cfo-bmi

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By Aykay

Konu: İndirilecek giderler

 1. #1
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  İndirilecek giderler

  Merhaba,
  Bira içki ve sigara gider olarak işlenebilir mi?


 2. #2
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: İndirilecek giderler

  Cevaplarınızı bekliyorum.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: İndirilecek giderler

  İÇKİ ,ALKOL BEDELİ
  Hocama merhaba,
  Çalıştığım şirkettin satış temsilcileri yurtiçi seyahat masrafları için verdiği masrafların içinde içki bedeli olarak kesilmiş kasa fişleri var bunları gideer olarak kabul ediyormuyuz. Ayrıca kimi % 18 kimi ise %8 olarak kesilmiş.
  Acaba kdv dahil tutarın hepsini kkeg olarak mı kayıt yapmam lazım.
  Sevgilirle ,
  MÜJDE sordu. [ 2/27/2009 3:58:58 AM]


  KARŞILIKLAR

  İÇKİİ ALKOL BEDELİ
  Sayın Müjde
  KKEG in KDV si indirilemez. Bu sebebple toplam rakamı (KDV li rakamı) KKEG olarak yazmak gerekir.
  Selam ve sevgiler
  AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 2/28/2009 9:50:27 AM]


 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: İndirilecek giderler

  Temsil, satış, pazarlama, ağırlama gideri niteliğinde ise , yapılan ticari işle nedensellik bağı varsa ve kabul edilebilir sınırlar içersinde ise gider olarak inidirilebilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: İndirilecek giderler

  bizde de bu sorun çok oluyor. temsil ağırlama gideri olarak ama ben kkeg den yanayım ve o şekilde kayıt yapıyorum.

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410

  Ynt: İndirilecek giderler

  Yanayım derseniz kişisel tercihtir. İşeletmenin cirosu ve satışı ile orantılı temsil gideri makul sınırlar içersinde olmak üzere indirilebilir. Bunun aksi bir mevzuat olduğunu bilmiyorum.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2009
  Mesajlar
  270

  Ynt: İndirilecek giderler

  şirketin işlemleri ile orantılı olsa bile kkeg yazıyorum demek istedim. malum herşeye takıyolar bi de bunun için ceza ödemiyim. defterden zaten ödicem yeterince

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: İndirilecek giderler

  Eğlence yerleri v.b. yerler içkileri maliyete alıp ordan satılan ticari mal yapmıyor mu ?

  Üstadın dediği gibi herhangi başka bir giderden farkı yok önemli olan giderlerin % si içinde işin özü ile
  nitelendirelemeyecek derecede dikkat çekecek kadar fazla yer kaplaması. Onu da açıklayabiliryorsanız problem yok

  Tabiki müşterinizi yemeğe götürdüğünüzde gider yazabileceksiniz bunda sıkıntı yok sadece reklam giderlerinin % 50 si gider yazılamıyor diye biliyorum
  SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: İndirilecek giderler

  Merhaba,

  Bu yazıyı okumakta da fayda var.


  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13, 14 ve 15. maddelerinde ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 41. maddelerinde, hangi harcamaların gider kabul edileceği ve hangi harcamaların gider kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

  Burada ve vergi incelemelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesi'nde belirtilen; "Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye?de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27. maddede yazılı giyim giderleri;" hükmüdür. Bu hükme göre bir harcamanın gider olabilmesi için, işçi veya hizmetli için yapılan bir harcama olması gerekir.

  Yapılan vergi incelemelerinde bu harcamaların ciro içindeki payına dikkat edilmekte ve bu harcamaların göze batacak şekilde fazla olması halinde, bu harcamaların artık işçi veya hizmetli için yapılan harcamalar veya temsil ve ağırlama harcamaları olduğu hüviyetinden çıkmaktadır.

  Nitekim, yukarıdaki yazılanları destekler mahiyetteki, VUK'nun "3/B) İspat" başlıklı maddesinde; "... İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir." hükmü yer almaktadır. Yani harcama tutarları belli bir büyüklüğü aştığı zaman, bunu ispat külfeti mükellefe düşmektedir. Yani yapılacak küçük bir analitik inceleme/analiz ile yapılan harcamaların, GVK 40/2.maddesine girip girmediği ortaya çıkacak ve bu durum, bir denetim kanıtı olarak, inceleme elemanı tarafından tespit edilebilecektir. İleride sıkıntıya düşmemek amacıyla, işletme, yapılan harcamaların işletme büyüklüğü ile orantı kurularak yapılması daha sağlıklı olacaktır. Aşağıda örnek verdiğim Danıştay kararlarının da siz değerli meslektaşlarıma faydalı olacağı kanısındayım.

  Çalışmalarınızda başarılar...
  Danıştay Dördüncü Daire

  Tarih : 24.01.1996

  Esas No : 1995/1907

  Karar No : 1996/198


  şirket ortaklarının kendilerine ait ve işle ilgili olmayan yeme içme ve içki eğlence ile turistik yerde konaklama bedelinin gider yazılması şirketin yüksek cirosu içinde giderin çok cüz'i kalması nede*niyle, kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan zaruri gider olarak kabulü gerekir. İşletmenin aktifine kayıtlı otoların aynı zamanda ortakların ailevi ve zati ihtiyaçlarında da kullanılması halinde giderlerinin yansı yazılmalıdır.


  Danıştay Onüçüncü Daire

  Tarih : 28.09.1978

  Esas No. : 1978/2191

  Karar No. : 1978/2267


  Anonim şirketin maliki olduğu gazino ve plaj büfesinde fabrika per*soneli ile aileleri ve bu personelin misafirlerine verilen içkili yemek be*delleri gider olarak kabul edilemez.  Göztepe, bağlık plaj ve gazinolarıyla, plaj, plaj büfesi ve sinema işletmesinden doğan zararların gider yazılması kabul edilmeyerek müvekkili bulunduğu şirket adına 1974 takvim yılı için ikmalen salınan (Stopaj) gelir vergisi ile kesilen kusur cezasın) aynen onayan itiraz Komisyonu, kararım, 193 sayılı GVK'nun 40. maddesinin 1 nu*maralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesi için yapılan genel gi*derlerin gider yazılabileceği, aynı maddenin 2 numaralı bendinde ise, net kazancın saptanması sırasında iaşe ve ibate giderlerinin kazançtan indirilebileceğinin kabul edildiği, yükümlü şirketin maliki bulunduğu Göztepe, bağlık plaj ve gazinolarıyla plaj büfesinde fabrika personeli ile aileleri ve bu personelin misafirlerine verilen içkili yemek bedellerinin sözkonusu madde hükümleri karşısında ticari kazancın saptanmasına ve sürdürülmesine ilişkin bir gider olarak kabul edilemeyeceği, zira Gelir Vergisi Yasası'nın 40. maddesinin 2 numaralı bendinde hizmetlilerin işyerinde veya işye*ri müştemilatındaki iaşe giderlerinin net kazancın saptanmasında gider olarak indirileceğinin kabul edildiği, yasanın burada kastettiği iaşeden amacın sadece hizmetin ve işçilere işyerinde veya işyeri müştemilatında işletme faaliyetlerinin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla belirli saatlerde yemek yedirmek olduğu tabildot usulü verilen sosyal amaçlı yemekte içki bulundurulması ve içirilmesinin sözkonusu olma*yacağı, yemekte içki verilmesi veya içilmesi halinde alkolün etkisiyle işçinin verim gü*cünün azalacağı, işletme faaliyetinin aksayacağı, bu bakımdan şirket personeli ve ailelerine, misafirlerine ve misafir kartını taşıyan kimselere servis saatleri içinde ve dışında verilen içkili yemek bedellerinin gider olarak kabulüne olanak bulunmadığı, ay*rıca şirketin sinemasından fabrika personeli ile aileleri ve misafirleri ile misafir kartım taşıyanların bilet ücreti ödeyerek yararlandıkları, sinemanın fabrikanın ticari ve sınai faaliyeti ile bir ilgisi bulunmadığı ve bu bakımdan, Gelir Vergisi Yasası'nın 40/1. maddesi uyarınca sinema işletmesinden doğan zararın gider olarak yazılamayacağı ge*rekçesiyle onayan Temyiz Komisyonu İkinci Dairesi'nin 10.4.1978 gün ve 273 sayılı kararının, Modern anayasaların sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerinden hareket ederek sosyal refah devletim' benimsediği, bu temel felsefeye uygun olarak çıkan ya*salarda da bu doğrultuda hükümler bulunduğu, işçilerin moral ve fizik güçlerinin arttı*rılması amacıyla kurulan sosyal tesislerin işte verimliliği arttırdığında kuşku bulunma*dığı, olayda sözü geçen kantinler ile sinemanın, işçilerin ve ailelerinin iaşe, sağlık, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak üzere kurulmuş sosyal tesislerden ol*duğu, anılan sosyal tesislerin zararlarına şirketin ticari kazanç elde edilmesi ve bu kazancın idame ettirilebilmesi için katlanıldığı

  Alıntıdır (*)
  Day-Dream bunu beğendi.
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kira Geliri ve İndirilecek Giderler
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Şubat.2014, 14:40
 2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Giderler
  Konu Sahibi hakan1972 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 21.Mart.2013, 21:39
 3. G.M.S.İ. İndirilecek Giderler
  Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 16.Mart.2012, 18:17
 4. GMSİ'den İndirilecek giderler
  Konu Sahibi meduzam Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Mart.2011, 17:37
 5. İndirilecek giderler
  Konu Sahibi tamamula Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 26.Ocak.2011, 11:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36