kamu işçi maaş

Konu: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  15

  Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Merhaba, Gelir vergisi mükellefinin eşine ait isteğe bağlı sigorta primleri, Gelir vergisi beyannamesinde indirim söz konusu yapılabilir mi? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.


 2. #2
  aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  2.355

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  bir yerde yıllık gelirin % 5 lik kısmını aşmayan rakamı inidirebiliriz diye okumuştum..
  Ne Mutlu Türküm Diyene!

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  15

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Ben cevabımı buldum. Gelir vergisi mükellefinin eşine ve çocuklarına ait isteğe bağlı sgk primleri Gelir vergisi beyannamesinden indirilemez. Sizlerde de paylaşmak istedim.

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.788

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Özel Sigorta Primi İndirimi: Beyan edilen gelirin yüzde 10?unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin yüzde 5?ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilen gelirlerden indirilebilir.

  sgk primleri bu gruba dahil değildir.Saygılar.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.788

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Alıntıdır.

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verecek olan kişiler Gelir Vergisi Kanunu 89. maddesinde belirtilen bazı harcama veya indirim kalemlerini beyan ettikleri toplam gelirden indirilebilirler. Beyanname verme dönemi olması nedeniyle indirim konusu yapılabilecek harcama ve indirimleri hatırlamakta yarar vardır.
  1. Zararların İndirimi: Gelir unsurlarının bazılarından zarar edilmesi halinde bu zararlar, diğer gelir unsurlarının kazanç ve iratları toplamından indirilir. Aynı yıl içinde indirilemeyen zararlar ileriki yılların kazanç ve iratlarından indirilmek üzere gelecek yıllara devredilir. Ancak, devredilen indirilecek geçmiş yıl zararlarının indirimi, zararın doğduğu yılı takip eden beş yıl ile sınırlandırılmıştır.
  2. Özel Sigorta Primi İndirimi: Beyan edilen gelirin yüzde 10?unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin yüzde 5?ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilen gelirlerden indirilebilir.
  3. Bağış ve Yardımlar: İndirimi kabul edilen bağış ve yardımlar özetle şunlardır:
  a. Kamu kurumları ile kamu yararına çalışan dernekler ve vergiden muaf vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5?ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
  b. Kamu kurumlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.
  c. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, giyecek, temizlik ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.
  d. Kamu kurumları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bazı kültürel faaliyetlere yapılan çeşitli bağışlar.
  e. Sportif amaçlı sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için yüzde 50?si.
  4. Özürlü İndirimi: Serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler veya basit usulde vergilendirilen özürlüler için yıllık özürlü indirimi uygulanır. (2009 rakamlarına bakınız)
  5. Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak Türkiye?de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyannamede beyan edilen gelirlerin yüzde 10?unu aşmamak üzere indirim konusu yapılabilir.
  6. Ar-Ge Harcamaları: Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının yüzde 100?ü kadar tutarı indirim konusu yapabilirler.

  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 6. #6
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Merhaba ;

  1.10.2008 den önceki isteğe bağlı sigorta primleri mükellefin kendisine ait olsa bile indirim konusu yapılamaz.

  Bununla ilgili özelge ;
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelirler Genel Müdürlüğü

  TARİH : 08.05.2000
  SAYI : B.07.0.GEL.0.44/4429-7/21624
  KONU : Mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili bulunmayan, isteğe bağlı olarak SSK?na ödemiş olduğu primlerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilip indirilemeyeceği hk.
  ADANA VALİLİĞİNE
  (Defterdarlık:Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)

  İLGİ : 14.02.2000 tarih ve B.07.4.DEF.01.11/Mük-29/527 sayılı yazınız.

  İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve iliniz ..... Vergi Dairesinin ..... vergi numarasında kayıtlı mükelleflerinden .....?e tayin edilen ..... sayılı yazınız incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

  Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu?nun 24 üncü maddesinde sigortalı sayılacaklar belirlenmiş, (a) bendinde

  ?...ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, ...?

  hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanun?un 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise,

  ?...Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar.?

  hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan; aynı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında

  ?Bu kesenek ve primlerin tümü, yıl içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir.?

  denilmektedir.

  Ayrıca; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 89 uncu maddesinin 3239 sayılı Kanun?la değişik 1 numaralı bendinde

  ?Beyan edilen gelirin % 5?ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Sigortanın Türkiye?de kain ve merkezi Türkiye?de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş ve gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safi miktarlarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartıyla; eşlerin ve çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden indirilmez.)?

  hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen Sosyal Sigortalar Kurumu, anılan madde hükmünde yer alan sigorta şirketi niteliğinde olmadığından söz konusu kuruma ödenen primlerin madde kapsamında değerlendirilerek indirilmesi mümkün değildir.

  Bu nedenle, sadece Bağ-Kur?a ödenen primler ile Gelir Vergisi Kanunu?nun 89 uncu maddesine göre ödenen şahıs sigorta primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, ayrıca bu primlere ait belgelerin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine eklenmesi şartlarıyla, yıllık beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesi mümkün olacaktır.

  Bu açıklamalar çerçevesinde, adı geçen mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili bulunmayan, isteğe bağlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu?na ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılması mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.
  Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılarak neticesinden adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.
  Ama ,1.10.2008 den sonra yatırılan isteğe bağlı sigorta primleri yeni adıyla 4/B kapsamında değerlendirildiğinden ve özelgedeki kırmızı renkli paragraftan dolayı mükellefin kendisine ait bu primleri indirebileceğini ama yine de konuyla ilgili bir özelge istemekte fayda olacağını düşünüyorum.

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  117

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  şahıs firmasında giyim faturası kabul edilebilir olduğunda giderleştirilebilir mi yoksa hiç mi dikkate almamalıyız? (işverenin kendisine ait giyim gideri, personele falan değil)

 8. #8
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.788

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Alıntı _burak_ Nickli Üyeden Alıntı
  şahıs firmasında giyim faturası kabul edilebilir olduğunda giderleştirilebilir mi yoksa hiç mi dikkate almamalıyız? (işverenin kendisine ait giyim gideri, personele falan değil)
  Selamlar
  kkeg bile değildir,hiç dikkate alamazsınız.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 9. #9
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  işverenin kendisine ait giyim gideri, gider niteliğinde olmadığı kanaatindeyim. Kalkıpta takım elbiseyi iş toplantılarında kullanacak diye bir takip söz konusu olmadığından; gider olarak işin faaliyetine yansıtılacak bir unsur olmaması sebebiyle ben olsam dikkate almazdım.

  Tahsin beyin dediği gibi KKEG bile değil.. hiç dikkate almayın.

 10. #10
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.788

  Ynt: Gelir Vergisi Beyannamesinde indirim yapılacak giderler

  Fakat şunuda söyliyim.Firma faaliyeti ve kazancıyla orantılı makul ölçülerde hediyelik tarzı gideri de vergi sistemimiz kabul etmektedir.Yani faaliyetiniz kaldırdığı sürece yılda örneğin 2 takım elbise hediyeliktir şeklinde kaydedilebilir.
  Yakın zamanda örneğini yaşadım...
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Arttırma..
  Konu Sahibi mustafakutlu Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 12.Mart.2015, 17:46
 2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
  Konu Sahibi hakan1972 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Mart.2013, 21:39
 3. Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler
  Konu Sahibi deniz9 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Mart.2013, 14:00
 4. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 4 farklı gelir
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 21.Mart.2012, 08:03
 5. Gelir vergisi beyannamesinde 61.satır.?
  Konu Sahibi aslanbey27 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Mart.2010, 18:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36