırın hesabına
  esas kurum kazancı, giderlerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonraki (iştirak
  kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki) tutardır.
  Geçmiş yıl zararının tespiti açısından önem taşıyan bir konu da yıllara yaygın inşaat ve
  onarım işleridir. Bu gibi işlerde kâr veya zarar Gelir Vergisi Kanunu'nun 42-44. maddeleri
  hükümlerine göre işin bittiği yıl itibariyle saptanmakta ve işin bittiği yıl vergilendirilmektedir.
  Dolayısıyla işin zararla sonuçlandığı hallerde, işin süresinin beş yıldan uzun olup olmadığına
  bakılmaksızın, zararın tamamı işin bittiği yıl kazancından indirilmek durumundadır. Kazancın
  yetersizliği nedeniyle bu zararın indirilememesi halinde ise izleyen beş yıl içerisinde indirim
  konusu yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de indirim konusu yapılamayan zararlar,
  artık indirilemez.
  Zarar mahsubunun kullanılması, defterlerin (ve belgelerin) saklama ve ibraz sürelerini
  uzatabilir. Vergi Usul Kanunumuzda saklama ve ibraz ödevi, her ne kadar 5 yıllık tarh
  zamanaşımı süresi ile sınırlandırılmışsa da zarar mahsubu bu süreyi uzatan hallerden biridir.
  Zira saklama ve ibraz ödevi, vergilendirmeyle ilgili işlemlerin vergi ile ilgisinin kurulduğu
  son tarihi izleyen yılbaşından itibaren başlamaktadır.Uygulamada bazen şirketlerin
  bilançolarında geçmiş yıl zararları, onların sermayelerini yitirmelerine, Türk Ticaret
  Kanunu'nun 324. maddesi uyarınca bazı tedbirler almalarına yol açmaktadır. Şirketlerce
  alınan tedbirler genellikle, şirket zararının ortaklarca "zarar karşılığı hesabı" yaratılarak
  kapatılması veya sermayenin yitirilen sermaye kadar azaltılması şeklinde olmaktadır. Şirketin
  yetkili organlarının kararı ile açılan ve ortaklarca şirkete zararı kapatmak üzere nakden
  konulan tutarı ifade eden bu hesabın veya sermayenin azaltılması sonucu, bilançolarda geçmiş
  yıl zararları kapatılmaktadır. Ancak bu işlemler şirketin ticari bilanço ve yaşamı ile ilgili bir
  husus olup, şirketin vergi kanunları karşısındaki durumunu etkilemez. Bu gibi hallerde de
  geçmiş yıl zararları, yıllık beyannamelerde gösterilmeye devam olunarak indirilebilir. Aynı
  durum ve sonuç, geçmiş yıl zararların, ticari bilançoda yer alan yedek akçelerle kapatılması
  halinde de söz konusudur. Bir başka deyişle geçmiş yıl zararlarının yedek akçelerle
  kapatılması, bu zararların mahsup hakkını ortadan kaldırmaz.
  Kaynak: http://www.referansgazetesi.com/habe...&HBR_KOD=94375

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492
  Önceki yılda zarar çıkmasına rağmen kanunen kabul edilmeyen gider dolayısıyla vergi çıkmışsa bu zararı artık indiremiyoruz. Benim sormak istediğim
  bilançoda bu zarar gözüküyor fakat indiremiyoruz.Peki bu durumda yasal yedek ayırmaya devam edecek miyim. Değilse nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492
  Bu konuda yardım bekliyorum hala. Böyle bir durumla karşılaşan yok mu?

 7. #7
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.174
  Çıkacak ilk karda önce bu geçmiş yıllarda oluşan zararı düşeceksiniz. Kalan var ise onuda dağıtabilirsiniz. İkinci bir yol genel kurulda karar alıp ort. zararı karşılaması olabilir.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 8. #8
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355
  Sn.dolapi anlamadim.onceki yil zararini neden indirmiyorsunuz...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  943
  Alıntı aşkınbulduk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn.dolapi anlamadim.onceki yil zararini neden indirmiyorsunuz...
  ticari zarar ama malî kar var diyor anladığım kadarıyla

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  492
  Evet zaten belirtmiştim kanunen kabul edilmeyen giderden dolayı kar çıktığını. Bu yüzden bu zararı indiremiyoruz.
  sayın merkür2
  Çıkacak ilk karda bu geçmiş yıl zararını nasıl düşeceğim. Yevmiye maddeleriyle de anlatırsanız daha iyi olur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yasal Yedekler Hk.
  Konu Sahibi espadon Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Temmuz.2009, 15:03
 2. Yasal Yedekler
  Konu Sahibi meduzam Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2009, 17:14
 3. Yasal Yedekler
  Konu Sahibi meduzam Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 19
  Son Mesaj : 06.Nisan.2009, 17:53
 4. Olağanüstü Yedekler
  Konu Sahibi oky Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Mayıs.2008, 12:23
 5. Olağanüstü Yedekler
  Konu Sahibi oky Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2008, 11:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36