özürlü işci vergi indiriminden yararlanıyorsa,bu bir vergi matrahından yapılan bir indirim oluyor:bu durumda
indirimi muhtasar beyannamede mahsup edildiği gösterilecekmiyiz