İnşaat Şirketimizde Gelir vergisi 43. maddeye göre hazırlanmış bir dağıtım anahtarı ile müşterek genel giderlerimizi dağıtıyoruz. Yurtdışında (LİBYA) şirketimizin şubesi şeklinde başladığımız inşaat ve onarma işlerimiz nedeniyle bu projelere de dağıtım anahtarımızda yer verip müşterek genel giderlerimizden pay verme konusunda tereddüt yaşıyoruz. Özellikle Libya mevzuatının bu payları kabul etmemesi nedeniyle sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Türkiye mevzuatında da bu konuda bir kanun maddesi yada bir yasal dayanak bulamadık. Siz değerli üstatlarımız bu konuda görüş ve önerilerini paylaşabilir mi ? Var ise yasal bir dayanak sunulabilir mi ? Şimdiden çok teşekkür ederim.