belli bir sayının üstünde işçi çalıştıran, maden vb. gibi tehlikeli işlerde faaliyet gösteren şirketlerin, ambulans veya itfaiye alımlarında amortisman haricinde matrahdan direkt gider düşme gibi bir yasal hakkı varmıdır?