Merhaba


Bir mükellef 2004/12. ayda bir ticari minibüs alıyor. Kişisel ihtiyaçları için kullandığından vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmuyor.
Bugün itibariyle vergi daireisne basir usul müracaatında bulunuyor ama vergi dairesi kendisini 2004/12 den itibaren gerçek usulde mükellef yapıyor.
Bu durmda mükellef ne yapmalıdır ?
KDV beyannameleri verilecek bi kere
2004 yılı için gelir vergisi beyannamesi verilecek
2005 yılı için geçici vergi beyannameleri verilecek
2004 yılı için geçici vergi beyanı vermeye gerek var mı ?
2004/2005 yılı için defter tasdiki yapılacak
doğru mu?

teşekkürler