kamu işçi maaş

Konu: Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

  merhaba .....daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılması gerekmektemidir.

  ayrıca daha önce sermayeye eklenmiş olan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, şirketin sermaye azaltımı yapması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması ve vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektemidir. bu konu ile ilgi teyid almam mümkümü acaba bu konu kafamı karıştırdı.. 2. #2
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: sermayaye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyesinde vergilendirilmesi

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

  Sayı : B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-322 05.08.2008/23228

  Konu : Sermayeye eklenen karın sermaye azaltılması

  suretiyle işletmeden çekilmesi halinde stopaja

  tabi olup olmadığı  ??????.

  İlgi: ????.. sayılı dilekçeniz  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Başkanlığımız ?????? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu belirtip, farklı tarihlerde şirket sermayenize ilave edilen 2000, 2001, 2002 yılları karlarının sermaye azaltılması suretiyle işletmeden çekilmesinin stopaja tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.), 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulanlar hariç olmak üzere vergi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş; maddenin 6 numaralı bendinin b-i alt bendinde ise tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara, b-ii alt bendinde dar mükellef gerçek kişilere, gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.  22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi kesintisi oranları ise (Yürürlük: 23.07.2006), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı kar payları üzerinden %15, 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı kar payları üzerinden %15, Gelir Vergisi Kanununun 94?üncü maddesinin 6/b-i,ii alt bentlerinde yazılı kar payları üzerinden %15 olarak belirlenmiştir.  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde menkul sermaye iradının tanımı yapılmış maddenin ikinci fıkrasında kaynağı ne olursa olsun aşağıda sayılan iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilerek 1, 2, 3 üncü bentlerinde kar payları sayılmıştır.  Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirketin sermaye azaltması sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 62 inci maddesi de göz önünde bulundurularak kar dağıtımına bağlı vergi kesintisinin yapılması gerekmektedir. Ancak, azaltılan sermayenin geçmiş yıl karlarını aşması halinde aşan kısım üzerinden tevkifat yapılmayacağı tabiidir.  Bilgi edinilmesini rica ederim. 3. #3
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: sermayaye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyesinde vergilendirilmesi

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü  Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-17

  Konu : Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farkın şirketin tasfiye edilmesi ve tasfiyenin

  sonuçlanması durumunda bu olumlu farkın nasıl vergilendirileceği hk.

  ?

  Üsküdar-İSTANBUL  İlgi:../03/2008 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde, şirketinizin enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farkların şirketin tasfiyeye edilmesi ve tasfiyenin sonuçlanması durumunda, bu olumlu farkların kurumlar vergisine mi tabi olacağı, yoksa kar dağıtımı olarak dikkate alınıp stopaja mı tabi olacağı hususu sorulmaktadır.  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendinde "... Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz." hükmü yer almaktadır.
  .......................
  .....................
  .......................
  Bu hükümler ve açıklamalara göre, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan farkların ve şirketin tasfiyeye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

  Bilgilerinize rica ederim.
 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  451

  Ynt: sermayaye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyesinde vergilendirilmesi

  serhat bey teşekkür ederim

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: sermayaye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyesinde vergilendirilmesi

  Sayın meslektaslar

  """enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan farkların ve şirketin tasfiyeye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması halinde, işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir."" denilmektedir.

  Alltaki mizana göre 502 hesaptaki 300,00 TL yi kurum zararı ile ilişkilendirilmeksizin 300 tl KAR olarak kurumlar beyannamesi verip %20 kurumlar vergisi ödedikten sonra kalan tutar olan 240 tl üzerindende stopaj beyannamesi verip 240 * 0,15= 36 tl ödemekmi gerekir yoksa mizandaki öz sermaye ( EKSİ ) - 850,00 tl oldugundan , 502 hesaptaki 300 tl icin ortaklara dagıtılmıs kar payı olarak kabul edilmeden ve kurumlar vergisi +kurum stopajı ödenmeden işlem yapılabilir mi ?


  -------------------------------/----------------------
  100 01 100,00
  190 01 50,00
  580 01 5.200,00
  591 01 950,00
  331 01 1.000,00
  500 01 5.000,00
  502 01 300,00
  --------------------------------/---------------------------
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 6. #6
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: sermayaye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyesinde vergilendirilmesi

  Merhaba Fatih Bey,
  Öncelikle 580'deki zararın kaynağın tespiti gerekmektedir.

  a)Bu enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan geçmiş yıllar zararıysa , bu zararla 502 mahsup edilebilir. (VUK Geçici 25'inci madde g bendi)

  b) Ancak reel bir zararsa bu hesapla mahsup edilemez. Daha doğrusu edilirse sizin de yaptığınız gibi önce üzerinden kurumlar vergisi alınır sonra da ortaklara dağıtılırsa stopaja tabi tutulur.


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

  Yanıt icin tesekkürler Serhat bey, 580 hesaptaki enflasyon sonucu olusmus zararı 502 den mahsup ettikten sonra 502 hesapta 300 tl bakiye kaldı, su an 580 deki zararlar reel zarar, bundan sonra yapılması gereken nedir yukardaki duruma göre ? tşkler
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 8. #8
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

  Bence burada stopaj yapılmasını gerektiren bir durum yok. Esasen 502 bir kar değil. Fiktif bir sermaye yedeği. Ama enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan bu pasif karakterli bu fiktif hesapların işletmenin reel kalemleriyle ilişkilendirilmesinin özellikle önüne geçilmek istenmiş.

  Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 502, 580, 570'in kesinlikle reel hesaplarla ilişkilendirilmemesi istenmiş, ve bunun önüne geçmek için bence biraz şiddetli bir müeyyide koymuş. Bu da ilişkilendirilen tutarın her halükarda vergiye tabi tutulması. Yani buradaki vergiye tabi tutmayı oluşan bir karın vergilendirilmesi gibi değil, bir cezai müeyyide gibi düşünmek lazım. Böyle düşündüğümüzde 580 ile 502 nin mahsup edilmesinde ortaklara kar dağıtımının varlığından söz edilemeyeceğini düşünüyorum.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Ynt: Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

  ---------------------7---------------------
  331 6300,00
  100 100,00
  190 50,00
  580 5.200,00
  591 950,00
  --------------------7-------------------------
  500 5.000,00
  502 300,00
  331 5.300,00
  --------------------/--------------------------

  seklinde kayıtları kapattıgımızda, 502 hesaptaki 300 tl ortaklara dagıtılmıs mı kabul görür, yoksa öz sermaye eksi (-) 850 TL oldugundan dolayı dagıtım sayılmaz mı ?

  Sonuc itibariyle öz sermayenin - veya + olması 502 hesabın durumunu degistiriyormu ?
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 10. #10
  Serhat_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serhat_ Guest

  Ynt: Sermayaye Eklenen Geçmiş Yıl Karlarının Şirketin Tasfiyesinde Vergilendirilmesi

  Bence 502 ile 331 i hiç birbirine karıştırmayın. Durup dururken bir de oradan stopaj çıkmasın.

  500 5.000
  502 300
  331 850
  580 5200
  591 950

  gibi bir kayıt şu an daha mantıklı geliyor. Ama biraz daha düşünmek lazım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi ve Geçmiş Yıl Zararlarının Durumu
  Konu Sahibi hakan34 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 13.Kasım.2012, 21:55
 2. Geçmiş yıl karlarının dağıtımı
  Konu Sahibi havva16 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 11.Mart.2010, 16:14
 3. Sermaye Azaltımında Geçmiş Yıl Kârlarının Vergilendirilmesi
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Nisan.2009, 15:50
 4. Sermayeye Eklenen Geçmiş Yıl Karları Tasfiyede Ne Olacak
  Konu Sahibi akin94k.t.m.l. Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Şubat.2008, 19:01
 5. geçmiş yıl karlarının mahsubu
  Konu Sahibi @SMMM Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2005, 09:20

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36