Galir Vergisi Kanunun 9 Mad.nin 7 nci fıkrasındaki "T........ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar Kanunun amir hükmüdür.. burda önemli olan ......bağlılık..... kavramı üzerinde durmak.
eğer dedğiniz gibi eğer bahs ettiğiniz hizmeti yılda bir iki sefer yapmış ise burda arızı bir kazanç söz konusu olur. Ancak bildiğiniz gibi her noter ile beraber çalışan yeminli tercümanlar vardır ve bunlar bu işi sürekli yapıyorlar. benim kastım bu işi bu şekilde profesyonel yani gelir getirici bir faaliuyet kapsamında yürüten tercümanlardır.