Yapı kooperatifi olarak faliyette bulunuyoruz. Kooperatifimiz tasfiyeye girmiş bulunmaktadır. Tasfiye sonunda tasfiye dönemiyle yapılan incelemede nelere bakılmaktadır.