kamu işçi maaş

Konu: Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  48

  Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı

  Yıllara sari inşaat işi ile uğraşırken aynı zamanda normal ticari faaliyeti olan bir şirketin 770 ve 780 giderlerini ;

  Gelirlerinin yüzdelik payına göre dağıtırken ,

  1- 679 hesaptaki gelirleri dağıtım oranının belirlenmesinde dahil edilecek mi? (Demirbaş satış , faiz gelirleri gibi)

  2- Gider dağıtımını gisteren bir tablonun şablonu nasıl olmalı?

  3- Dağıtım katsayısının bulunmasında gelir dışında bir yöntem varmıdır?

  4- Bunu düzenleyen ve açıklayan kanun maddeleri hangileridir.

  Teşekkürler


 2. #2
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı

  Merhaba,

  Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ile ilgili genel vergi mevzuatı aşağıdaki gibidir:

  Gelir Vergisi Kanunu;

  “BİRDEN FAZLA TAKVİM YILINA SİRAYET EDEN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİ

  Madde 42- (2361 sayılı Kanunun 30. maddesiyle değişen şekli) Birden fazla takvim yılına sirayet eden (5035 sayılı Kanunun 48/4-a maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde(*) kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

  Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın (5228 sayılı Kanunun 59/3-c maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar(**) vermeye mecburdurlar.”,

  “MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI
  Madde 43- Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır:

  1. (5024 sayılı Kanunun 7. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde düzeltilmiş tutarlarının) enflasyon düzeltmesine tâbi tutulmuş tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;(*)

  2. (5024 sayılı Kanunun 7. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının (enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde bunların düzeltilmiş tutarlarının) birbirine olan nispeti dahilinde;(*)

  3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre.”,

  “İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE İŞİN BİTİMİ
  Madde 44- (2361 sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişen şekli) İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde (5035 sayılı Kanunun 48/4-b maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004’ten geçerli olmak üzere 2.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih(*); diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir.
  Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır.”


  Yukarıdaki madde hükümlerine göre;


  1-Dağıtım yapılırken, belirtmiş olduğunuz hesaplar ve diğer gelir tablosu hesaplarının da, yıllara sari inşaat ve onarma işleri kapsamı dışındaki işlerle ilgili gelirlerin bir unsuru olduğundan, dikkate alabilirsiniz.

  2-Gider dağıtımını gösterir bir tablonun bir kabul görmüş herhangi bir şablonu yoktur. Bunu ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Örnek olarak:
  Bir işletme A Yıllara sari inş. ve onarım işi için 300.000.-YTL, B Yıllara sari inş. Ve onarma işi için 500.000.-YTL harcama, C yıllara sari inşaat ve onarma işi için 600.000.-YTL harcama (Bu işlerle ilgili olarak yapılmış olan, ödenmiş veya borçlanılan harcamalar) yapmış olup, bu işler dışındaki Klima Ticareti ile ilgili olarak 500.000.-YTL satış, demirbaş satışı, faiz geliri olarakta 100.000.-YTL satış olmak üzere toplam 600.000.-YTL satış gerçekleştirmiştir. Dağıtılması gereken ortak giderler ise 300.000.-YTL olarak gerçekleşmiştir.

  Örnek: GVK’nun, 43/2 ve 3 hükmüne girmektedir. Firma yalnızca yıllara sari inşaat ve onarma işi ile iştigal etmiş olsaydı, bu sefer 43/1 ve 3 hükümlerine göre hareket edecekti.

  Gider Dağıtım Tablosu şu şekilde olacaktır;

  İşin Adı Harcma/satş tut Gid.Dğ Oran Ortak Gid. Aldığı Pay (300.000.-YTL)


  A 300.000.-YTL % 15 45.000.-YTL
  B 500.000.-YTL % 25 75.000.-YTL
  C 600.000.-YTL % 30 90.000.-YTL
  Diğer 600.000.-YTL % 30 90.000.-YTL
  Toplam 2.000.000.-YTL % 100 300.000.-YTL

  Örnek oranlama: A/Toplam, B/Toplam dağıtım oranlarını verecektir.
  Ortak Gid. Aldığı pay: oran x dağıtılması gereken ortak giderler

  3-Dağıtım katsayınının bulunmasında, GVK’nun 43. maddesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

  4-Yevmiye Kaydı:

  ---------------------------/--------------------------------------------------
  (B) 771.X.X. G.Y.G.YANST 300.000.-YTL
  (A) 770……GYG 300.000.-YTL
  ----------------------------/------------------------------------------------
  (B)740.X.X.X.X A İşi Ortak Gid. Aldığı Pay Hs. 45.000
  (B)740.X.X.X.X B işi Ortak Gid. Aldığı Pay Hs. 75.000
  (B)740.X.X.X.X C işi Ortak Gid. Aldığı Pay Hs. 90.000
  (B)632.GYG Ortak Gid. Aldığı Pay Hs. 90.000
  (A)771.GYG YANST 300.000
  ----------------------------/-------------------------------------------------

  NOTLAR:

  1-“Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre” hükmü gereği, genel yönetim giderleri içerisinde yer alan amortisman giderleri öncelikle, müşterek genel giderler arasından çıkarılarak, ilgili madde hükmüne göre, yukarıdaki örnek şablon kabul edilerek dağıtılmalıdır.

  2-Giderlerin dağıtılmasında temel ölçüt “Müşterek Giderler”dir. Müşterek giderleri de kısaca, hangi işle ilgili olduğu kesinlikle belirli olmayan veya herhangi bir işle ilişkilendirilemeyen ve genel olarak işletmenin bütün faaliyet konuları ile ilgili olduğu açık-seçik olan giderler olarak tanımlayabiliriz. Eğer, genel giderler arasında, Klima ticareti ile ilgili olduğu kesin olan bir gider varsa (örneğin: Klima vade farkı, komisyon gideri, sözleşme gideri gibi) bunların dağıtıma tabi tutulacak müşterek genel giderlerden çıkarılması, direkt dönem kazancı ile ilgili olarak giderleştirilmesi ve daha sonra kalan giderlerden dağıtım yapılması gerekmektedir.

  3-Dağıtılması gereken giderler yukarıda da belirttiğim gibi, MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ giderlerdir. Dolayısıyla, bu tip giderler, 750, 760, 770, 780 nolu hesaplar ile gelir tablosundaki gider kalemi hesaplarında olabilir. Bu giderleri dağıtmadan önce dikkatli bir şekilde incelemenizi, Yani öncelikle hangi giderlerin müşterek olduğunun tespit edilmesi ve buna göre gider dağıtımının gerçekleştirilmesini öneririm.

  4-Konu çok geniş kapsamlı bir olup, geniş kapsamlı kitaplar veya yayınlar almanızı ve bu yayınları dikkatli bir şekilde incelemeniz gerekmektedir. Çünkü, henüz oturmamış, bir sürü tartışmalı konu bulunmaktadır. Bir konu hakkında Maliyenin görüşü farklı, mahkemelerin görüşü farklı olabilmektedir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  48

  Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı

  Sayın GÜMÜŞ cevabınız gayet açıklayıcı ve anlaşılır olmuş.
  İlgi ve alakanız için çok teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi MUFZO1907 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 05.Haziran.2017, 17:49
 2. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi asuri33 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2016, 16:13
 3. Yıllara Sari İnşaat mı?
  Konu Sahibi attuda Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Şubat.2009, 13:31
 4. Yıllara Sari İnşaat
  Konu Sahibi suleyman057 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Ocak.2009, 01:32
 5. Yıllara Sari İnşaat İşi 770 Dağılımı
  Konu Sahibi zirve Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ocak.2006, 17:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36