Çalışmakta olan personel için özel sağlık sigortası yaptırılması halinde şirket tarafından Kurumlar Vergisi açısından gider yazılabilir mi?
Teşekkür Ederim.