taşeron programı

Konu: Gümrükte Mal Devri

 1. #11
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  Tebliğ sayılarını düzeltiyoru: 71 ve 84 değil, 83 ve 87 olacak


 2. #12
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  Sayın Bulent249 Satılan kısma devir işlemi yapılarak kdv siz fatura kesilir, faturaya kdv ile ilgili her hangi bir ibare düşülmez. Bu kısmı doğruyu söylemek gerekirse anlamadım.biraz açarmısınız devir işlemi yapmak neden kdv siz fatura kesmeyi gerektiriyor.Sonuçta malı ilk alan ve gümrük antreposunda bekleten yurtiçi ithalatçı firma.yani malı antrepoda bekletmesi bu firmanın yaptığı antrepo teslimlerini sanki yurt dışı firmanın yaptığı teslim olarakmı değerlendireceğiz.aksi takdirde kdv li fatura düzenlemesi ve diip li firmaya teslim yaptıysada tecil terkin işleme yapması gerekir.Alıcı firma malı antrepodan sattığı içinmi kdv hesaplamıyor.Antrepodan mal satışlarımı yoksa antrepoda verilen hizmetlermi kdv den istisna.Cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim.saygılar.

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  sayın Osman Erol doğruyu söylemek gerekirse 83 ve 87 yi okudum fakat gümrükte mal devri ile ilgili bir açıklamayı bulamadım.sizden rica ediyorum bağışlayın lütfen bu tebliğlerin hangi bölümünde benim sorumla ilgili açıklama var.o kısmı daha dikkatli okumak istiyorum.saygılar.

 4. #14
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.634

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  Sn.Osman Bey
  İlgi tebliğler tecil-terkin uygulamaları ile ilgili. Arkadaşımızın sorduğu konu bu kapsamda değil. Bu işlemde tecil terkin olayı yok. çünkü ihraç kaydıyla bir yurtiçi mal teslimi yok. Olayı kısaca açıklamaya çalışayım. Türkiye'de yerleşik bir firmaya yurtdışından 100 ton A malı gelir, gelen mal kati ithalatı yapılmadan gümrüklü antrepolarda bekletilir. Buraya kadar mal gümrüklü sahada beklediği için henüz kdv doğmamıştır. Bu firmanın 10 ton malı yurtiçindeki bir alıcıya sattığını düşünelim.Gümrükte bu malın 10 tonluk kısmı alıcıya devir işlemi yapılır ve faturası kesilir. Alıcı firma 10 tonluk mal için gümrük beyannamesi açarak normal ithalat işlemlerine başlar. İthalat esnasında kdv ve gümrük vergilerini ödeyerek ithalatı tamamlar. Eğer alıcının Dİİ Belgesi varsa kdv ve vergiler teminat altına alınarak ithalatı gerçekleştirir. Yani malı devreden firma alıcının diib varmı yok mu bilmez ve ilgilendirmez.

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  sayın Bulen249 1.alıcı gümrükte devrettiği mal için kdv siz fatura kesecek bunu kdv beyannamesinde beyan edecekmi,edecekse kısmi istisnalar bölümündemi gösterecek.Yada sizin görüşünüz nedir.saygılar.

 6. #16
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.634

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  Benim firmam alıcı durumunda,ancak sizin için satıcı firma ile görüştüm. Bu şekilde kestikleri faturaları kdv beyannamesinde göstermiyorlarmış.

 7. #17
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  peki bu sizce doğru bir uygulamamı.Sonuçta bir fatura düzenleniyor bunu beyannamede göstermek gerekmezmi.Sizin sorduğunuz firma beyannamede göstermeme gerekçesi olarak ne diyor acaba.
  saygılarımla

 8. #18
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  konuyu tam okuyamadım ama işinize yarayacaksa
  mukteza aşağıda faydası olması dileğimle


  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Adana Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

  Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.02/ 1428 30.10.2007
  Konu : Gümrük antreposundaki malın bir şirket tarafından
  başka bir şirkete devrinde KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.
  KDV-1. Md.
  KDV-16/1-c Md.
  ............................TEKS.ORM.İTH.İHR.TİC.L TD.ŞTİ.

  İlgi :................................ tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle; yurt dışından ithal ettiğiniz malları gümrük bölgesinde yer alan antrepodan yurtiçinde bulunan bir firmaya devir ettiğiniz ve bu devir dolayısıyla KDV?siz fatura düzenlediğiniz, ithalat ile gümrükleme işlemlerini mal sattığınız firmanın yaptığı ve gümrükte ithalde alınan KDV?yi malı devir ettiğiniz firmanın ödediği açıklanarak, düzenlediğiniz faturada KDV gösterip göstermeyeceğiniz ile KDV beyannamesinin nasıl düzenleneceği ve elde edilen hasılatı kurumlar vergisi beyannamenizde yurt dışında elde edilen hasılat olarak mı göstermeniz gerektiği hususlarında bilgi verilmesi istenilmektedir.
  Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1?inci maddesinde, Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı; 6?ıncı maddesinde de, işlemlerin Türkiye?de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye?de bulunmasını, hizmetin Türkiye?de yapılmasını veya hizmetten Türkiye?de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
  Diğer taraftan, aynı Kanunun 16/1-c maddesi ile Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
  Konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı ......... Gümrük Müdürlüğü?nden alınan ..... tarih ve ..............sayılı yazıda; ?Müdürlüğümüzce ....................Ltd.Şti. adına tescil ve onaylı ........ sayılı ..... tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı ?ham soya yağı? isimli eşya ........... .İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. adına onaylı ......... sayı/tarihli antrepo beyannamesi muhteviyatı eşya olup, 4458 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Yönetmeliğinin ?291.Antrepolardaki Eşyanın Başkasına Devri? başlıklı maddesine istinaden 865 sayılı 15.12.2006 tarihli karar ile adı geçen firmaya devir işlemi yapılarak ithalat gerçekleştirilmiştir.? denilmiştir.
  Buna göre, gümrük antreposundaki söz konusu malların firmanız tarafından, .................Tic.Ltd.Şti.?ne devredilmesi katma değer vergisinin konusuna girmekle birlikte, söz konusu işlem Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-c maddesi kapsamında vergiden istisna bulunmaktadır.
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 3?üncü maddesinin 5 ve 6?ncı fıkralarında; Kanuni merkez:vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkez; İş merkezi: iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez, olarak tanımlanmıştır.
  Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 93?üncü maddesinin 3?üncü fıkrasında; ?Gümrük antreposu, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri belirlenen yerdir.? hükmü yer almaktadır.
  Bu hükümlere göre, mal tesliminin yapıldığı gümrük antreposunun gelir ve kurumlar vergileri kanunu açısından yurtdışı olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından ve söz konusu malların yurt içinde bulunan firmaya satılması dolayısıyla elde edilen kazancın yurt içi kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
  Bilgilerinize rica ederim.
  ...................
  Başkan a.
  Gelir İdaresi Grup Müdürü

 9. #19
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  266

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  konuyla biraz alakalı ekstra bilgiden zarar çıkmaz diye düşündüm

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü


  Sayı :B.07,1.GİB.4.99.16.01/01 VUK Mük. 257/2009/-MUK-34 06.05.09/15130
  Konu : Transit ticaret kapsamında yapılan
  alım satım işlemlerinin katma değer
  vergisi beyannamesine ve Ba-Bs
  formlarına dahil edilip edilmeyeceği

  ???????????.
  İlgi:?????.. tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizde; transit ticaret kapsamında yapılan alım satım işlemlerinin katma değer vergisi beyannamesine ve Ba-Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1.maddesinde Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV?ne tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Kanunun 2.maddesinin 1.bendinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi, şeklinde tanımlandıktan sonra bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu, belirtilmiştir.

  Anılan Kanunun 6?ıncı maddesinde; işlemlerin Türkiye?de yapılması ile malların teslim anında Türkiye?de bulunmasının ifade edildiği hüküm altına alınmıştır.

  Diğer taraftan;06.06.2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracat Yönetmeliğinin 4?ncü maddesinin (n) fıkrasında; transit ticaret yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmadan ya da antrepodan satın alınan malın, ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doğruya yurt dışında veya serbest bölgede yerleşik bir firmaya ya da antrepoya satılması, şeklinde tanımlanmıştır.

  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile Katma Değer Vergisi mükelleflerinin beyanlarının oto-kontrolüne imkan vermek ve bu formlar sayesinde mükelleflerin mal alım ve satımları ile katma değer vergisi beyanlarının çapraz kontrole tabi tutulabilmesi amaçlanmaktadır.

  Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışın fatura ile belgelenmesine rağmen, millileştirilmeksizin satışa konu olduğu için katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, katma değer vergisinin konusuna girmeyen işlemler ?Katma Değer Vergisi Beyannamesinde?, ?Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Ba)? ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" de hiçbir şekilde yer almayacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


 10. #20
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2009
  Mesajlar
  99

  Ynt: Gümrükte Mal Devri

  Sayın YILMAZCELİK57 katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.Bu muktezalar olaya bir resmilik kazandırmakta.Sayın Bulent in yazdıklarıda böylece teyitlenmiş oldu.1.Mukteza bizim olayı kapsamakta ve anladığım kadarı ile gümrükte devir edilen mal kdv beyannamesine dahil edilecek.2.mukteza transit ticaretle ilgi verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.iyi çalışmalar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gümrükte Devir
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Ocak.2014, 10:58
 2. Gümrükte Ödenen Kdv/ Ba Formu
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 02.Ocak.2009, 12:17
 3. Gümrükte Satış
  Konu Sahibi S_aday Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Eylül.2007, 17:49
 4. Gümrükte Ödenen Kdv' nin İadesi
  Konu Sahibi ercan Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Haziran.2006, 08:59
 5. Gümrükte Ödenen KDV
  Konu Sahibi ercan Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2005, 17:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36