kamu işçi maaş

Konu: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  2

  Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  Merhabalar, bir PVC şirketimiz Devlet Üniversitesine PVC doğrama hibe etmiş ve kdv li fatura kesmiştir.(Fatura bedeli KDV dahil 5.000TL) Şimdi bu bir hibe olduğu için bunu kayıtlara nasıl geçirmeliyim ortada bir gelir yok . Ve bu konuda hiçbir bilgim yok ne yazık ki. Bilen arkadaşlar bana muhasebe kaydı konusunda yardımcı olabilir mi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  Şimdi bildiğim kadarı ile Devlet üniversitesine bağışlar kazancın %5 i kadarı indirim hakkı vardır

  yapacağınız kayıt

  770 (KKEG)........5000
  600......................4237
  391.........................763
  ŞEKİLNDE kayıt yapılacak eğer indirim hakkı varsa indirm (%5 lik) beyanname üzerinde yapılacak
  yani satış gibi olacak tek farkı indirim hakkı varsa beyannameden düşülür yoksa normal satış gibi olmuş olur sadece borç olmadığından 120 hesap yerine KKEG kullanılır

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  322

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  KVK madde 10
  10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi
  Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi
  mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış
  olması gerekli ve yeterlidir.
  Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış
  olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için
  fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen
  değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak
  alındıına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması
  yeterlidir.

  benim size tavsiyem stoğunuzdan düşmesi gerekli bir ürün değilse faturanızı alıp iptal ediniz.makbuz alınız.yok fatura kesmek zorundaysanuz KDV hesaplamamanız gerekmektedir.% 100 iskontolu kesebilirsiniz.611 ve 602 hesaplarla kapatıp Kurumlar vergisinde % 5 ini indirebilirsiniz.
  SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  322

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  KDV Kanunu
  Kanunun 17/2-b maddesinde ise,kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.
  SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  2

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  Sayın APAÇI ve İMREN bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim.

  Bize Üniversiteden hibe olduğuna dair imzalı belge gönderilmiştir, ürünler şirket stoğundan gönderilmiştir. Faturayı özellikle karşı taraf, kesilmesini istemiştir.

  O zaman budurumda Sayın APAÇİ'nin verdiği kaydı yaparsam bir sorun oluşturmaz değil mi?

  Tekrar çok teşekkür ederim yardımlarınız için.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  322

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  hayır sn apaçinin kaydının doğru olmadığını düşünüyorum.hem gereksiz yere kdv ödeyeceksiniz hemde kkeg atıp kvergisi ödiyeceksiniz..bence faturayı değiştirn kdv siz iskontolu kesin böylece hem kdv hem kv ödememiş olursunuz.
  SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  Önce bir hususu belirteyim; Vergi kanunlarından muafiyet sadece vergi kanunları ile tanınmamıştır. Diğer bir çok özel kanunda kurumların vergiden muaf tutulması söz konusudur. Bu nedenle muafiyet konusu incelenirken sadece vergi kanunları ve bunların müteferrik mevzuatı ile bağlı kalınmamalı bahse konu olan kuruluşun kanunu da incelenmelidir.

  Nitekim Gelir Vergisi Kanununda (89. md.) sayılmamakla beraber 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda bu konuda bir hüküm vardır. İlgili kanun maddesi aşağıdadır.

  Bağışın muhasebeleştirilmesine gelince; bağış için fatura kesilmez, makbuz alınır. Bu makbuz ile kasadan çıkış yapılırken, eğer bağışı yapan firma kurumlar vergisine tabi ise bağış muhasebe içi kayıtla giderleştirilirken, firma gelir vergisine tabi ise yapılan bağış ve yardım ödemeleri dönem içersinde 689 hesapta takip edilmeli, Beyanname üzerinde tamamı KKEG olarak gösterilmeli, vergi kanunlarına göre indirimine izin verilen kısım ise yine beyanname üzerinde indirimler bölümündeki bağış ve yardımlarda gösterilmelidir

  ÖRNEK:
  ----------------------------------/?/----------------------------------------------
  689 01 Olağan.Dışı Gider ve Zararlar XX

  100/102/153 XX
  -------------------------------/---/------------------------------------------------

  -------------------------------/--/---------------------------------------------
  900. Yapılan Bağış ve Yardımlar XX

  950 Yap.Bağış ve Yardım Krş.. XXX
  ------------------------------/--/---------------------------------------------

  2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun İlgili maddesi:
  İŞLEM VE USULLER:
  Madde 56 ? (Değişik: 17/8/1983 - 2880/30 md.)
  a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara uyulur.
  b) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/3 md.) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel
  bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.
  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurumlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.
  c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. (1)
  d) Birmilyon liraya kadar (birmilyon lira dahil) bir hakkın veya menfaatin terkinini gerektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine veya uygun ödeme kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; birmilyon liradan fazlası için üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.
  e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
  f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. g) Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine aktarmaya, ilgili rektörün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  322

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  KKEG kaydında şu ayrıma dikkat etmek gerek,Kurumlar Vergisi Kanununda bazı bağışların indirilmesi mümkün değildir.Örneğin özel bir vakıfa bağış yapılıyorsa KKEG kaydı yapılır Ancak kamuya bağlı eğitim kurumlarının indirimi mümkündür ve KKEG atmak yanlıştır.
  SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  Konuyu iyice araştırın sonra cevap yazın
  mal bağışı varsa bunu faturalamak kdv açısından gereklidir (eğer kdv den istisna kuruluşlardan değilse) hem fatura kesmesinin bir sakıncası yoktur
  boş yere kdv ödenmez bir mal teslimi söz konusu ise kdv oluşur eğer kdv kanununda istisnai bir durum varsa o zaman kdv hesaplanmaz
  kdv hesaplanmaz ise bu sefer kdv den sonradan istisna olan malların alımında veya üretiminde indirilen kdv nin beya edilmesi gerekir yani sonuçta kdv her halükarda ödenmelidir
  kayıt olayıda tüm bağışlar için aynı kayıtın yapılması gerekir eğer bir indirim hakkı varsa bu indirim kayıtta değil beyanname üzerinde yapılır


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  322

  Ynt: Şirketin Yapmış Olduğu Hibe'nin Kaydı?

  [.... eğer kdv kanununda istisnai bir durum varsa o zaman kdv hesaplanmaz
  demişsiniz.


  KDV Kanununda ayni bağışlarda zaten istisnai bir durum var.

  KDV Kanunu
  Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar
  (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 01.05.2007) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi (5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.07.2009)özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unu(***),üniversite ve yüksekokullarda ise % 50'sini (25)(5228 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 31.7.2004) geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan (5281 sayılı Kanunun 43/14-a maddesiyle değişen ibare; Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin (26) teslimi,(27)
  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hibe Edilen Demirbaşın Kaydı
  Konu Sahibi BerkanK Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2018, 15:27
 2. Holdingin Ortak Olduğu Şirketin Sermayesinin Yüksek Olması ?
  Konu Sahibi muku82 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Aralık.2013, 16:34
 3. Şirketin personel için yapmış olduğu harcamalar işleyişi hk
  Konu Sahibi royem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Nisan.2011, 17:03
 4. Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2009, 11:01
 5. Ortağı Olduğu Şirketin Çalışanı
  Konu Sahibi fb1907 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 03.Şubat.2009, 23:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36