Selamlar.
BİS'den kaynaklı mahsupları Muhtasar Beyannamede 21 no'lu satırda mı göstemek gererekir.
Saygılar.