Cari yılda ödenen bağkur primleri matrahtan düşülebiliyor, peki askerlik borçlanması için ödenen tutar GV. matrahından (beyannamede) düşülebilir mi?