kamu işçi maaş

Konu: Vade Farkı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Vade Farkı

  Merhaba
  Merak ettiğim konu vade farkı veya fiyat farkı uygulamaları.Kararlaştırılan ödeme gününde ödemenin yapılamaması nedeniyle kesilen vade farkı ya da fiyat farkı faturalarındaki kdv oranı asıl kesilen faturada belirtilen kdv oranı düzeyinde mi kesilmektedir ?Mesela asıl faturada kdv %1 oranında ise vade farkı faturasın daki kdv oranıda aynı şekilde %1 olarak mı uygulanmaktadır?Yeni kesilen vade farkı faturasının da belli bir zamanı olmakta bu zamandan önce yapılmış olan bir ödeme sonucu hesaplanan vade farkı inidirimine gidilebilmektedir ve vade farkı iade faturası kesilebilmektedir.Bu durumda muhasebe kayıtlarında 640'lı hesaplar altında gösterilen vade farkı kalemi ters çalıştırılabilmektemidir ?Yoksa başka hesaba mı atılması gerekir?
  Kayıtlardaki işleyişi tam olarak benim dediğim gibimidir?
  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  Vade Farkı

  sayın..........  ilgili malın teslimi veya hizmetin ifası sırasında satış bedeline vade farkı hesaplanarak vade farkının matraha eklenmesi malın satış bedelini oluşturduğundan (matraha dahil olan unsurlar kdvk 24/c) yani matraha dahil olduğundan ilgili mal veya hizmetin kdv oran vade farkı içinde gecerlidir.

  2.durumda
  mal teslimi ve hizmet ifa edilmiş satış gercekleşmiş fakat daha sonra ödemenin geçikmesinden dolayı vade farkı faturası kesilmesi durumunda
  iki farklı görüş idare tarafında benimsenmiştir..
  1 görüş:
  Maliye geç ödemenin ayrı bir finasman hizmeti olduğu için ilk faturudaki kdvden bağımsız olarak genel oran üzerinden kdv hesaplanması görüşünü benimsemiştir.
  2.görüş yaygın olan görüş budur.
  ilk faturaya atıf yapılarak ilk işlemin yapıldığı malın tabi olduğu kdv oranıyla aynı kdv oranı üzerinden kdv hesaplanması yapılması gerektiği görüşü kdv kanun 24.mad.1.görüşe göre daha uygundur zira vade farkı matrah dahil unsurlar arasında sayılmıştır.dolaysıyla bu işlem ayrı bir finans hizmeti değildir.

  bu görüşe göre KDV’den istisna edilen mal teslimi ve hizmet ifalarına ait bedellerin süresinde ödenmemesi dolayısıyla uygulanan vade farkları da KDV’den istisna olması gerekecektir.zira ilk faturada kdv işlemi yapılmamıştır

  30.04.1993 tarih ve B.07.0.GEL.0.79/24-14827797 sayılı muktezada yine özetle, “……….Buna göre adı geçen kurumun, vadeli olarak yapmış olduğu mal teslimlerinden sonra taksitlerin zamanında ödenmemesi nedeniyle alınan vade farklarına, teslime konu olan mala ait vergi oranı uygulanacaktır. Ancak, bu konuda düzenlenecek faturaya ilk teslimde düzenlenen faturaya atıf yapılacaktır.”

  Yine, 18.08.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.52/5228-59/35319 sayılı muktezada ise özetle, “ …..Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde sayılan teslim ve hizmetlere ilişkin vade farklarında, teslimin veya hizmetin tabi olduğu oranda katma değer vergisi uygulanacaktır.Buna göre ……….fenni karma yem % 8 oranında katma değer vergisine tabi olduğundan, teslim edilen fenni karma yem bedelinin vadesinde ödenmemesi sonucu uygulanan vade farkları da % 8 oranında vergilenecektir.” görüşünü açıklamış bulunmaktadır.

  celal elibüyük
  smmm-ist

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Vade Farkını hangi hesapta izleyeceğiz

  Sayın Celal Bey açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ederim.Benim sormak istediğim vade farkı faturalarını 602 Diğer Gelirlerde göstermenin bir
  sakıncası olur mu.Ayrıca KDV Bey de bu tutarı teslim ve hizmetlerde mi göstereceğiz ve "KDV si de satışlardan dolayı hes.kdv mi olacaktır.
  Vergi matrahının hesabında Vade Farkları,Fiyat Farkı faturaları direkt kar
  mı kabul edilir(Mal satışı olmadığından dolayı)?
  Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Vade Farkı

  Sayın Hüseyin Bey,

  Müşterilerden alınan vade farkı ve kur farkları 600 hesap altında takip edilir.(detay hs açarak)
  602 Hs tekdüzen hesap planında açıklamasını incelersek buna uymadığı görülür
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Vade Farkı

  Sayın Sinangil
  ilk sorumda da belirttiğim gibi keilmiş olan vade farkı faturasının erken ödenmesinden dolayı veya başka birşeyden dolayı vade farkı iadesi yapılması durumunda 640 lı hesap altına açılmış olan vade farkı gelirleri kalemi ters çalıştırılarak iade kaydım yapılabilir mi?
  Saygılarımla

  Ozan Arslan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Vade Farkı

  Sayın Arkadaşım,

  640 Hesap İştiraklerden temettü gelirleri hs dır
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Vade Farkı

  Sayın arkadaşım,

  Müşterinin kestiği vade farkının iadesini, 610 hs altında açacağın detay hesapla yapabilirsin.
  (Anladığım sen müşteriye vade farkı ft kestin ve müşteri itiraz ederek sana bunu iade etti ve sende kabul ettin)
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  36

  Vade Farkı

  Pardon hesap 642 Faiz Gelirleri hesabı altında olcaktı 642 yı demek istemiştim yanlış yazmışım başından beri.Ewet olay tam dediğiniz gibi gerçekleşti Sayın Sinangil

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Vade Farkı

  Sayın oarslan'ın sorusuna cevaptır:

  Vade farkı faturasına alacağın aslına uygulanan KDV oranının uygulanması gerekir. Bu konuda yayımlanmış Maliye Bakanlığı özelgesi aşağıdadır.
  .................................................. .................................................. ....

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  TARİH : 08.10.97
  SAYI : B.07.0.GEL.0.54/5411-1959-42761

  KONU : Mal teslimi ve hizmet ifalarında geç ödeme ve geç yükleme tazminatlarının K.D.V. karşısındaki
  durumu hk.

  KARABÜK VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

  İLGİ: 17.7.1997 tarih ve 170-1713 sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ..... Vergi Dairesi mükellefi ..... A.Ş.'ne verilen 14.7.1997 tarih ve 170/1691 sayılı özelgeniz incelendi.
  Sözü edilen özelgede, mükellefin ihraç etmek üzere ..... A.Ş.'den satın alarak ihracını yaptığı demir çelik mamullerinin bedelinin geç ödenmesi ve geç yüklemeden dolayı satıcı firmaya ödeyeceği geç ödeme ve geç yükleme tazminatının katma değer vergisine tabi olmayacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.
  Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesi çerçevesinde yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Herhangi bir teslim veya hizmetle ilgisi olmayan tazminat, ceza ve ödemeler ise verginin konusuna girmemektedir.
  Aynı Kanunun 24/c maddesinde, teslim edilen mallarla ilgili vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin, katma değer vergisi matrahına dahil edilerek vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.
  Bu hükümlere göre, geç ödeme ile ilgili tazminat ile satılan malların geç yüklemesi nedeniyle uygulanan geç yükleme tazminatının, satılan malların tabi olduğu oranda katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
  Öte yandan, bu satışların Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılması halinde, sözü edilen tazminatlara ilişkin hesaplanan katma değer vergisi için de aynı uygulama yapılabilecektir. Bu durumda, ihracattan sonra uygulanan tazminatlar için, 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümündeki ihracat bedellerine bağlı vergi iadesi, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme primlerinde ön ihracat istisnası uygulamasına göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini ve özelgenin buna göre yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

  Bakan a.
  Daire Başkanı

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Teslim ve hizmet KDVK md.2-3

  Sorumu tekrar ediyorum.KDVK da teslim ve hizmetler belirtilmiş.Malın satışından sonra düzenlediğimiz vade farkı veya fiyat farkı faturaları
  neye istinaden 600 Y.İ.Satışlar Hs.aldınta gösterilmektedir.Bu konuda
  Maliye Bak.nın yayınlamış olduğu özelge,vs.açıklama varsa lütfen
  belirtir misiniz.Ve tekdüzene uygun bir kayıt mıdır?
  Herkese iyi çalışmalar.
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vade Farkı Kur Farkı Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi rotten1982 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 19.Eylül.2013, 18:03
 2. Vade farkı
  Konu Sahibi CAN AZİZOĞLU Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Ekim.2010, 08:39
 3. Vade Farkı Ve Fiyat Farkı Faturaları
  Konu Sahibi kardelen_ts Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2007, 17:20
 4. Fiyat Farkı,Vade Farkı ve Kur Farkı Faturaları Muh.Kaydı....
  Konu Sahibi murat* Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2006, 21:56
 5. Vade Farkı
  Konu Sahibi cozum_muhasebe Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Mart.2006, 13:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36